Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2021
Oppimisanalytiikan hyödyt opiskelijoidennäkökulmasta

Enimmäkseen opiskelijoiden toiveissa on kuvaileva ja diagnostinen oppimisanalytiikka.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 22.12.2021

Lokuussa 2021 päättyneessä MOPPA-hankkeessa (Motivation och självregelring på inlärningsplatta med hjälv av inlärningsanalytik) selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä oppimisanalytiikan hyödyistä. Kyselytutkimusten ja haastatteluiden keskiössä oli motivaation ja itseohjautuvuuden tukeminen analytiikan avulla. Svenska Kulturfondenin rahoittama yksivuotinen hanke tarjosi mahdollisuuden kartoittaa kolmen eri partneriosapuolen opiskelijoiden kokemuksia.

Mukana olivat Haaga-Helian lisäksi ruotsinkieliset toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Prakticum ja Axxell. Analytiikan näkökulmasta haastavinta oli se, että kussakin oppilaitoksessa on käytössä eri verkko-oppimisympäristö, jotka tarjoavat hyvin erilaisia mahdollisuuksia analytiikan tuottamiseen.

Ohjaavaa palautetta motivaation tueksi ja apukeinoja itseohjautuvuuteen

Kyselytutkimukseen vastasi yli 90 osallistujaa, ja kyselyn jälkeen seitsemän Haaga-Helian opiskelijaa osallistui vapaaehtoisiin haastatteluihin. Kyselytutkimuksen perusteella oppimisanalytiikan koontinäkymät koetaan erittäin tarpeellisiksi, koska niiden avulla opiskelija voi nähdä oman oppimisensa kokonaistilanteen sekä ajankohtaiset tapahtumat ja määräajat helposti. Opiskelijat kaipaavat motivaation tueksi ohjaavaa palautetta, joka voi olla myös oppimisympäristössä automatisoitua. Itseohjautuvuutta parantaisi erilaisten suunnittelunäkymien ja -työkalujen tarjoaminen.

Vaikka eri oppilaitosten opiskelijoiden vastauksissa nousi esiin osin erilaisia haasteita ja tarpeita, verkko-oppimisympäristöjen rakenteellinen selkeys ja opettajan ohjauksellinen läsnäolo koettiin usein tärkeäksi motivaation kannalta. Verkko-opiskelu on ylipäätään tutkinnon saavuttamisen kannalta monimuoto-opiskelijoille hyvä vaihtoehto, mutta itseohjautuvuutta ja sisäisen motivaation ylläpitämistä voi tukea panostamalla verkko-oppimisympäristön loogisuuteen ja käytettävyyteen sekä opintojen sisältöihin ja joustavaan etenemiseen.

Kyselyn vastaajat antoivat monia hyviä ehdotuksia analytiikkatyökalujen kehittämiseksi. Enimmäkseen opiskelijoiden toiveissa on kuvaileva ja diagnostinen oppimisanalytiikka, ja esimerkiksi verkko-oppimisympäristöön kertyvän datan pohjalta tehtyjen ennusteiden hyödyllisyyteen suhtauduttiin haastatteluissa hieman epäilevästi. Oppimisanalytiikka voi myös välillisesti hyödyttää opiskelijoita, vaikka analytiikan tulokset olisivatkin vain opettajien käytössä. Pääsy omaan dataan on kuitenkin tärkeä asia, ja analytiikkatyökalujen tietoturvaan on syytä kiinnittää huomiota.

Hankkeen tutkimuksen tuloksia on esitelty monessa eri kansainvälisessä verkkokonferenssissa ja julkaistuissa englanninkielisissä artikkeleissa. Haaga-Helian eSignalsin blogeihin on kiteytetty hankkeen aikana tutkimuksessa nousseita ajatuksia ja pohdintoja.

Juttu on julkaistu Pedagogissa 1/2021. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.