Siirry sisältöön
Pääkaupunkiseudun opiskelija verkkokauppa-asiakkaana – Mitä elintarvikkeita ostetaan ja millä kriteereillä?

Kirjoittajat:

Tarja Autio

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.11.2019

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia pääkaupunkiseudulla opiskelivat ovat verkkokauppa-ostajina ja kuinka halukkaita he ovat ostamaan elintarvikkeita verkosta.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, miten paljon elintarvikkeita ja etenkin aasialaisia elintarvikkeita ostetaan verkosta. Tutkimus suoritettiin osana 3AMK:n yhteisiä opintoja moduulissa Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa. Kysely tehtiin Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluissa, ja siihen vastasi 264 opiskelijaa. Tutkimus tehtiin 2019 tammi-helmikuun vaihteessa.

Tutkimuksen vastaajista noin puolet kuului ikäryhmään 18–25-vuotiaat, noin 30 prosenttia vastanneista kuului ikäryhmään 26–35 ja loput olivat yli 35-vuotiaita.

Opiskelijat ostavat eniten verkkokaupoista joko vaatteita (84 %) tai elektroniikkaa (52 %).  Seuraavaksi eniten verkkokaupasta ostetaan urheiluvälineitä, kosmetiikka ja sisustustuotteita. Erillismainintoja verkko-ostoksista saivat kengät, kirjat, matka- ja tapahtumaliput, krääsä, lelut, kokkausvälineet, sovellukset, elokuvat ja puutarhatarvikkeet. (Kuvio 1.)

Verkkokauppaostosten tuoteryhmät

Kuvio 1. Verkkokauppaostosten tuoteryhmät

Elintarvikkeiden ostaminen verkosta on edelleen melko vähäistä, sillä jopa 68 % vastanneista kertoi, että ei osta lainkaan elintarvikkeita verkosta.  Vastaajat, jotka ostavat verkosta elintarvikkeita, ostavat eniten lisäravinteita, erikoistuotteita, herkkuja ja mausteita. (Kuvio 2.)

Verkkokaupasta ostetut elintarvikkeet

Kuvio 2. Verkkokaupasta ostetut elintarvikkeet

Ostettaessa elintarvikkeita yleensä tuotteiden laatu sekä tuotetietojen selkeys vaikuttavat olevan tärkeimpiä kriteereitä ostopäätökseen. Sen sijaan kotimaisuus ei ole opiskelijoille juurikaan merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. (Kuvio 3.) Vertailtaessa ikäryhmien ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden merkitystä, korostuu yli 35-vuotiaiden keskuudessa tuotteen laatu ja tuotetietojen selkeys. Samat asiat korostuvat myös silloin, kun ruokaa tehdään yli 3 henkilölle.

Elintarvikkeiden verkko-ostamisen kriteerit

Kuvio 3. Elintarvikkeiden verkko-ostamisen kriteerit

Noin viidennes (21 %) 18–25-vuotiaista opiskelijoista sanoi, ettei tee aasialaista ruokaa kotona. Yli 25-vuotiaat opiskelijat mainitsivat kokkaavansa kotona enemmän aasialaista ruokaa. Aasialaista ruokaa kokkaavista elintarvikkeiden ostopaikaksi 82 % mainitsi tavallisen ruokakaupan ja neljännes opiskelijoista vastasi ostopaikaksi erikoisruokatavarakaupan.  Verkkokaupan käyttö ei noussut merkittäväksi ostoskanavaksi, sillä vain 2 % sanoi ostavansa tuotteita verkkokaupasta. (Kuvio 4.)

Aasialaisten elintarvikkeiden ostopaikka

Kuvio 4. Aasialaisten elintarvikkeiden ostopaikka

Ruokakulttuureista tunnetuimpia olivat kiinalainen, thaimaalainen ja japanilainen keittiö. Sen sijaan vietnamilaisen tai korealaisen keittiön tunnettuus oli pientä, mutta niihin haluttiin tutusta kuitenkin eniten.  (Kuvio 5.) Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että 18–25-vuotiaiden ikäryhmässä kiinnostavat japanilainen ja korealainen. 26–35-vuotiaiden kiinnostuksen kohteena on korealainen, japanilainen ja vietnamilainen suurin piirtein yhtä paljon. Sen sijaan yli 35-vuotiaiden ruokakiinnostus kohdentuu vahvemmin korealaiseen ja vietnamilaiseen keittiöön.

Ruokakulttuurin tuttuus ja halu tutustua

Kuvio 5. Ruokakulttuurin tuttuus ja halu tutustua