Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Hyvinvointitoimijoiden huomioita hankaliin hetkiin, osa 1

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anna Pakkanen

opintopsykologi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rosa Weckman

opintovalmentaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.01.2024

Korkeakoulun ohjaus- ja opetustilanteissa voi ilmetä monenlaisia hankalia tilanteita, jotka haastavat opettajan pedagogisista osaamista. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden tai jaksamisen pulmiin. Korkeakoulupedagogiikalle tyypillinen ryhmätyöskentely voi tuottaa konflikteja tai syrjintää esimerkiksi opiskelijoiden ominaisuuksien tai erilaisten panostusten suhteen kohti yhteistä tavoitetta. Koronapandemian jälkeen myös uhkaavat tilanteet ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat oppilaitoksissa jonkin verran lisääntyneet.

Korkeakouluopettajille tuotetun tukiaineiston tavoitteena on vastata opettajien esittämään osaamisvajeeseen toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Aineisto on tehty sinulle, joka pohdit, miten kohdata opiskelija tai opiskelijat hankalissa ohjaus- tai opetustilanteissa.

Tukiaineisto koostuu neljästä videosta, joihin valitut teemat ovat nousseet esille korkeakouluopettajien yhteydenotoissa hyvinvointitoimijoihin. Kunkin videon aluksi opettaja esittelee tilanteen ja muutamat apukysymykset kutsuvat katselijaa reflektoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Videon toinen osa koostuu hyvinvointitoimijoiden, oppilaitospsykologin ja opintovalmentajan dialogista, jossa he tuovat esille keskeisiä huomioitaan hankalissa tilanteissa toimimiseen.

Ensimmäisessä osassa teemana on opiskelijan mielen hyvinvointi. Korkeakouluopiskelijan jaksamisen ja mielenterveyden pulmat ovat yleisiä esimerkiksi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan, jossa todetaan, että psyykkisiä vaikeuksia kokevien osuus on nyt yli 50 prosenttia (THL 2021). Opettaja voi ennakoida mahdollisia tilanteita pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen vuorovaikutussuhde minulla on opiskelijan kanssa?
  • Miten voisin huomioida tilanteen opiskelijan tavoitteissa, oppimistehtävien muodossa ja tehtävien määräajoissa?
  • Miten seuraan tilannetta ja arvioin opiskelijan tilanteen kehitystä?
  • Onko minulla tarvittava tieto ja resurssit käsitellä tilannetta ja ohjata opiskelijaa tukipalveluiden pariin?
  • Miten voisin ennaltaehkäistä vastaavanlaisten tilanteiden syntymistä tulevaisuudessa?

Aineistossa hyvinvointitoimijat tarkastelevat opettajan toiminnan mahdollisuuksia hankalissa hetkissä ja tekevät huomioita, joiden kautta tilanteet voidaan nähdä myös mahdollisuutena oppimiseen ja kehittymiseen, kun ne käsitellään avoimesti ja rakentavasti. Tervetuloa mukaan!

Aineisto on tuotettu yhteistyössä SOLE-hankkeen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hyvinvointitoimijoiden kanssa.

Sarjan muut osat: