Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Kansainväliseen opettajavaihtoon kannattaa tarttua

Kansainvälisen osaamisen merkitys niin opetuksen kuin työelämäosaamisenkin näkökulmasta kasvaa. Tässä artikkelissa pohdimme kansainvälisyyden ja kansainvälisen osaamisen merkitystä ammattikorkeakoulun opettajan työn näkökulmasta. Tuomme esiin ajatuksia kansainväliseen opettajavaihtoon liittyvistä uhkista ja mahdollisuuksista.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.12.2022

Kansainvälisen osaamisen merkitys on kasvanut viime vuosina niin opetuksessa kuin työelämässäkin. Kansainvälinen osaaminen ei ole vain kielitaitoa tai kulttuuriymmärrystä, vaan esimerkiksi kiinnostusta ja erityisesti uteliaisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan. (Demos Helsinki 2013.)

Työ ammattikorkeakoulun opettajana kysyy paljon uteliaisuutta. Uteliaisuutta vaaditaan niin työelämän vaatimuksista, oikeanlaisesta osaamisesta kuin maailmaa muokkaavista ilmiöistä ja megatrendeistäkin.

Haaga-Helia tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden lähteä opettaja- ja henkilöstövaihtoon ulkomaille. Opettajavaihto on oiva tilaisuus päästä ruokkimaan omaa ammatillista uteliaisuutta.

Opettajavaihto tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia myös oman opetuksen kehittämiseen, mutta antaa vastavuoroisesti mahdollisuuden jakaa myös omaa osaamista toisten käyttöön. Tämä vastavuoroisuus rikastuttaa opetustyötä ja tuo opetustarjontaan uutta näkökulmaa ja monimuotoisuutta.

Opettajavaihdossa lisääntyvät opettajan valmiudet toimia moninaisissa yhteisöissä ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. Kokemukset tuovat avoimuutta ja arvostusta kulttuurien välisille eroavaisuuksille ja toisaalta auttavat näkemään oman työn arvostuksen eri näkökulmista.

Eri maissa ja kulttuureissa opetustyön ja –tarjonnan välillä on oletettavasti eroja, jotka voivat heijastella eroavaisuuksia esimerkiksi maakohtaisten työmarkkinoiden tai paikallisen kulttuurin vaatimien käytösmallien kautta. Näiden erojen ymmärtäminen on opettajan kansainvälisen osaamisen näkökulmasta hyödyllistä.

Kansainvälinen osaaminen pitää sisällään toimintaa, tietoja, taitoja ja asenteita, jotka kehittyvät käytännön yhteistyössä harjoitellen. Kansainvälisyys tulee nähdä osana maailmankansalaiseksi kasvamista, johon liittyvät vahvasti myös eri kulttuurien kunnioitus, eettisyys ja vastuullisuus. (Opetushallitus s.a.)

Meidän opettajien tehtävänä on valmistaa opiskelijoita tunnistamaan edellä mainittuja vaatimuksia ja kannustaa heitä kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Vaikka kansainvälinen opettajavaihto tuo paljon uusia mahdollisuuksia, voi siihen liittyä myös uhkakuvia. Opettajavaihtoon voi liittyä esimerkiksi epäonnistumisen pelkoa, epävarmuuden tunnetta omasta osaamisesta tai jännittyneisyyttä eri kulttuurien välisiin kohtaamisiin.

Tilaisuuteen kannattaa kuitenkin rohkeasti tarttua, jos halukkuutta on. Pienistä vastoinkäymisistä oppii. Kannattaa vain rohkeasti luottaa omaan intuitioon ja lähteä uteliaana vahvistamaan omaa ammatillista osaamista ja rikastuttamaan omaa mieltä kansainvälisille vesille.

Lähde

Demos Helsinki 2012. Piilotettu osaaminen. Siivonen Riku (toim.).

Kuva: www.shutterstock.com