Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Yhteiskehittely Haaga-Helian menestymisen ehtona

Haaga-Heliassa tehdään paljon yhteistyötä erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on jokaisen meidän haagahelialaisen asia. Olemme tänä vuonna kehittäneet asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista. Meillä on nyt käsitys asiakkuuksista ja niiden arvosta.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 07.11.2016

Yhteiskehittely (yhteisluominen) on omaksuttu suomen kielen vastineeksi englannin kielen ilmaisulle Co-Creation. Se on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen käyttäjien eli asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Termin teki tunnetuksi C. K. Prahalad 2000-luvun alkupuolella.

Nykyisin yhteiskehittely myös isompien joukkojen keskuudessa mahdollistuu sähköisten työkalujen ansiosta. Moni suomalaisista yrityksistä hyödyntää yhteiskehittelyä tuotekehityksessä ja innovoinnissa. Entäpä sitten Haaga-Helia tai sinä itse? Kenen kanssa sinä yhteiskehität toimintaa, opetusta ja/tai itseäsi?

Haaga-Heliassa tehdään paljon yhteistyötä erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on jokaisen meidän haagahelialaisen asia. Olemme tänä vuonna kehittäneet asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista. Meillä on nyt käsitys asiakkuuksista ja niiden arvosta. Kumppanuuksien määrä on huomattavasti suurempi ja yhteistyön muotoja on lukuisia. Toivottavasti kehitystyö johtaa systemaattisempaan yhteistyöhön, jossa hyötyjinä ovat molemmat osapuolet. Tavoitteena on, että asiakaskokemus paranee ja asiakas kokee saavansa lisäarvoa asiakkuudestaan.

Haaga-Helian Partneruus on jo nyt tällaisen systemaattisen yhteistyön ilmenemismuoto: siinä suunnitellaan yhteistyötä vuositasolla, toteutetaan yhteisiä aktioita, dokumentoidaan ja viestitään tekemisistä. Seuraavana vaiheena voisi olla yhteiskehittely, jossa suunnitellaan joko partnerin ja/tai Haaga-Helian toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Place to Be -oppimiskonsepti, joka on samalla myös testaus- ja palvelualue. Place to Be antaa mahdollisuuden kehittää ja testata liikeideoita, konsepteja, raaka-aineita ja tuotteita laajalla skaalalla. Testialue on näyttämisen ja kokeilemisen ympäristö, jossa on myös lupa epäonnistua. Yhteiskehittelyä parhaimmillaan.

Marraskuun alussa Haaga-Heliaan kokoontui yli 30 koulutuksen ammattilaista kahdestatoista eri maasta. Teemana oli Co-Creation ja peruskysymyksenä, miten voimme yhdessä pärjätä paremmin kilpailluilla koulutusvientimarkkinoilla. Jaoimme avoimesti tietoa Haaga-Helian toimintatavoista ja koulutustuotteista. Voimme kaikki olla ylpeitä siitä tekemisen tasosta, joka meillä on. Saimme paljon kiitosta ja osallistujat kokivat saaneensa uusia ideoita ja me paljon kehittämisehdotuksia. Tämän mahdollisti avoin keskustelu sekä erilaisuuden tunnistaminen ja sietäminen. Maailmaan mahtuu monenlaista hyvää tekemistä.

Osana Co-Creation workshopia toteutimme Fountain Parkin johdolla yhteiskehittelyn verkkoaivoriihen avulla. Kysymyksessä oli kolmas kierros samalla työkalulla. Meillä on nyt aineisto, jossa on ajatuksia 40 kansainväliseltä ja 247 kansalliselta toimijalta. Vastaajien mielestä kansainvälisen koulutuksen menestystekijät ovat asiakkuusajattelu (esim. customer focus ja collaborative process), tarvepohjainen sisällöntuotanto (esim. digitalization ja co-creation with customers) ja sopimus- ja laatuasiat (esim. quality assurance ja juridical issues). On siis yhteiskehitettävä ja löydettävä uusia tapoja aktiiviseen yhteistyöhön.

Henkilökohtaisella tasolla on kysymys verkostoista: Kenen kanssa jaamme ajatuksiamme ja sparraamme uusia toimintamalleja? Keiden toimintaa seuraamme ja arvioimme ja keneltä opimme tai voimme oppia uutta? Haastan sinut jakamaan kokemuksiasi yhteiskehittelystä. Mitkä mallit toimivat ja millaisia haasteita yhteiskehittelyssä on? Itse uskon vahvasti, että yhteiskehittely niin sisäisesti kuin ulkoisesti on tulevaisuuden menestymisemme elinehto.