Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Uniikkia kilpailuetua luomassa

Korkeakoulut, jotka profiloituvat ja panostavat brändimarkkinointiin, pääsevät muotoilemaan omaa tulevaisuuttaan. Omaleimaiset ja inspiroivat oppimis- ja tutkimusympäristöt voivat toimia kiinnostavina keihäänkärkinä brändimarkkinoinnissa osoittaen edistyksellisyyttä ja modernia asiantuntijuutta.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2021

Opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet, kun he pohtivat korkeakouluopintoja. Koulutusta tarjotaan yhä enemmän verkko-opintoina, joita voi suorittaa joustavasti asuinpaikasta riippumatta. Samalla opiskelijoiden vaatimustaso ja kriittisyys ovat kasvussa. Globaalien verkkopalveluiden asiakaslähtöiseen käyttäjäkokemukseen tottuneet kuluttajat odottavat myös korkeakouluilta vastaavaa selkeyttä, palvelua ja elämyksellisyyttä. Vahva työnantajabrändi edistää korkeakoulun menestymistä.

Oma positio kirkkaaksi ja vahvuudet esiin

Korkeakoulun selkeä profiili ja luotettava brändi ohjaavat päätöksentekoa vähentäen samalla opiskelijan riskiä opiskelupaikan valinnassa. Organisaation tulee kertoa tarinansa innostavasti ja selkeästi kertoa mistä tulemme, missä olemme hyviä, miten osoitamme osaamisemme ja mitä lisäarvoa voimme tuottaa. Kirkastamalla oman position ja markkinoimalla vahvuuksiaan korkeakoulut palvelevat asiakkaitaan.

Korkeakoulun uskottavuus ei kehity väittämällä, vaan käytännössä osoittamalla. Korkeakouluissa opiskelevat ja sieltä aiemmin valmistuneet alumnit ovat tärkeitä suosittelijoita. Omiin kokemuksiinsa perustuen he kertovat verkostoilleen, vastaako korkeakoulun brändi todellisuutta.

Vaikka opiskelupaikka voikin olla järkiperäinen valinta, muiden näkemykset ja tunteet vaikuttavat vahvasti. Ykkösvaihtoehdoksi valikoituu useimmiten koulu, joka vaikuttaa tunnetasolla sopivimmilta juuri minulle.

Yhteisöllisen oppimisen tulevaisuus

Korkeakoulun yhteydessä olevat oppimis- ja tutkimusympäristöt sekä innovaatioalustat voivat toimia kiinnostavina keihäänkärkinä brändimarkkinoinnissa. Nämä omaleimaiset ja inspiroivat labit sekä kokeelliset kehitysalustat vahvistavat tehokkaasti korkeakoulujen brändiä alan modernina asiantuntijana. Korkeakoulun innovaatioympäristöt ovat myös keskeinen keino osoittaa, miten koulu vastaa muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin ja työelämän tarpeisiin.

Oppimis- ja tutkimusympäristöt toimivat monialaisina yhteistyöalustoina ja osaamiskeskittyminä, jotka kokoavat yhteen yli organisaatiorajojen oppijoita, opettajia, yrityksiä, tutkijoita ja kumppaneita. Ne houkuttelevat kasvu- ja kehitysorientoituneita ihmisiä puoleensa tarjoten uusia urapolkuja, yrittäjyysmahdollisuuksia ja verkostoja.

Innovaatioympäristöjen kannustava yhteisö innostaa kehittämään uutta ja jopa maailmanluokan innovaatioita. Niiden keskeisimpiä voimavaroja on sen parissa toimiva innostunut yhteisö ja niiden omaleimainen kulttuuri. Pilottiprojektit ja ketterät kokeilut kehittävät osaamista, opetusmenetelmiä ja kumppanuuksia.

Oppimis- ja tutkimusympäristöjen jatkuva kehittäminen ja brändääminen ovat avainasemassa, kun korkeakoulut miettivät vetovoimatekijöitä. Ovathan ne monipuolisuudessaan strategisesti merkittäviä tekijöitä tarjoten kestävää kilpailuetua, joka ei ole helposti kopioitavissa.

Korkeakoulut, jotka profiloituvat ja panostavat brändimarkkinointiin, pääsevät muotoilemaan omaa tulevaisuuttaan. Edistykselliset, eteenpäin suuntautuvat korkeakoulut kehittävät määrätietoisesti painotustensa mukaista osaamista ja niihin liittyvien oppimis- ja tutkimusympäristöjen brändejä.