Siirry sisältöön
Opiskelu
Positiivinen vahvuusajattelu opettajuuden ytimessä

Pienilläkin asioilla pystyy auttamaan opiskelijaa ja tukemaan häntä opinnoissa ja elämän eri tilanteissa.

Kirjoittajat:

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.03.2023

Aloittaessani viitisen vuotta sitten Haaga-Heliassa tuoreena ammatillisena opettajana tuli moni asia minulle uutena: järjestelmät, opetussuunnitelmat, pedagogiikka, itse opettaminen. Inspiroiduin valtavasti saadessani työskennellä osaavien kollegoiden kanssa. Erityisesti odotin sitä, että saisin opettaa ja valmentaa nuoria, taitavia tulevia tradenomeja.

Opiskelijat tulee kohdata yksilöinä

Työelämässä arvostetaan sitä, että sovituista asioista pidetään kiinni ja luvatut raportit ja esitykset toimitetaan ajallaan. Siksi minulle tulikin yllätyksenä, että opintojaksoilla oli opiskelijoita, jotka eivät osallistuneetkaan luennoille säännöllisesti tai palauttaneet tehtäviään määräpäivään mennessä. Opettajaurani alkutaipaleella ajattelin heidän olevan välinpitämättömiä.

Vähitellen opiskelijat alkoivat oma-aloitteisesti etukäteen ilmoittaa minulle poissaoloistaan ja sopia kanssani tehtäviensä poikkeusaikataulutuksesta. Aiempi olettamukseni osoittautuikin täysin vääräksi. Kukaan ei tahallaan tai laiskuuttaan jättänyt tehtäviään tekemättä.

Nuorten elämässä kytikin pinnan alla paljon sellaista, jota en ollut osannut havainnoida tai ymmärtää – läheisen sairautta, oman parisuhteen kariutumista, epävarmuutta omasta itsestä, masennusta tai muita elämän haastavia tilanteita. Kun tämän tiedostaa, tulee opettamiseen joustavuutta, joka edesauttaa sekä opiskelijan että opettajan työtä.

Välittämistä positiivisuuden ja vahvuuksien kautta

Opiskelijat arvostavat sitä, että opettajalta saa tehtävistä hyvää ja rakentavaa palautetta kehittymisen tukemiseksi. Myös se, että osoittaa välittävänsä toisen edistymisestä ja läsnäolosta opintojaksolla, merkitsee paljon.

Opinnäytetöitä ohjatessani olen erityisesti oivaltanut, että rakentavaa palautettakin tärkeämpää on kannustaa opiskelijaa ja sanoittaa hänen onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Aluksi osoitin opiskelijoille vain työn kehityskohteita vilpittömänä pyrkimyksenäni ohjata opiskelijaa parempaan arvosanaan. Pian kuitenkin huomasin, että opiskelijan motivaatio saattoi jopa laskea tällaisen palautteen jälkeen. Positiivisten asioiden esille tuominen auttaa valamaan luottamusta prosessin onnistumiseen.

Olen tänä lukuvuonna aloittanut lehtorin työni ohella myös opinto-ohjaajana, ja huomaan olevani kutsumustyössäni. On etuoikeus saada olla tukemassa opiskelijoiden opintosuunnittelua, etsiä heidän vahvuuksiaan ja tukea heidän kehittymiskohteidensa vahvistamista ja uratavoitteidensa toteutumista. Lisäksi koen, että keskustelut opiskelijoiden kanssa voimaannuttavat itseänikin.

Kuva: www.shutterstock.com