Siirry sisältöön
Tähtihetki
Tähtihetkiä osaamisen äärellä

Yhteinen tähtihetkemme on enemmän kuin tähti. Se on tähdenlento. Ei ohikiitävä, vaan sellainen, joka jätti meihin vahvan, myönteisen jäljen pidemmäksi aikaa. Tämä tähdenlento jaettiin näkyville myös muille julkaisun muodossa.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.03.2023

Tähdenlennossa on tähti, joka on huippuhetkemme podcastissa osaamisen jakaminen. Sen myötä saimme näkyville osaamista, kokemusta ja jaettua menetelmän, joka on opettajan ja opiskelijoiden mielestä hyväksi havaittu taidon oppimisessa.

Tähdenlennolla on aina luonnollisesti myös pyrstöosa. Tätä pyrstöä kuvaa yhteinen matkamme Timon ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa vaadittavan kehittämistyön ja sen dokumentoinnin äärellä. Pääsimme yhdessä suunnittelemaan ja Timo toteuttamaan kokeilua turvallisuusalalla, jossa hän videoi opiskelijoiden kanssa harjoitteita eri tavoin ja hän yhdessä opiskelijoiden kanssa analysoi niitä.

Tämän vaiheen jälkeen keskustelimme yhdessä videoiden käytöstä ammatillisessa opetuksessa. Näkökulmina keskusteluissa olivat muun muassa, mitä uutta videon käyttö toi ammatilliseen koulutukseen, mitä se merkitsee opiskelijan oppimisessa ja miten opettaja näkee videoinnin hyödyn opetuksessa, kun harjoitellaan ammatissa toimimista ja siinä vaadittavaa osaamista. Tarkastelimme myös niiden vaikutusta opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Näimme videoinnin hyödyn opetuksessa niin suurena, että syntyi ajatus jakaa tätä osaamista edelleen. Päätimme tehdä tästä kehittämistyöstä julkaisun podcastin muodossa, jotta saadaan jaettua kokemuksia ja laajempaa keskusteluakin menetelmän eduista ammatillisessa koulutuksessa.

Tähdenlento on siis aito yhteinen tuotoksemme, joka alkoi opiskelijan ja opettajan välisenä yhteistyönä, jolloin mietimme kehittämistyön suunnitelmaa. Timo kokeili ja kehitti videoiden käyttöä. Suunnittelun ja kokeilun aikana sekä erityisopettajankoulutuksen edetessä opiskelijan ja opettajan roolit alkavat vähitellen sulautua kollegiaaliseksi kumppanuudeksi.

On hyvä muistaa, että opiskelijamme ovat tulevia kollegoitamme. Tämä prosessi johti meidät luontevasti tasavertaiseen yhteistyöhön kollegoina, jolloin me erityisopettajina teimme podcastin suunnitelman ja toteutimme sen. Tämä kollegiaalinen yhteistyö on parasta, mitä koulutus voi tuottaa. Kohtaamme alalla ja kehitämme sitä eteenpäin juuri kollegiaalisessa yhteistyössä yhdessä. Ilman tätä prosessia ei olisi syntynyt tätä yhteyttä.

Podcastissa on kiteytettynä ajatuksiamme ja kokemuksiamme videoiden käytöstä. Se, innostaako tämä tähdenlento muita opettajia kokeilemaan menetelmää taidon oppimisessa, jää meille näkymättömäksi. Toivomme, että tähtihetkemme tuotos herättää ainakin ajattelemaan videoiden käyttöä tavoitteellisesti opetuksessa. Opettajana tähtihetkeni on aina silloin, kun näen opiskelijan osaavan ja loistavan.