Siirry sisältöön
3D-osaajia tarvitaan kipeästi

Kirjoittajat:

Heikki Hietala

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.03.2019

Alkaa olla pula tekijöistä, jotka osaavat yhdistää 3D:n ja liiketoiminnan. Jo vuonna 2014 noin 70 % yrityksistä kertoi käyttävänsä jotain 3D-teknologiaa liiketoiminnassaan, ja tämä määrä on kasvanut vuosittain uusien toimintatapojen tullessa saataville.

3D-tulostaminen on vahvassa kasvussa oleva toimiala, joka kasvaa globaalisti noin 30 % vuosittain. Koskaan aiemmin ei ole ollut näin helppoa saada prototyyppejä tuotteista. Forbes-lehden (5/2018) mukaan 3D-tulostusta käyttävistä yrityksistä 39 % hankkii tulostuksen avulla hyötyjä tuotekehityksen nopeuttamiseen. Keskeiset käyttökohteet ovat prototyypit (55 %), tuotanto (43 %) ja Proof of Concept -mallien tuottaminen (41 %). Jopa 93 % yrityksistä kertoo saavansa kilpailuetua siitä, että ne saavat lyhennettyä uusien tuotteiden markkinoille saamiseen kuluvaa aikaa. Toisaalta ne myös sanovat hyötyvänsä siitä, että tulostuksen tuoma joustavuus sallii asiakkaille pienempien tuotantoerien valmistamisen.

Haaga-Helialla oma 3D-laboratorio

Tulostavista yrityksistä 70 % on vuoden 2018 aikana lisännyt panostustaan tulostamiseen. Edellisvuonna tämä luku oli 49 %. Forbesin tutkimuksen mukaan 3D:n integrointi kaikkiin yrityksen toimintoihin tuo parhaan kilpailuedun ja tuoton sijoitetulle pääomalle. Monissa yrityksissä, varsinkin pienissä, on varmasti kiinnostusta ja tarvetta tutustua 3D-tulostamiseen. Haaga-Heliassa on kokonainen laboratorio tulostimineen ja mallinnustyöasemineen, ja onpa siellä itse rakennettu 3D-skannerikin.

Näistä syistä kaikkien yritysten kannattaisi tutustua 3D-tulostamiseen. Haaga-Heliassa on jo yli 500 opiskelijaa käynyt 3D-peruskurssin, ja joka vuosi yli 60 opiskelijaa hankkii myös tulostamiseen tarvittavat taidot käymällä kurssin intensiiviviikolla tai toisen opiskelijan tutoroimana. Muuan opiskelija perusti oman yrityksen tuottamaan malleja ja tulosteita esimerkiksi rakennus- ja remontointiyritysten tarpeisiin opittuaan perusteet ja tulostamisen Haaga-Heliassa. Nyttemmin hän on siirtynyt Accenturelle, jossa hän vastaa 3D-asioista.

Haaga-Helia ja Suomen 3D-ratkaisut Oy ovat tehneet yhteistyötä jo pari vuotta. Yritys on antanut korkeakoulun käyttöön viisi erikokoista tulostinta, mikä mahdollistaa 3D-tulostuskurssien pitämisen 20 opiskelijalle kerrallaan. 3D-tulostus on perusluonteeltaan yksinkertaista, mutta prosessissa saattaa tulla vastaan monenlaisia käytännön pulmia. Joustava yhteistyö yrityksen kanssa ja riittävä määrä erilaisia tulostimia takaa sen, että opiskelijat pystyvät ratkaisemaan kaikki vastaan tulevat ongelmat ja ryhtyä tuottamaan tulosteita omista malleistaan.

Järjestämme maksullista mallinnuskoulutusta, ja siihen voidaan liittää myös tulostuskoulutus tarvittaessa. Ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä saadaan tulostettua yhdessä!

Heikki Hietala, lehtori, Digitalous

lähde:

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/30/the-state-of-3d-printing-2018/#1f974b657b0a

Kuva: www.shutterstock.com