Siirry sisältöön
Työelämä
Kohtaaminen, joka kantaa edelleen

Yksikin kohtaaminen oikeaan aikaan voi muuttaa paljon. Parhaimmillaan useampi hyvä kohtaaminen kutsuu mukaan yhteisöön ja kannustaa eteenpäin.

Kirjoittajat:

Susanna Perikangas

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.03.2023

Aloittaessani Haaga-Heliassa tuntiopettajana sain lyhyen ajan sisällä kohdata useita, kannustavia ja ainutlaatuisia ihmisiä. Minulle tuo aika on uuden urani tähtihetki, jonka mahdollisti uudet vilpittömän avuliaat kollegani.

Hyppäsin opettamaan nopealla aikataululla ja alkuun vain yhtä kurssia, eikä perinteinen perehdytys ollut kokonaisuudessaan mahdollinen. Kuitenkin ensimmäisiä opetuksia suunnitellessani sain tietooni muutamia nimiä, joihin ottaa yhteyttä materiaalien ja käytännön asioiden suhteen. Tapaamiset sain sovittua heti, ihmiset olivat iloisia, jokainen halusi auttaa ja sanoi vielä lopuksi, että älä epäröi olla uudestaan yhteydessä.

Sain uusia nimiä, jotka auttoivat taas seuraavissa asioissa eteenpäin. Jokainen antoi aikaansa ja oli vilpittömän avulias. Samaan aikaan kuitenkin tunsin, että he osasivat pitää omasta ajanhallinnastaan ja rajoistaan kiinni. Olin äimistynyt. Olin päässyt työyhteisöön, jossa jokainen kohtaamani ihminen on vilpittömästi innostunut tutustuessaan uuteen kollegaan ja haluaa auttaa. Jokainen henkilö kohtasi minut tasavertaisena kollegana, omasta roolistaan riippumatta.

Kukaan ei puhunut kiireestä, korostanut omaa ylivertaisuuttaan tai arvostellut ketään. Sen sijaan korostui yhdessä tekeminen. Kun minut työyhteisössä otettiin näin avosylin vastaan, koin heti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uskon, että tällä on vähintään yhtä suuri merkitys yritykseen sitoutumisessa kuin hyvällä perehdytyksellä.

Ollaan kiinnostuneita, pyritään ymmärtämään ja kuunnellaan!

Hyvä perehdytys antaa työntekijälle arvostuksen kokemuksen. Työntekijä kokee olevansa arvostettu, kun uudessa työpaikassa on vastassa toimivat työvälineet, selkeä suunnitelma perehdytykselle ja ihmisiä, joilla on aikaa ja mielenkiintoa perehdyttää. Vähintään yhtä tärkeää on, että uusi työntekijä kohdataan heti yhdenvertaisena kollegana.

On tärkeää, että uudesta työntekijästä ollaan kiinnostuneita niin hänen osaamisensa kautta kuin ihmisenä. Yhteisöllisyys on ihmiselle luontevaa ja sosiaalinen työhyvinvointi tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Rantasen, Leppäsen ja Kankaanpään (2020) mukaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kautta koemme olevamme kiinnostavia ja tulemme nähdyiksi. Halu olla kiinnostava ja tulla nähdyksi on tarve, mikä meissä kaikissa on jo vauvana eikä lapsi selviydy, jos kukaan ei ole hänestä kiinnostunut.

Työyhteisössä ihminen, josta ei olla lainkaan kiinnostuneita, on hyvin yksinäinen. Tuntiopettajana olisin voinut helposti jäädäkin yksin ja ulkopuoliseksi ilman tukena olevaa työyhteisöä. Toisaalta, Rantasen ym. (2020) mukaan pelkkä kiinnostus toista kohtaan ei takaa sitä, että ihminen kokisi tulevansa oikeasti kuulluksi. Kuunnella voi niin monella tapaa, mutta aina toista ei kuule. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään toisen asia, tuon asian merkitys hänelle ja pyrkiä ymmärtämään myös asian synnyttämät tunteet. Näin kohtaaminen ei jää pinnalliseksi vaan kohtaaminen on mahdollista myös tunnetasolla.

Jokaisesta kohtaamisesta minulle jäi hyvä mieli ja luottamus siihen, että asiat selviävät. Uskon, että kohtaamisissa oli mukana myös paljon myötätuntoa. Koin, että uudet kollegani ymmärsivät minua alusta alkaen. Kuten Rantanen ym. (2020) toteavat, myötätuntoinen ihminen tuntee hyvää oloa, kun näkee muiden iloitsevan. Myötätunto lisää aitoa innostusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamuksen ilmapiiriä sekä kokemusta työn merkityksellisyydestä. Niin, ympyrä sulkeutuu ja palaamme yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Se tunne sitoutti minut alusta alkaen tähän työyhteisöön.

Voimavaroja loppuelämäksi

Kun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat sinusta kiinnostuneita, luottavat ammattitaitoosi ja haluavat sinulle hyvää, tuo se voimavaroja jokapäiväiseen elämään. Parhaimmillaan mietimme hyviä kohtaamisia vielä vanhanakin.

Omasta kokemuksestani tiedän, että sain heti uuden työuran alkuun niin paljon voimavaroja matkaani muiden avuliaisuuden ja kiinnostuksen kautta, että pystyn ammentamaan siitä vielä pitkään. Päivittäin saan edelleen varastooni lisää voimavaroja. Teen parhaani, että toimin itse samoin ja laitan hyvän kiertämään. Käytän työyhteisöämme usein esimerkkinä, kun puhun opiskelijoille työkäyttäytymisestä ja yhteisöllisyydestä.

Yhteisöllisyys on mieletön voimavara ja perehdyttää uusia työntekijöitä luontevasti osaksi työyhteisöä. Yhteisöllisyyden avulla voimme luoda tähtihetkiä päivittäin. Pidetään siitä kiinni.

Lähteet

Rantanen, J., Leppänen, I. & Kankaanpää, H. 2020. Johda tunneilmastoa. Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Alma Talent. Helsinki.

Kuva: www.shutterstock.com