Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Oppilaitoksen joustavuus on kultaa kalliimpaa

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.11.2019

Haaga-Helian opiskelijoista yli 80 prosenttia käy töissä opintojensa ohessa. Monimuoto-opiskelijoista suuri osa tekee opintojaan kokopäivätyön ohessa tasapainoillen työn ja opintojen vaatimusten välimaastossa. Myös koulutusuudistuksen ajatusmaailman mukaan näyttää siltä, että tarkoituksena on mennä yhä voimakkaammin kohti mallia, jossa työn ohessa opiskelu on uusi normaali.

Työ ohessa opiskelu tarkoittaa hyvin usein sitä, että opiskelija kokee olevansa ensisijaisesti asiantuntija eikä opiskelija (Moisio & Mäki 2017). Työn ohessa opiskeleva saattaa hyvin myös olla pienten lasten vanhempi tai vaikka huolehtia vapaa-ajallaan ikääntyneistä vanhemmistaan. Kumpikin tapaus vie suuren osan opiskelijan ajasta ja myös henkisestä kapasiteetista. Aika opiskeluun on napattava siitä vähästä vapaa-ajasta, jota opiskelijalla työn ja perheen jälkeen jää, hyvin usein esimerkiksi unesta tai liikunnasta.

Huolimatta siitä, kuinka innostunut opiskelija on opinnoistaan tai kuinka päättäväisesti hän niitä puskee eteenpäin, saattaa opintojen etenemistä hidastaa monikin tekijä. Vaikka opiskelija kaikesta huolimatta saisi opintojaan eteenpäin, näkyy se usein omassa hyvinvoinnissa. Joillekin tällainen tilanne on kestämätön. Toiset pystyvät hallitsemaan sitä jonkin aikaa. Kovin pitkään ei kai kukaan.

Opiskelin itse kasvatustieteen maisteriopinnot työn ohessa ja sain ne valmiiksi tänä syksynä. Tähän pakettiin kuuluvat myös 4-, 8- ja 10-vuotiaat lapset. Vanhempani onneksi huolehtivat vielä itse itsestään ja myös lapsenlapsistaan. Oman kokemukseni mukaan perheellisen opiskelun onnistuminen työn ohessa vaatii joustavuutta sekä lähipiiriltä että oppilaitokselta. Lähipiirin suhteen olen ollut onnekas, sillä opiskeluni on mahdollistanut kodista huolehtiva mies ja lasten kanssa auttavat vanhemmat ja appivanhemmat.

Oppilaitoksen suhteen ei joustavuus ollut aivan sitä mitä olisin tarvinnut.

Oppilaitokselta vaadittava joustavuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että opiskelijan työssä kertynyt ja kertyvä osaaminen huomioidaan osaksi hänen opintojaan. Osaamista on mahdollista näyttää ja opintojaksoja on mahdollista opinnollistaa. Toiseksi joustavuus tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus valita erilaisten opintojaksototeutusten välillä. Ajasta ja paikasta riippumattoman etäopiskelun mahdollistavat virtuaalitoteutukset sekä tiiviisti intensiiviviikoilla ja kesäaikaan järjestettävät opintojaksot ovat työn ohessa opiskelevalle kultaakin kalliimpia.

Meillä Haaga-Heliassa tilanne on näiden molempien suhteen jo melko hyvä. Opiskelijamme voivat näyttää osaamisensa käytännössä kaikista opintojaksoista. Sen lisäksi heille voidaan opinnollistamisen kautta mahdollistaa työssä kerrytettävän osaamisen hyödyntäminen osaksi opintoja. Asiantuntijatyössä työskentelevälle opiskelijalle voidaan myös räätälöidä henkilökohtaisia kokonaisuuksia teemoista, joita oppilaitoksessamme ei edes ole tarjolla. Myös virtuaalitoteutusten tarjonta laajenee Haaga-Heliassa koko ajan.

Jatkuvan oppimisen mahdollistamisen suhteen olemme siis jo oikeassa suunnassa, ja kehitys jatkuu edelleen. Tällä hetkellä esimerkiksi pilotoimme ryhmämuotoista opinnollistamista, ja koulutusuudistuksen myötä ajatuksenamme on vahvistaa työn ja opintojen yhdistämisen mahdollisuuksia edelleen. Voisimme esimerkiksi koota opiskeltavan alan asiantuntijatyössä työskentelevät yhteen heti opintojen alusta alkaen ja mahdollistaa heille opintopolun, jossa työssä oppiminen on opiskelun ensisijainen muoto.

Vaikka suuntamme onkin jo oikea, on välillä hyvä muistella sitä, miten itse on tasapainoillut opintojen, töiden ja perheen välimaastossa. Yhä useampi opiskelijamme suorittaa opintonsa valtavien aikatauluhaasteiden keskellä. Joustaminen opintojen toteutusratkaisuissa ei tarkoita sitä, että heidän osaamisensa jäisi jotenkin vähäisemmäksi.

Lähde:

Moisio, A. & Mäki, K. 2017. Opiskeleva asiantuntija vai asiantuntijatyötä tekevä opiskelija? – Työn opinnollistaminen osaamisen johtamisen tukena. Teoksessa K. Mäki, A. Moisio & P. Aura (toim.): Kolme kulmaa opinnollistamiseen – Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Helsinki.