Siirry sisältöön
Työelämä
Hyvä työnantajabrändi edistää korkeakoulun menestymistä

Kiinnostavaa, laadukasta koulutustarjontaa on helposti löydettävissä ja saatavilla verkossa ympäri maailman. Vahvalla osaamisella profiloituvat korkeakoulut vetävät puoleensa haluttuja osaajia ja kumppaneita yli maantieteellisten rajojen, kirjoittavat Hannele Mennala ja Jenni Brisk.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.04.2021

Keskeiseksi kilpailutekijäksi nousee erottautuminen kilpailijoista. Korkeakoulut, jotka ymmärtävät markkinoinnin strategisen arvon, osaavat erilaistaa palveluitaan sekä tuoda esille osaamistaan ja erottavia kilpailutekijöitään kiinnostavasti. Ne brändäävät itseään houkuttelevana työnantajana.

Osaaminen on korkeakoulujen tärkein pääoma, ja korkeakoulujen on huolehdittava sen jatkuvasta kehittymisestä. Tavoitteena on houkutella parhaita osaajia – opiskelijoita, lehtoreita, tutkijoita, yritys- ja tutkimuskumppaneita – sekä vastata yhteiskunnan, verkostojen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Kiinnostavalla ja selkeällä työantajabrändillä on entistä suurempi painoarvo uutta työpaikkaa harkitsevien ammattilaisten keskuudessa.

Positiivisen brändimielikuvan ja työnantajabrändin rakentamisen avulla voidaan kehittää tehokkaasti myös organisaation kulttuuria ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä. Sisäistämällä työnantajan innostava bränditarina selkiytyy myös oman työn merkitys osana organisaation menestyksen rakentamista.

Työnantajabrändi onkin hyvin strateginen keino kehittää työn merkityksellisyyttä, työhyvinvointia, sitoutumista ja tuottavuutta. Parhaimmillaan vahva brändi-identiteetti luo korkeakouluyhteisölle yhteisen ideologian ja merkityksellisen arvopohjan, jonka puolesta ollaan valmiita ponnistelemaan.

Mitä olemme + miten työskentelemme + miten viestimme

Korkeakoulun brändinrakennus tapahtuu kaikissa kohtaamisissa, ei vain maksetuissa mainoskanavissa. Brändiä rakentavat yhteisesti ylin johto, esimiehet, HR, viestintä, markkinointi ja organisaation kaikki työntekijät. On tärkeää, että työnantaja on kiteyttänyt tarinansa ja jokainen työntekijä ymmärtää yhteisen vision, mission ja arvot.

Työnantajan arvolupaus tulee toteutua yrityskulttuurissa ja työntekijäkokemuksessa. Jos brändilupaukset jäävät vain kalvoille eivätkä toteudu arkityössä, vaikutus on negatiivinen. ”Yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi”, kuuluu sanonta.

Sama pätee brändäyksessä. Mitä olemme, miten työskentelemme ja miten tämän viestimme, rakentavat kaikki osaltaan työnantajamielikuvaa.

Tyytyväiset ja työpaikastaan ylpeät työntekijät kertovat mielellään onnistumisista ja matkastaan kohti yhteisiä tavoitteita. Tutkimusten mukaan työntekijöiden jakama sisältö saavuttaa laajemman yleisön ja siihen luotetaan enemmän kuin yrityksen omaan viestintään. Moderni työnantaja valjastaakin joukkonsa kertomaan yhteistä bränditarinaa omilla kasvoillaan.

Brändinrakennukseen kannattaa panostaa, sillä niin tekevät myös kilpailijat. Kuka erottuu, vakuuttaa ja onnistuu sitouttamaan tunnetasolla, kerää korkeakoulumaailman talentit. Ja näitä lahjakkuuksia tarvitaan, sillä omakohtaiset menestystarinat ovat haluttujen mielikuvien rakennusainetta – ja oleellinen mittari myös korkeakoulun menestymiselle sekä toimintaedellytyksille tulevaisuudessa.

Ammattilaiset hakeutuvat omia tavoitteitaan ja arvojaan parhaiten vastaavien työnantajabrändien riveihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Millaisen työnantajabrändin ja yrityskulttuurin sinä valitset kehittämään ja brändäämään omaa osaamistasi?

Kirjoittajat:

Hannele Mennala, KTM, AmO, Certified Business Coach johtaa Haaga-Helian innovaatioympäristöjen kehittämistä. Hannelella on pitkä työkokemus liiketoiminnan kehittämisen, digitaalisten palveluiden, brändimarkkinoinnin sekä HR:n alueilla sekä kansainvälisistä että kotimaisista yrityksistä ja startup-yrittäjänä. Hannele on aktiivinen valmentavan esimiestyön, innovatiivisen yrityskulttuurin, yrittäjyyden sekä jatkuvan oppimisen puolestapuhuja.

Jenni Brisk, KTM, YTK, AmO, toimii liiketalouden opettajana, valmentajana Haaga-Helia Kreassa ja yrittäjänä @Brisk Branding. Jenni on intohimoinen brändäyksen sanansaattaja, joka uskoo brändien voimaan bisneksen ytimessä ja merkityksellisen työn ajurina. Asenne Lapualta, tietämys tutkivasta kehittämisestä, kokemus mainostoimistomaailmasta ja kansainvälisestä brändijohtamisesta.