Siirry sisältöön
3AMK
Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö

Ammattikorkeakoulut osallistuvat tutkitun tiedon synnyttämiseen ja käyttämiseen erityisen vahvasti juuri soveltavalla tutkimustyöllään, kirjoittaavat Mari Vuolteenaho, Anna-Maria Vilkuna ja Salla Huttunen.

Julkaistu : 31.05.2021

Yhteiskunta janoaa tutkittua tietoa

Elämme tutkitun tiedon teemavuotta. Eipä olisi teemavuosi voinut osuvampaan aikaan sattua! Pandemian ravistelema yhteiskuntamme suorastaan janoaa tutkittua tietoa päätösten perustaksi.

Tiedon luonteeseen kuuluu, että tietämyksemme päivittyy uusien tutkimustulosten myötä. Tiedeyhteisön jatkuvan ponnistelun tuloksena tieto rakentuu ja korjaa itseään joka hetki, eikä tieto ole koskaan täysin valmista.

Koronapandemia on tehnyt meidät tuskallisen tietoiseksi tästä, kun olemme joutuneet tekemään päätöksiä puutteellisen ja muuttuvan tiedon pohjalta. Kuitenkin samalla näemme kirkkaana tutkitun tiedon välttämättömyyden yksilön hyvinvoinnille ja yhteiskunnan toiminnalle.

Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma 3AMK on luonut yhteisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa kärjiksi teemat. Yksi teemoista on ”Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö” – ajankohtainen teema, jossa 3AMK-toimijoiden osaaminen luo tietoa ja ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin.

Seniorit tikissä

3AMK toteuttaa yhteistä TKI-toimintaansa hankkeissa, joille haetaan rahoitus kilpailluista ulkopuolisista lähteistä. Näitä ovat esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto, EU:n Horisontti-puiteohjelmat, opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset ja Business Finlandin rahoitus.

Esimerkki ”Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö” -teeman yhteistoiminnasta on Seniorit tikissä -hanke. Siinä parannetaan ikääntyneiden ihmisten mahdollisuuksia löytää ja käyttää liikunta- ja hyvinvointipalveluita pääkaupunkiseudulla. Hanke tuo julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita yhteen toimivaksi, houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi.

Työhön osallistuu myös opiskelijoita, mikä on tyypillistä ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeissa ja voimavara sekä opetukselle että TKI-työlle: kehittämistyöhön saadaan voimaa opiskelijajoukon osaamisesta, uteliaisuudesta ja energiasta, ja hankkeessa työskentely kehittää opiskelijan osaamista ja työelämävalmiuksia.

Hankkeella on vahva yhteiskunnallinen tilaus, kun se vahvistaa seniorikansalaisten toimintakykyä. Samalla rakennamme tietämystä siitä, mitkä asiat muodostavat esteitä ikääntyneiden kansalaisten liikunnalliselle elämäntavalle. Tutkittu tieto rakentuu ja vahvistuu pala palalta.

Soveltava tutkimus luo ratkaisuja tiedon pohjalta

Soveltava tutkimus on sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Se on myös tiedon soveltamista: luodaan uusia menetelmiä jonkin ongelman ratkaisemiseksi.

Ammattikorkeakoulut osallistuvat tutkitun tiedon synnyttämiseen ja käyttämiseen erityisen vahvasti juuri soveltavalla tutkimustyöllään. Yhtenä soveltavan tutkimuksen tavoitteena on, että voimme kaikki elää hyvinvoivina ihmisinä turvallisessa yhteisössä.

Lähteet: