Siirry sisältöön
Uhka vai mahdollisuus
Digivisio 2030 – uhka vai mahdollisuus?

Mitä jos onkin niin, että Digivision avulla pystymme kehittämään juuri niitä asioita, jotka meitä korkeakoulutuksen tulevaisuudessa haastavat?

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sointu Silo-Hämäläinen

kehityskoordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2022

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu oppimisen ekosysteemi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin korkeakouluopinnot ja myöhemmin mahdollisesti muukin osaamisen kehittäminen löytyisivät yhdestä paikasta ja olisivat kaikkien saavutettavissa.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutukseen tulee jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin, eli sivusto, jonka kautta oppija löytää korkeakoulutasoisen jatkuvan oppimisen tarjonnan keskitetysti.

Syksyn 2022 aikana konkreettista muutostyötä on käynnistelty korkeakouluihin valittujen muutoskoordinaattoreiden johdolla. Heidän roolinsa korkeakouluissa on vastata muun muassa oman korkeakoulunsa muutossuunnitelman laatimisesta.

Osana muutossuunnitelmaa koordinaattorit laativat henkilöstön osallistamis- ja viestintäsuunnitelman. Sitä kirjoittaessamme me Haaga-Helian muutoskoordinaattorit aloimme pohtimaan, onko Digivisio 2030 -hanke nähtävissä uhkana vai mahdollisuutena.

Digivisio 2030 voi olla uhka, sillä

  • kokonaisuudesta on vaikea saada kiinni.
  • aikataulua ei tiedetä ja eivätkä toimenpiteet ole vielä selvillä.
  • on selvää, että muutoksia on luvassa, mutta niiden laajuus ja vaikutukset ovat vielä toistaiseksi jäsentymättömiä.

Toisaalta Digivisio on mahdollisuus, koska

  • se mahdollistaa oppijalähtöisyyden toteutumisen.
  • se pakottaa meidät ajattelemaan laajemmin ja pidemmälle tulevaisuuteen sekä tekemään asioita fiksummin.
  • se mahdollistaa kehittymisemme korkeakouluna ja yhteisönä.

Katselimmepa tätä kummasta näkökulmasta tahansa, edessä on muutoksia ja epätietoisuutta tulevasta. Ja kuten tiedämme, epävarmuus tuntuu olevan nykypäivänä hyvinkin tavallista. Asiat muuttuvat nopeasti ja jopa aivan yllättäen, jolloin joudumme sopeutumaan siihen mitä ympärillämme tapahtuu.

Ongelma on, että aina nopea sopeutuminen ei ole mahdollista. Usein tällainen reagoiva toimintapa tarkoittaa sitä, että olemme jo auttamattomasti myöhässä.

Mutta mitä jos emme jäisikään odottamaan, että muutos yllättää meidät, vaan tarttuisimme siitä kiinni ja olisimme mukana määrittelemässä sen suuntaa? Tulevaisuuksia on monia ja me voimme omalla tekemisellämme vaikuttaa siihen mikä niistä toteutuu. Aktiivisella tekemisellä vaikutamme myös siihen, olemmeko niissä tulevaisuuksissa mukana ja mikä on rooliimme niissä.

Digivisio voisi olla yksi tällainen tulevaisuus, jossa me voimme itse olla vaikuttamassa siihen mitä tuleman pitää. Mitäpä jos siis antaisimme sille mahdollisuuden? Mitä jos onkin niin, että Digivision avulla pystymme kehittämään juuri niitä asioita, jotka meitä korkeakoulutuksen tulevaisuudessa haastavat?

Me päädyimme pohdinnassamme siihen, että Digivisio 2030 -hanke on ehdottomasti mahdollisuus. Yksittäiselle oppijalle Digivisio on mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen sujuvasti omien tarpeiden mukaan. Korkeakoululle Digivisio on mahdollisuus tulevaisuuden oppimisen tarjoamiseen, kaikkia hyödyttävään yhteistyöhön ja entistä sujuvampaan toimintaan.

Digivisio 2030

Digivisio -hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.

Digivisio2030.fi