Siirry sisältöön
Podcastit
Mitä on brändäys ja miksi siihen kannattaa panostaa?

Kirjoittajat:

Iida Arpiainen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.03.2024

Podcast-jaksossa käsitellään brändäyksen teoriaa: mitä se tarkoittaa ja miksi siihen kannattaa panostaa. Keskustelemassa ovat Haaga-Helian brändiasiantuntijat Hanna Tattari ja Jenni Brisk, jotka jakavat työurallaan kartuttamaansa kokemusta ja oppeja brändäyksestä.

Podcast on tuotettu osana HOHA-hanketta eli Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla (2022-2023), jonka rahoitti Lapin ELY-keskus.

Podcastin tekstivastine

HOHA-hankkeen tavoitteena oli auttaa ruokamatkailuyritysten kehitystä erityisesti tarinallistamisen keinoin. Tarinallistaminen ja brändäys nivoutuvat tiukasti yhteen, mutta hankkeessa havaittiin, että osallistujayritysten viestintä- ja brändäystaidot ovat puutteelliset. Siitä syntyi idea konkreettisesta ja käytännönläheisestä parin jakson brändäys-tietopaketista podcastin muodossa.

Haaga-Heliassa on pitkä tausta viestinnän, markkinoinnin ja brändin opetuksesta ja kehityshankkeista, ja Haaga-Helian Pasilan kampuksella toimii markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden luova toimisto Krea, jossa Tattari ja Birsk ovat valmentajina. Kreassa tehdään toimeksiantoja esimerkiksi strategisesta suunnittelusta ja tuotannoista.

Brändi on yrityksen sielu

Brändäys on lisäarvon tuottamista, mielikuvien rakentamista, identiteetin ja tarinan hahmottamista ja sanoittamista. Näiden elementtien avulla kerrotaan omasta palvelusta tai tuotteesta kiinnostavalla tavalla ja lopputuloksena se jää asiakkaille paremmin mieleen.

HOHA-hankkeessa keskityttiin nimenomaan tarinallistamiseen, sillä kuten podcastistä käy ilmi, tarinat tepsivät; ne vetoavat asiakkaisiin ja näiden tunteisiin. Siksi tarinoita kannattaa hyödyntää, kun tehdään brändityötä. Ihmiselle on ominaista halu kuulla tarinoita, joissa on tunteita, erilaisia juonenkäänteitä ja draaman kaarta. Mehän elämme tarinoiden maailmassa – olemme oppineet historiaakin tarinoiden kautta.

Kohderyhmäymmärrys kehityksen keskiössä

Hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa keskusteltiin paljon kohderyhmäymmärryksestä, ja hankkeessa käytetty palveluiden tarinallistamisen kehittämisen menetelmä pohjautuu asiakasymmärryksen keräämiseen. Tähän tarttuvat podcast-jaksossa myös Tattari ja Brisk, jotka painottavat kohderyhmän tuntemisen tärkeyttä markkinoinnissa ja brändityössä. He kannustavat kysymään kohderyhmän näkemyksiä.

HOHA-hankkeen tarinallistamisen työpajoja varten yritykset keräsivät asiakasymmärrystä, ja työpajoissa he näkivät konkreettisesti, miten paljon se vie kehitystyötä eteenpäin. Asiakasymmärrystä keräämällä yritys saattaa huomata, että sille itsestäänselvät asiat ovatkin asiakkaalle se suurin lisäarvon tuottaja!

Podcast-sarjan toisessa osassa keskustellaan käytännön asiantuntijavinkeistä ja siitä, miten brändäystä kannattaa konkreettisesti toteuttaa.

Lisää tarinallistamisesta: Tartu tarinaasi – Asiakaspolun tarinallistamisen käsikirja