Siirry sisältöön
3AMK
Rakennamme tulevaisuutta tutkitulla tiedolla

Elämme tutkitun tiedon teemavuotta. Teemavuosi nostaa esiin tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnan ja yksilöiden arjessa – siis tutkimuksen vaikuttavuutta.

Julkaistu : 10.05.2021

Tutkitun tiedon merkitys tulee näkyväksi erityisen hyvin muutoksessa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on vuonna 2020 luetellut merkittäviä yhteiskuntaan vaikuttavia globaalien muutosilmiöiden suuntia eli megatrendejä:

  1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire.
  2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu.
  3. Verkostomainen valta voimistuu.
  4. Teknologia sulautuu kaikkeen.
  5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa.

Kun navigoimme yksilöinä ja yhteiskuntana näiden muutosten ristipaineessa, tutkittu tieto antaa meille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuutta haluamaamme suuntaan. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden suunnan ohjaamisessa.

TKI-toiminnan vaikuttavuuden mekanismeja

TKI-toiminnan vaikuttavuus voi näkyä esimerkiksi uusina tuotteina ja palveluina, uutena liiketoimintana ja sen taloudellisena hyötynä, vaikutuksena koulutukseen ja valmistuvien opiskelijoiden osaamiseen, uutena tietona yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon hyväksi, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien toiminnan suorana kehittämisenä sekä tutkimustulosten levittämisenä suuren yleisön tietoisuuteen.

Parhaimmillaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta luo vaikuttavuutta yhtä aikaa useammilla näistä mekanismeista.

3AMK yhteiset TKI-toiminnan kärjet

Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma 3AMK on luonut yhteisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa kärjiksi teemat: Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö, Kestävä kaupunkikehitys sekä Tulevaisuuden tekijä. Näissä kärkiteemoissa 3AMK-korkeakoulut hyödyntävät toisiaan täydentäviä vahvuuksiaan ja tutkivat, kehittävät ja innovoivat yhdessä yhteiskunnan tarpeisiin.

Megatrendit kietoutuvat 3AMK-toimijoiden TKI-toiminnan kärkiin monin eri tavoin. Esimerkistä käy väestön ikääntyminen: meistä monet elävät terveinä vanhemmiksi ja jaksavat töissä pidempään. Työpaikoilla, joista osa rakentuu verkostoihin uudenlaisina yhteenliittyminä, ikähaitari kasvaa ja työntekijöiden demografinen profiili monipuolistuu.

Samaan aikaan teknologia kehittyy ja edellyttää taitojen jatkuvaa uusintamista: uusia työnteon tapoja on otettava haltuun ja kehitettävä uusia palveluja, jotka ovat usein digitaalisia ja kokonaan uuden palvelukokemuksen tuottavia.

Myös oppimisen tavat kehittyvät. Taustalta löytyy yhä useammin tekoälyavusteisia ratkaisuja, joiden avulla oppimisen muotoilu ja tarjonnan löydettävyys palvelevat tulevaisuuden kaikenikäisten tekijöiden tarpeita.

Koronakriisin aikana Sitra on päivittänyt Megatrendit 2020 -katsaustaan. Aikaisemmin tunnistettujen megatrendien lisäksi tarkasteluun on otettu näiden megatrendien väliset jännitteet. Ne ovat kohtia, joissa tulevaisuus on enemmän auki ja joihin on mahdollista vaikuttaa. ”Vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää riitä maailman kompleksisuuden hallintaan”, todetaan Sitran päivitetyssä katsauksessa.

Ammattikorkeakoulun perustehtävän äärellä

Ammattikorkeakoulut julkaisevat monin tavoin työnsä tuloksia ja tuottavat näin tietoa yhteiskunnan toimijoiden käyttöön. Tieto auttaa löytämään ratkaisuja niin arkisiin ongelmiin kuin koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkityksellisiin kysymyksiin. Uuden tiedon tuottaminen ja sen avoin jakaminen on korkeakoulun perustehtävä.

Tarvitsemme laajaa joukkoa ja eri tulokulmista asioita tarkastelevia ihmisiä käymään tulevaisuuskeskustelua. Kompleksisissa haasteissa korostuvat erityisosaaminen, monialainen ja monimuotoinen yhteistoiminta sekä uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen. Tässä on juuri ammattikorkeakoulujen toimintatavan vahvuus: tiedon hyödyntäminen systemaattisesti osana käytäntöjen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulut osallistuvat tutkitun tiedon synnyttämiseen ja käyttämiseen erityisen vahvasti juuri soveltavalla tutkimustyöllään – 3AMK:n TKI rakentaa tulevaisuutta tutkitulla tiedolla.

Lähteet: