Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Work & Study – Mistä opinnollistamisessa olikaan kyse?

Opinnollistaminen on työn ja opintojen yhdistämistä. Käytännössä kyse voi olla korkeakoululähtöisestä, työelämälähtöisestä tai opiskelijalähtöisestä opinnollistamisesta.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.05.2020

Opinnollistaminen on työn ja opintojen yhdistämistä. Käytännössä kyse voi olla korkeakoululähtöisestä, työelämälähtöisestä tai opiskelijalähtöisestä opinnollistamisesta.

Korkeakoululähtöistä opinnollistamista toteutetaan opintojaksoilla jatkuvasti. Siitä on kyse esimerkiksi silloin kun opintojaksolla tehdään ohjatusti harjoitustöitä jollekin organisaatiolle tai hankkeelle. Sen lisäksi opinnollistamista voidaan tehdä myös työpaikkalähtoisesti tai opiskelijalähtöisesti. Työpaikkalähtöinen opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että jonkin organisaation työntekijöiden osaamista opinnollistetaan suunnitellusti työn ohessa.

Useimmiten opinnollistamisesta puhuessa tarkoitetaan kuitenkin opiskelijalähtöistä opinnollistamista. Silloin kyse on opiskelijan omasta aloitteesta käynnistyvästä opinnollistamisesta. Opiskelija käy opintojensa ohessa oman alansa työtehtävissä ja haluaa hyödyntää työssä opittavia asioita osana opintojaan.  

Olennaista opinnollistamisen onnistumisen kannalta on varmistaa, että opiskelija pystyy työssään saavuttamaan opintojakson tai räätälöidyn opintokokonaisuuden osaamistavoitteet. Prosessia käynnistäessä opiskelijan ei vielä tarvitse osata näitä asioita, vaan opiskelija hankkii sovitun osaamisen prosessin aikana.

Opinnollistamisen toteuttamiseen ammattikorkeakoulussa on kehitetty useita erilaisia toimintamalleja. Haaga-Helialla on oma opinnollistamisen toimintamalli, Work & Study, joka on ollut paljon esillä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Work & Study -mallissa opiskelija täyttää opinnollistamissuunnitelman, sopii opinnollistamisesta suunnitelman perusteella hänelle määrätyn ohjaavan opettajan kanssa, raportoi oppimaansa prosessin aikana sovitusti ja lopuksi osoittaa osaamisensa näyttötilanteessa opettajan kanssa sovitulla tavalla. Käytännössä Haaga-Helian Work & Study –malli on hyvin karkea raamitus, jonka sisällä opinnollistamista toteutetaan opettajasta riippuen usealla eri tavalla. Yksi tavallinen tapa on, että opiskelija pitää omaa oppimistaan reflektoivaa oppimispäiväkirjaa prosessin aikana ja prosessin päätyttyä hän osoittaa osaamisensa opettajan kanssa sovitulla tavalla. Tämä osaamisen näyttö voi tapahtua esimerkiksi näyttöpäivässä, jossa näyttöjä vastaanotetaan keskitetysti.

Viime aikoina olemme kehittäneet Work & Study -malliin selkeyttä ja yhteneväisyyttä lisääviä käytäntöjä,. Olemme kouluttaneet Haaga-Heliaan opinnollistamisen avainhenkilöitä, joille opinnollistamisprosessien ohjaaminen pyritään jatkossa keskittämään. Lisäksi olemme pilotoineet ryhmämuotoisia Work & Study -toteutuksia, joiden ideana on mahdollistaa vertaistuki opiskelijalta toiselle sekä ohjauksen keskittämisen tuoma resurssien säästö. Olemme myös panostaneet tiedottamiseen, jotta opinnollistamisen mahdollisuus olisi kaikilla opiskelijoilla tiedossa.

Tällä hetkellä kehitämme Haaga-Heliaan yhtenäistä osaamisen tunnistamisen mallia, jonka tavoitteena on huolehtia siitä, että niin hyväksiluku, osaamisen näyttö kuin opinnollistaminenkin toteutetaan koko talossa samalla tavalla. Uudessa osaamisen tunnistamisen mallissa on suunniteltu olevan myös opiskelijoille pakollisia työpajoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että opiskelijat oppivat jo heti opintojen alussa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Sitä kautta myös opinnollistamisen aloittaminen ja sen toteuttaminen helpottuu. Yhtenäisen mallin tavoitteena on myös varmistaa, että osaamisen näytön ja opinnollistamisen tavat on määritelty jo opintojaksokuvauksessa yhdessä muiden suoritustapojen kanssa. Näin niistä saadaan läpinäkyviä ja kaikkien tiedossa olevia toteutustapoja, joihin tarttuessaan kaikki opiskelijat ovat keskenään yhdenvertaisia.

Haaga-Helian Work & Study -mallista voi kysyä lisää Elina Ilorannalta, 040-4887022, elina.iloranta@haaga-helia.fi.

Valtakunnallisesti hyviä esimerkkejä erilaisista opinnollistamisprosesseista löytyy muun muassa Toteemi-hankkeessa tuloksia esittelevästä Työn ja oppimisen liitto -julkaisusta.