Siirry sisältöön
Korkeakoulun parhaita käytäntöjä Irlannista – Cork Institute of Technology

Kirjoittajat:

Marjaana Mäkelä

yliopettaja, PhD, FL, YTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.02.2019

Mutta ensin pari sanaa Toteemi-hankkeesta, joka on syynä vierailumme suuntautumiseen vihreälle saarelle.

“Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?”

Tähän tapaan kuvataan lähtökohtia Toteemi-hankkeelle, joka tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Yhtenä osana hankkeessa on kansainvälinen benchmarking, jonka myötä tutustuimme työn ja korkeaasteen opiskelun yhdistämiseen irlantilaisessa Cork Institute of Technologyssa (CIT).

Yritysyhteistyöstä mallia meillekin

CIT:ssä yritysyhteistyöhön on rakennettu ainutlaatuinen malli, josta käytetään nimikettä Extended Campus. Se kuvaa mainiosti CIT:n monille tasoille ulottuvaa, toimivaa kumppaniverkostoa ja sen toimintaa keskeisenä osana oppilaitoksen kokonaisstrategiaa (https://extendedcampus.cit.ie/). Kaikki yhteydenotot CIT:n ja yrityskumppanien välillä kirjataan samaan CRM-järjestelmään; liittyivät ne sitten harjoittelupaikkoihin, vierailijaluennoitsijoihin, oppilaitoksen start-up-hautomotoimintaan tai yritysyhteistyössä rakennettuihin kokonaisiin koulutusohjelmiin.

Viimemainittuja on CIT:ssä useita, ja tämä osuus oli erityisen mielenkiintoinen: toimialan osaamistarpeet huomioiva, ketterästi muotoiltu ja ajantasainen koulutusohjelmatarjonta
teki todella vaikutuksen! Koulutusten modulaarisuus on huomioitu elinikäisen oppimisen hengessä, ja moduuleja tarjotaan yritysten ja yksittäisten osallistujien täydennyskoulutustarpeisiin varsin dynaamisesti.

Toisenlaista yritysyhteistyötä tekee CIT:n Rubicon Centre, joka on suomalaisittain ajateltuna yhdistelmä perinteistä oppilaitoksen yrityshautomoa ja kunnallista ELY-keskusta (https://www.rubiconcentre.ie/). Se on koko maan tasolla varsin merkittävä muutosagentti: satojen uusien työpaikkojen alusta, jolla on kymmenien miljoonien eurojen liikevaihto. Vierailun aikana heräsikin ajatus siitä, voisivatko suomalaiset korkeakoulut rohkeammin rakentaa roolia yhteistyössä hallintoviranomaisten kanssa. Ovatko järjestelmämme liian
jäykkiä siihen? Tulokset Irlannissa ovat hyvin lupaavia.

Erityisesti osaamisen tunnistaminen (Recognition of Prior Learning) teki meihin vaikutuksen. CIT:ssä osaamisen tunnistaminen on sekä järjestelmän, volyymien että tiedottamisen osalta tasolla, josta todella voimme Suomessa ottaa oppia (https://www.cit.ie/rpl).

CIT:ssä tehdään rohkeita avauksia korkeakoulutuksessa, ja ne tuottavat silminnähden tulosta. Kankeat järjestelmät on muotoiltu uudelleen oppimista ja yrittämistä tukeviksi. Yksi useita kertoja vierailun aikana toistunut sana oli engagement, sitoutuminen. Se liittyy opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilöstön sitoutumiseen, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja lopulta myös  hallinnon sitoutumiseen oppimis- ja työllistymiskehityksen tukena. Ottakaamme oppia!

Toteemi Haaga-Helia
Toteemi-hankkeen Liisa Vanhanen-Nuutinen (oik.), Hannu Kotila, Marjaana Mäkelä ja Johanna Luostarinen.
Toteemi Cork
Cork Institute of Technology