Siirry sisältöön
3AMK ProjektiBoosterissa yhdistyvät kokeilukulttuuri sekä laaja-alainen yhteistyö

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.04.2019

Haaga-Heliassa tehtävänämme on tasokkaan korkeakouluopetuksen lisäksi uudistaa työelämää sekä edistää aluekehitystä laadukkaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta (TKI-toiminta). Olemme fokusoituneet vastaamaan työelämän tarpeisiin ja tuottamaan uutta tutkimusta, menetelmiä ja palveluja alueen tarpeita mukaillen.

3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma on luotu vastaamaan entistäkin paremmin alueen tarpeisiin sekä nostamaan kilpailukykyämme myös kansainvälisestä näkökulmasta. 3AMK:n toimintatavalle on ominaista kokeilukulttuuri koulutuksen ja työelämän uudistamisessa. Kokeilukulttuuriimme kuuluu rohkea heittäytyminen, nopeat kokeilut ja kokemuksista oppiminen, lopullisena tavoitteena talouden elinvoimaisuus.

3AMK:n TKI-yhteistyön päämääränä on tehdä voitokkaita hankehakemuksia ja saada rahoitusta liiketoiminnan kasvattamiseen, kansainvälistämiseen ja vientiin. Yksi työkalu 3AMK:n monialaisiin hankeaihioihin on ollut yhteistoimintamalli 3AMK ProjektiBoosteri, joka on parhaillaan neljättä kertaa käynnissä. 3AMK ProjektiBoosterin avulla asiantuntijat verkostoituvat keskenään ja suunnittelevat hankeaihioiden kautta rahoitushakemuksia. 3AMK ProjektiBoosterissa on mukana myös yritysten, rahoittajien sekä kaupunkien edustajia. Nyt ensimmäistä kertaa hankehakutiimeihin on integroitu ylempää AMK-tutkintoa (YAMK) suorittavia opiskelijoita. 3AMK ProjektiBoosteri tarjoaa fasilitoidun prosessin, jossa osaamisia yhdistämällä voidaan keskittyä laajoihin ja uudenlaisiin kokonaisuuksiin ja vastata haasteisiin, joita mm. yrityskumppanit, kaupungit sekä rahoittajat osaltaan antavat sekä kommentoivat. Monialaisissa hankehakutiimeissä työskennellessä opiskelijoiden ja asiantuntijoiden osaaminen laajenee.

Kaupunkien ja rahoittajien edustajia on ollut helppo saada mukaan, sillä he haluavat olla jo alkuvaiheessa vaikuttamassa siihen, että heille tärkeiksi koetut kehityskohteet ja haasteet ovat osana hankehakuja. Yrityksiä oli ennen vaikeampi saada mukaan hankkeisiin, mutta nykyään nekin antavat mielellään ideoita, haasteita ja kommentteja. Osa yrityksistä haluaa lähteä yhteiseen hankehakuun jo alkumetreiltä mukaan.

Tänä keväänä aiheiden kirjo on ollut laaja: hyvinvointi, robotiikka, hiilineutraalius, someriippuvuus, liikunta ja kieltenoppiminen. Näiden ympärillä eri alojen asiantuntijat pähkäilevät innovatiivisia uusia tapoja taklata haasteita ja luoda uutta.

Hankehakutiimit pakertavat keskenään omien aikataulujensa puitteissa, ja toukokuussa kokoonnumme kaikki yhteen rahoittajien edustajien kanssa. He kommentoivat, sparraavat ja auttavat hankehakutiimejä kohti ensimmäistä päämäärää eli hanketyön rahoitusta. Kun hankehakemus saa rahoituksen, varsinainen 3AMK-hankeyhteistyö muiden hankepartnereiden kanssa alkaa.

Parhaimmillaan hanketyö antaa toteuttajilleen uutta asiantuntemusta ja uudenlaisia ratkaisuja työhön, laajentaa sekä syventää verkostoja samalla kun työ- ja elinkeinoelämä hyötyvät.


Sakariina Heikkanen

TKI-palvelut

3AMK:n TKI-kehittämistyö