Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Hyvinvointitoimijoiden huomioita hankaliin hetkiin, osa 3

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anna Pakkanen

opintopsykologi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rosa Weckman

opintovalmentaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.01.2024

Korkeakoulun ohjaus- ja opetustilanteissa voi ilmetä monenlaisia hankalia tilanteita, jotka haastavat opettajan pedagogisista osaamista. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden tai jaksamisen pulmiin. Korkeakoulupedagogiikalle tyypillinen ryhmätyöskentely voi tuottaa konflikteja tai syrjintää esimerkiksi opiskelijoiden ominaisuuksien tai erilaisten panostusten suhteen kohti yhteistä tavoitetta. Koronapandemian jälkeen myös uhkaavat tilanteet ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat oppilaitoksissa jonkin verran lisääntyneet.

Korkeakouluopettajille tuotetun tukiaineiston tavoitteena on vastata opettajien esittämään osaamisvajeeseen toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Aineisto on tehty sinulle, joka pohdit, miten kohdata opiskelija tai opiskelijat hankalissa ohjaus- tai opetustilanteissa.

Tukiaineisto koostuu neljästä videosta, joihin valitut teemat ovat nousseet korkeakouluopettajilta esille yhteydenotoissa hyvinvointitoimijoihin. Kunkin videon aluksi opettaja esittelee tilanteen ja muutamat apukysymykset kutsuvat katselijaa reflektoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Videon toinen osa koostuu hyvinvointitoimijoiden, oppilaitospsykologin ja opintovalmentajan dialogista, jossa he tuovat esille keskeisiä huomioitaan hankalissa tilanteissa toimimiseen.

Kolmas osa tukee opettajia valmistautumaan ja toimimaan tilanteessa, jossa opiskelijan käytös on uhkaavaa. Jokainen opettaja voi kohdallaan miettiä, milloin on viimeksi päivittänyt kriisitoimintaosaamista. Tilanteet eivät valitettavasti kuitenkaan etene oppikirjojen mukaan – ja uhkaavat tilanteet ovat onneksi kovin poikkeuksellisia. Videon casen myötä opettaja voi pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka voin tunnistaa opiskelijan käytöksen vaaran tason sekä itselleni että muille opiskelijoille?
  • Miten voin ottaa huomioon mahdollisen vastarinnan tai pelon ja luoda tilanteen, jossa opiskelija tuntee tulleensa kuulluksi?
  • Millä tavoin voin tarjota tukea muille opiskelijoille, jotka ovat voineet tuntea olonsa epävarmaksi tai pelokkaaksi opiskelijan käyttäytymisen seurauksena?
  • Missä vaiheessa on tarpeen hakea apua kampuksen resursseilta, kuten hyvinvointitoimijoilta tai turvallisuushenkilöstöltä?
  • Millaista ennakointia tarvitaan tällaisten tilanteiden varalle?

Aineistossa hyvinvointitoimijat tarkastelevat opettajan toiminnan mahdollisuuksia hankalissa hetkissä ja tekevät huomioita, joiden kautta tilanteet voidaan nähdä myös mahdollisuutena oppimiseen ja kehittymiseen, kun ne käsitellään avoimesti ja rakentavasti. Tervetuloa mukaan!

Aineisto on tuotettu yhteistyössä SOLE-hankkeen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hyvinvointitoimijoiden kanssa.

Sarjan muut osat: