Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Hyvinvointitoimijoiden huomioita hankaliin hetkiin, osa 4

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anna Pakkanen

opintopsykologi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rosa Weckman

opintovalmentaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.01.2024

Korkeakoulun ohjaus- ja opetustilanteissa voi ilmetä monenlaisia hankalia tilanteita, jotka haastavat opettajan pedagogisista osaamista. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden tai jaksamisen pulmiin. Korkeakoulupedagogiikalle tyypillinen ryhmätyöskentely voi tuottaa konflikteja tai syrjintää esimerkiksi opiskelijoiden ominaisuuksien tai erilaisten panostusten suhteen kohti yhteistä tavoitetta. Koronapandemian jälkeen myös uhkaavat tilanteet ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat oppilaitoksissa jonkin verran lisääntyneet.

Korkeakouluopettajille tuotetun tukiaineiston tavoitteena on vastata opettajien esittämään osaamisvajeeseen toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Aineisto on tehty sinulle, joka pohdit, miten kohdata opiskelija tai opiskelijat hankalissa ohjaus- tai opetustilanteissa.

Tukiaineisto koostuu neljästä videosta, joihin valitut teemat ovat nousseet esille korkeakouluopettajien yhteydenotoissa hyvinvointitoimijoihin. Kunkin videon aluksi opettaja esittelee tilanteen ja muutamat apukysymykset kutsuvat katselijaa reflektoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Videon toinen osa koostuu hyvinvointitoimijoiden, oppilaitospsykologin ja opintovalmentajan dialogista, jossa he tuovat esille keskeisiä huomioitaan hankalissa tilanteissa toimimiseen.

Tukiaineiston viimeisessä osassa on teemana sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvä case. Opiskelijoiden turvallisuuden kokemuksen vahvistaminen on opettajan velvollisuus ja se tapahtuu useimmiten vuorovaikutuksessa. Erilaiset syrjintä-, häirintä- ja kiusaamistilanteet voivat herättää opettajan tunnistamaan myös omia ennakkoluulojaan. Aineiston casen opettaja kokee hämmennystä niin omien ajatustensa kuin toimintatapojensa äärellä. Videolla hyvinvointitoimijat avittavat tilanteen käsittelyä ja sitä ennen voi pysähtyä casen äärelle pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että opiskelijan nimen muuttaminen tuntuu sinulle vaikealta asialta?
  • Millä tavoin voit ilmaista empatiaa ja kunnioitusta opiskelijan päätöstä kohtaan ja vahvistaa hänen oikeuttaan tulla kutsutuksi tavalla, joka tuntuu hänestä oikealta?
  • Millä tavoin voit etsiä ratkaisuja ja tukea, jotta opiskelijan nimen käyttö voitaisiin helpommin mahdollistaa järjestelmissä?
  • Miten voit edistää turvallista oppimisympäristöä, jossa ketään ei syrjitä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi?

Aineistossa hyvinvointitoimijat tarkastelevat opettajan toiminnan mahdollisuuksia hankalissa hetkissä ja tekevät huomioita, joiden kautta tilanteet voidaan nähdä myös mahdollisuutena oppimiseen ja kehittymiseen, kun ne käsitellään avoimesti ja rakentavasti. Tervetuloa mukaan!

Aineisto on tuotettu yhteistyössä SOLE-hankkeen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hyvinvointitoimijoiden kanssa.

Sarjan muut osat: