Siirry sisältöön
Hanketyöskentelyn hämmennys, oivallus ja flow

Kirjoittajat:

Janne Mertala

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maarit Ohinen-Salvén

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.04.2019

Hanketyö tarjoaa opettajalle mielekkään mahdollisuuden oman osaamisen laajentamiseen ja verkostoitumiseen. Olemme mukana kolmivuotisessa KIVAKO-hankkeessa, jonka myötä olemme päässeet tarkkailemaan sitä, millaista hanketyöskentely opettajan näkökulmasta on. Itse hanke on kuitenkin tällä kertaa toissijainen asia – nyt keskitymme opettajan kokemuksiin.

Kun opettaja astuu hankemaailmaan, hän saa kokea häivähdyksen siitä, miltä opiskelijasta tuntuu uuden opintojakson alussa. Haltuun otettavat sisällöt, työtavat ja aikataulut ovat uusia. Jokaisen pitää löytää itselleen sopivin työskentelytapa, sovitella hankkeeseen kuuluvat työt muihin töihin sekä integroitua uuteen ryhmään. Hanketyössä joutuu väistämättä käyttämään itselle uusia työtapoja.

kivako

Alkuvaihetta leimaa usein hämmennys, joka vaihtuu oivalluksen kautta sujuvan tekemisen flowksi. Jatkuvasti elävässä hankeprosessissa uusia tilanteita ja haasteita tulee vastaan tasaisin väliajoin. Olemmekin saaneet huomata, että hanketyöskentely muodostaa kehän: hankkeen edetessä kuljemme flow-tilasta uusien haasteiden myötä takaisin hämmennysvaiheeseen.

Hanketyöhön kuuluneekin aina jonkinasteista luomisen tuskaa. Kun luomme uusia toimintamalleja ja kehitämme omaa työtämme, kohtaamme korkealle asetettuja tavoitteita, uuden teknologian haltuun ottamiseen liittyviä haasteita sekä ajoittaista informaatiotulvaa. Tältäkö opiskelijasta tuntuu, kun hän saa mahdottomalta tuntuvan tehtävän eteensä? Kokeeko hän samanlaisia turhaumia, kun lähiopetuksemme tahti tai harjoitukset eivät ole hänelle optimaalisia? Hanketyö auttaa samaistumaan tunnetasolla opiskelijan kokemaan hämmennykseen.

Vuorovaikutus ja palaute auttavat eteenpäin niin hanketyössä kuin oppimisessakin. Palaute konkretisoi opettajalle sen, miten kehittävää rakentavan palautteen saaminen voi parhaimmillaan olla. Se on hyvä muistutus palautteen tärkeydestä opiskelijan oppimisprosessissa.


Janne Mertala ja Maarit Ohinen-Salvén
KiVAKO-hankkeen eTandem-ryhmä

KIVAKO-hankkeessa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä. KiVAKO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.