Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Yhdessä enemmän

Haaga-Helian ensi vuoden toiminnan suunnittelu on täydessä käynnissä sekä sisällöllisesti että taloudellisesti. Odotettavissa on mielenkiintoinen vuosi, joka sisältää paljon tekemistä, paljon uusia avauksia ja paljon suuria mahdollisuuksia.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.11.2016

Haluamme pitää akateemiset tuloksemme nykyisellä korkealla tasolla ja teemme kaikkemme laajentaaksemme sinänsä jo merkittävää työelämäyhteistyötämme. Menestyksen avaimet ovat vahvasti omissa käsissämme.

Vuosi 2017 on myös juhlavuosi. Isänmaamme täyttää kunnioitettavat 100 vuotta, Suomen ensimmäisen korkeakoulufuusion kautta syntynyt Haaga-Helia täyttää 10 vuotta, assistenttikoulutus täyttää 50 vuotta, ammatillinen opettajakorkeakoulu täyttää 20 vuotta ja maan merkittävin urheiluseura HIFK täyttää 120 vuotta. Haaga-Helian osalta merkkivuotta juhlistetaan ”kymmenellä pienellä tilaisuudella”, jotka erikseen huomioivat keskeisimmät sidosryhmämme – opiskelijat, yritykset, kansalliset ja kansainväliset kumppanimme sekä henkilöstön. Pönötystä ei ole tiedossa ja juhlavuotta vietetään työn merkeissä.

Yksi vuoden keskeisimmistä teemoista on yhdessä tekeminen. Lähes kaikki maailman suuret saavutetut asiat on tehty yhdessä ja niinpä tämä yhdessä tekeminen näkyy vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa varsin monella tavalla:

Institutionaalisesti Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liitto on myönteinen esimerkki omaehtoisesta rakenteellisesta kehittämisestä, jossa mennään tekeminen ja tulokset edellä. Kolme menestyvää ammattikorkeakoulua on valinnut omista lähtökohdistaan seitsemän yhteistyöaluetta, joiden kautta lisätään ulkopuolisen kilpaillun rahoituksen määrää ja mahdollistetaan ristiinopiskelu osana joustavia opintopolkuja.

Opiskelijoille yhdessä tekeminen tarkoittaa hanketoiminnan lisääntymistä, verkostojen laajentumista sekä kaverilta oppimista. Osaamispohjainen lähestymistapa kaikessa opetuksessa alleviivaa kollektiivista oppimista, johon liittyy muilta oppiminen ja oman osaamisen aktiivinen jakaminen.

Kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden suhteen Haaga-Helia haluaa olla aktiivinen solmukohta, hub, joka generoi ja energisoi vahvaa yhdessä tekemistä. Strategiammekin mukaisesti kansainvälistymisemme pohjautuu ”yhteistyöhön kumppaneiden kanssa”. Maailmalla olemme yksin toimiessamme häviävän pieni toimija, mutta yhteistyön kautta pienestä voi tulla suuri.

Henkilöstön osalta yhdessä tekeminen pohjautuu vahvaan tiimiajatteluun. Osaamisryhmien toimintaa uudistetaan, kun osaaminen kytkeytyy uusiin ydinosaamisalueisiin erilaisissa ryhmissä ja tiimiopettajuuden määrä eri muodoissaan lisääntyy. Opettajaryhmät kantavat yhä useammassa tapauksessa kollektiivisen vastuun opettamisesta ja mahdollistavat opiskelijoiden oppimisen. Koko henkilöstö tukee rooleissaan oppimista, mikä on Haaga-Helia keskeisin prosessi.

Haaga-Helia myös tukee aktiivisesti yritysten yhdessä tekemistä ja – strategiansa mukaisesti – avaa ovia työelämään. Me saatamme partneriyrityksiämme yhteen ja kutsumme yrityksiä mukaan hankkeisiin, joissa ne toimivat sekä antavina että saavina osapuolina. Aktiivisuus generoi aktiivisuutta ja osaamisen jakaminen on aina kahdensuuntaista toimintaa.

Haluamme siis saavuttaa yhdessä enemmän. Se pätee sekä työmme tekemiseen että merkkipaalujemme juhlistamiseen. Kenenkään ei pitäisi olla yksin ja kaverin tuen pitäisi olla katseen päässä. Sitä paitsi yhdessä juhliminen on yksin juhlimiseen verrattuna huomattavasti kivempaa.