Siirry sisältöön
Ydinosaamisalueet korostavat vahvuuksiamme

Haaga-Helian uudet strategiset ydinosaamisalueet aloittavat toimintansa 1.1.2017.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 09.12.2016

Uusien ydinosaamisalueiden luomisen taustalla oli kaksi tunnistamaamme keskeistä tarvetta. Ensimmäinen oli tarve löytää toimintamalli, jolla voimme tehdä osaamistamme paremmin näkyväksi ulkopuolisille toimijoille. Kovassa kilpailussa hankerahoituksesta on tärkeää, että korkeakoululla on selkeitä osaamisalueita, jotka tunnistetaan sen vahvuusalueiksi. Meille asetetut ulkopuolisen rahoituksen tavoitteet kasvavat määrällisesti koko ajan. Kilpailussa TKI-rahoituksesta on vaikea onnistua, jos emme pysty profiloitumaan ja paketoimaan osaamistamme niin, että se näyttäytyy mahdollisille yhteistyökumppaneille selkeänä ja jopa uniikkina.

Olemme myös havainneet, että emme ole itsekään pystyneet tunnistamaan tai kokoamaan yhteen kunkin alueen kaikkia hienoja osaajiamme. Haaga-Helia on iso toimija, jonka toiminta on ollut melko siiloutunutta. Uusilla Haaga-Helia-tasoisilla ydinosaamisalueilla pyrimme tekemään osaamistamme näkyväksi ja jaettavaksi koko työyhteisöllemme. Nämä kohtaamiset ovat tärkeitä. Osaamisen jakaminen lisää koko Haaga-Helian osaamista.

Toinen tarve on ollut luoda uusia innostavia alustoja opetuksen jatkuvalle työelämälähtöiselle kehittämiselle. Peda Center tulee osaltaan ohjaamaan haagahelialaista opetuksen kehittämistä, ja sen toiminta integroituu kaikkiin muihin ydinosaamisalueisiin ja kaikkeen tekemiseemme. Opettajaryhmät miettivät ohjausryhmien tukena Haaga-Helia-tasoista opetuksen kehittämistä omilla aloillaan ja työhuoneissa kehitellään uusia työelämä- ja TKI-lähtöisen oppimisen konsepteja.

Ammattikorkeakulujen pedagogiikan tulee olla työelämä- ja TKI-lähtöistä. Työelämäedustus niin ohjausryhmissä kuin työhuoneissakin on keskeistä. Tulevaisuuden visiona on ammattikorkeakoulu, jossa työelämän ja korkeakoulun rajoja ei välttämättä havaitse. Opiskelija työskentelee projektimaisesti yrityksessä tai organisaatiossa samalla, kun hän opiskelee – toisaalta yrityksillä voi olla toimintaa korkeakoulun tiloissa. Tämä malli mahdollistaa opiskelijoillemme hyvän työllistymisen ja korostaa opiskeluaikana niitä taitoja, joista työnantaja on kiinnostunut. Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu on entistä enemmän verkostoitumisen paikka, missä pedagogisesti taitavat opettajat ohjaavat opiskelijoita projekteissa yhdessä työelämän kanssa.

Olemme edenneet uuden toimintamallimme käyttöönotossa siten, että ydinosaamisalueiden ohjausryhmien puheenjohtajat ja osaamisalueiden johtoryhmäkummit ovat nyt tavanneet kerran. Ohjausryhmien seuraava tapaaminen täysillä kokoonpanoilla on vielä joulukuussa. Opettajaryhmien teemat tai nimet lanseerataan vuoden alussa. Jokainen opettaja kiinnittyy silloin ainakin yhteen opettajaryhmään.

Kaikki tämä kannustaa meitä hyvään yhteistyöhön, toisilta oppimiseen ja jakamiseen. Yhteistyö ei koske vain meitä Haaga-Helian sisällä, vaan se ulottuu yhä enemmän oman yhteisömme ulkopuolelle. Verkottuminen, työelämä- ja TKI-osaaminen ovat avainsanoja uudessa toimintamallissa. Strategiamme on kirkas ja uudet ydinosaamisalueet auttavat meitä edelleen sen toimeenpanossa. Menestystä uusille ydinosaamisalueille!