Siirry sisältöön
3AMK
3UAS-konferenssi ja Haaga-Helian arvot

Tänä keväänä olemme olleet erityisen iloisia. Järjestimme ensimmäistä kertaa 3UAS-konferenssin, johon ilmoittautui 200 asiantuntijaa. Konferenssi ylitti odotuksemme monin tavoin, joten aloimme analysoida syitä tämän menestyksen takana.

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tiina Brandt

yliopettaja / principal lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.05.2022

Yksi merkittävä seikka on se, että me järjestelyihin osallistuneet olimme samalla taajuudella – monesta näkökulmasta katsottuna. Me jaoimme saman haagahelialaisen arvopohjan, josta seuraavassa tarkemmin. Iloksemme myös kollegat Laureasta ja Metropoliasta olivat osa tiimiä tavalla, jossa organisaatiorajat unohtuvat.

Yhdessä tekeminen 

Konferenssin toteuttamisessa oli mukana asiantuntijoita kolmesta eri organisaatiosta. Osa tunsi toisensa entuudestaan, mutta suurimmalle osalle yhteistyökumppanit olivat entuudestaan tuntemattomia. Näin konferenssin jälkeen tilanne on jo aivan toinen: on syntynyt uusia verkostoja, uusia suunnitelmia ja uusia yhteistyön kipinöitä.

Arvostus 

Yhteistyön perusvireenä oli toisten osaamisen arvostaminen. Tämä oli kirjoitettu sisään jo ensimmäisiin ajatuksiin uudesta konferenssista. Halusimme luoda paikan, jossa asiantuntijat voisivat kohdata ajankohtaisten ja kiinnostavien kysymysten äärellä, koska tunnistimme, että meillä ja kumppaneillamme on osaamista, joka voitaisiin tällä tavalla tuoda paremmin näkyville ja yhteiseen keskusteluun.

Yhdessä tekeminen, toisiin tutustuminen ja yhteisten verkostojen kartoittaminen toivat esille paljon sellaista hiljaista tietoa, joka ei välity esimerkiksi julkaisuluettelon perusteella. Tämä oli omiaan syventämään keskinäistä arvostustamme. Eri näkökulmat olivat niin kiinnostavia, että olisi tehnyt mieli järjestää tapaamisia vain perehtyäksemme toistemme osaamisalueisiin enemmän. 

Persoonalliset vahvuudet tulivat esiin toiminnassa hyvin myös virtuaalisesti. Joku osasi huomioida käytännön näkökulmat, joku oli erityisen kannustava ja loi tiimihenkeä, joku osasi viestiä hyvin ja hänen viestejään jakoivat saivat muutkin. 

Rohkeus 

Kevään 2022 3UAS-konferenssi oli ensimmäinen lajissaan ja ensimmäinen konferenssi 3MK-toimijoiden (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) kesken. Kun lähdimme liikkeelle, meillä ei ollut edes täyttä varmuutta rahoituksesta ja sen määrästä. 

Vaatii uskallusta laittaa itsensä likoon ja tehdä paljon töitä, vaikka lopputuloksesta ei ole minkäänlaista varmuutta. Ehkä kukaan ei ole kiinnostunut konferenssistamme ja tapahtumasta tulee tynkä. Ihan niin suuriin tavoitteisiin ei päästy kuin mitä alkujaan tavoittelimme, mutta emme kertaakaan epäröineet vaan uskoimme, että “tämä on hyvä juttu” ja olisimme tehneet sen vaikka ilman resursseja. 

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä
Konferenssin teemana konferenssilla oli yrittäjyys ja johtaminen, joita lähestyttiin monialaisesti yhdistäen eri tiede- ja osaamisalueita. Tänä vuonna painottuivat erityisesti kestävä kasvu, tulevaisuuden toimintaympäristöt ja systeemiälykkyys.

Ammattikorkeakoulujen järjestämässä konferenssissa halutaan tehdä näkyväksi myös osaaminen hanketyössä ja yritysyhteistyössä.

3UAS-konferenssin rahoittajana toimii Liikesivistysrahasto.