Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2021
Opettajankoulutus edistää koulutuksen kehittymistä

Ammatillinen koulutus on ollut suurten muutosten kohteena viime vuosien aikana.

Kirjoittajat:

Jari Laukia

johtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.12.2021

Ammatillisen koulutuksen reformi painotti osaamisperustaisuutta, yksilöllisyyttä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tänä vuonna voimaan tullut oppivelvollisuuden laajennus puolestaan tähtää siihen, että kaikki peruskoulun päättäneet oppilaat opiskelevat toisen asteen tutkinnon. Yllättäen saapunut pandemia asetti myös koko koululaitoksen uuden tilanteen eteen. Ammatillisessa koulutuksessa pandemia on ollut pedagogisesti erittäin vaativa asia. Erityisesti käden taitojen oppiminen ja erilaiset laboratoriotyöt ovat vaatineet erityisiä järjestelyitä koulutuksen järjestäjiltä ja opetushenkilöstöltä.

Pandemia on osoittanut, että opetushenkilöstön pedagogisella osaamisella on väliä. Oppimisympäristöstä riippumatta opiskelijat tarvitsevat hyvää opetusta, ohjausta, palautetta ja neuvontaa. Opettajat kohtaavat työssään hyvin erilaisia opiskelijoita, joiden koulutustausta, osaamistausta ja sosioekonominen tausta on aiempaa monipuolisempi. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu nuoria peruskoulun päättäneitä oppilaita sekä aikuisia henkilöitä, joilla mahdollisesti on jo tutkinto ja työkokemusta, ja he haluavat opiskella uuden ammatin. Monipuoliset pedagogiset ratkaisut, osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin menetelmät sekä hyvä ohjaus vaikuttavat oppimiseen ja opintojen etenemiseen.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on uudistanut opettajankoulutuksen opetussuunnitelman, joka ottaa aiempaa paremmin huomioon ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa tapahtuvia muutoksia. Opinnoissa keskitytään opetukseen ja ohjaukseen erilaisissa ympäristöissä. Opettajaopiskelijat tutustuvat erilaisiin pedagogisiin menetelmiin, osaamisen arviointiin ja uraohjaukseen. Opettaja on myös oman työnsä tutkija ja kehittäjä sekä asiantuntija, joka seuraa oman alansa, koulutuksen ja yhteiskunnan kehitystä.

Tuemme koulutuksen tulevaisuutta myös lisäämällä opettajankoulutukseen ja opinto­ohjauskoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrää seuraavassa opiskelijahaussa tammikuussa 2022.

Koulutamme Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa monipuolisesti opettajia ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin sekä lisäksi koulutamme erityisopettajia ja opinto-ohjaajia. Opettajankoulutusta toteutetaan myös englannin kielellä. Koulutamme myös musiikki- ja taidepedagogeja yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vuonna 2021 tämä toiminta täyttää 20 vuotta.

Opettajan työ on jatkuvaa oppimista. Täydennyskoulutuksen avulla tuemme opetushenkilöstön osaamisen päivittämistä Suomessa ja ulkomailla. Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka on yksi Haaga-Helian tutkimusalueista. Ammatilliset opettajakorkeakoulut tekevät yhdessä ja kukin oman profiilinsa mukaisesti omilla tahoillaan ammattikasvatukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. OAJ ja OKKA-säätiö ovat havainneet tämän tärkeän tehtävän ja osoittivat yhteisesti kaikille opettajakorkeakouluille kuluneen syksyn aikana tukea tähän toimintaan.

Jari Laukia
Johtaja
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jari.laukia@haaga-helia.fiPääkirjoitus on julkaistu Pedagogissa 1/2021. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.