Siirry sisältöön
3AMK
Kestävää yhteistyötä vaikuttavasti

Kaiken myllerryksen keskellä yhteiskunnassamme on selvästi tilaus yhteistyömalleille, jotka ovat riittävän kevyitä ja riittävän joustavia reaaliaikaiseen toimintaan, kirjoittavat 3AMK-rehtorit Teemu Kokko, Riitta Konkola ja Jouni Koski.

Julkaistu : 03.03.2021

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian vuonna 2016 perustama strateginen liittouma (3AMK) lähenee esikouluikää. Monien suomalaisten rakennemuutoshankkeiden joukossa se edustaa raikasta ja kevyttä lähestymistapaa, jossa kolme korkeakoulua on omista lähtökohdistaan valinnut ne alueet, joilla vahva strateginen yhteistyö on merkittävää. 3AMK:ssa näitä ovat uusien oppimispolkujen luominen, yhteistyö kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen saamiseksi Suomeen, yhteistyö yrittäjyyden edistämisessä sekä yhteinen koulutusvientiyhtiö (EduExcellence Oy).

Näiden alkuperäisten toimintalinjojen lisäksi sivutuotteena on syntynyt huomattavan paljon muutakin yhteistyötä. On kirjastoyhteistyötä, laajoja tekoälyn hyödyntämistä edistäviä hankkeita, henkilöstön työkiertoa sekä runsasta ruohonjuuritason toimintaa. Moni haagahelialainen, laurealainen ja metropolialainen on saanut tukun uusia kollegoita, joiden kanssa voidaan tähdätä yhä suurempiin korkeuksiin entistä monialaisemmasta näkökulmasta.

3AMK ei missään vaiheessa ole ollut hallinnollinen ratkaisu. Hallinto on tietoisesti haluttu pitää erittäin kevyenä ja kaikkia toimintalinjoja on lähestytty arkipäiväisen tekemisen kärjellä. Opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet ovat olleet vahvasti keskiössä, sillä muuttuva työelämä edellyttää laajaa monialaista osaamista. Koulutusalat ovat paiskanneet kättä, ja kokeilukulttuurin kautta olemme jo nyt pystyneet tarjoamaan opiskelijoillemme foorumeita työelämän muutosagentteina toimimiseksi. Esimerkkinä voi mainita 10 Days, 100 Challenges -opintojakson, jossa 3AMK-opiskelijat ratkovat yritysten viheliäisiä ongelmia intensiivimuotoisessa formaatissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut merkittävällä tavalla strategisen 3AMK-liittouman kehitystä ja myöntänyt toimintaan strategiarahaa sekä edellisellä että nykyisellä strategiakaudella. 3AMK on myös ollut aktiivinen OKM:n rahoittamissa tekoälyhankkeissa. Kuluvalle strategiakaudelle OKM osoitti 3AMK:lle koordinaatiovastuun ammattikorkeakoulujen Kiina-verkoston toiminnoista.

Emeritusrehtori Pentti Rauhala on tehnyt arviointiselvityksen 3AMK:sta. Johtopäätöksissään hän kuvaa sitä ”korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi”. Kaiken myllerryksen keskellä yhteiskunnassamme on selvästi tilaus yhteistyömalleille, jotka ovat riittävän kevyitä ja riittävän joustavia reaaliaikaiseen toimintaan. Ehkä kuitenkin tärkeintä on yhteistyömallin henkinen tavoite. 3AMK:ssa se näyttäytyy ylimmän johdon vahvana sitoutumisena, yhteisten tavoitteiden eteen tehtävänä tinkimättömänä työnä sekä arkipäivän realismina. Kullakin korkeakoululla on omat strategiansa, ja kaikille on selvää, mitkä ovat 3AMK-kontekstissa tehtäviä asioita.

Vajaan viiden vuoden kokemukset ovat erittäin positiiviset, ja yhteistyö on vankalla pohjalla. Vaikuttavuus syntyy opiskelija- ja yritysrajapinnassa sekä ulkoisen TKI-rahoituksen kasvuna; näissä yhteisen tekemisen kulmakerroin näyttäytyy varsin jyrkkänä.