Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2021
Jatko-opintokelpoisuudella tulevaisuuden osaajia

Opiskelijoiden oppimisen tuki, ohjaus ja hyvinvointi kuntoon. Jatko-opintokelpoisuus paremmaksi. Tiivis paikallinen yhteistyö. Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä korostaa näitä keinoja ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 22.12.2021

Millaisena ammatillisen koulutuksen arvostus näyttäytyy yhteiskunnassamme nykyään?

– Se on nykyään aika hyvä, kun tehdään kansainvälistä vertailua. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 mielikuvatutkimuksen mukaan ammattikouluopiskelijat arvostavat ammattikoulutusta, sillä 95 prosenttia opiskelijoista oli tyytyväisiä saamaansa osaamiseen. Työelämän edustajilla on puolestaan huoli siitä, valmistuuko ammattikouluista eritasoisia osaajia ja millaisilla työelämätaidoilla.

Onko laadun kehittäminen edelleen tärkeä ammatillisen koulutuksen toimi seuraavina vuosina?

– Kyllä, sillä laadun kehittäminen tuo parempia oppimistuloksia ja lisää koulutuksen arvostusta. Me täällä Opetushallituksessa määrittelemme ammatillisten tutkintojen perusteet, seuraamme jatkuvasti osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laatua sekä kehitämme tuki- ja ohjaustoimia työelämätoimijoiden kanssa. Lisäksi apuna ovat kansallisesti ainutlaatuiset eri alojen työelämätoimikuntamme, joihin kuuluu työnantaja-, työntekijä-, yrittäjä- ja opetusalan jäseniä. He tuovat myös tärkeää työelämänäkemystä.

– Tällä hallituskaudella ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -hankkeen ohjaamana. Nostan sieltä esiin tavoitteet parantaa oppimisen edellytyksiä ja huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista. Opiskelijat tarvitsevat ammatillisilta opettajilta vahvempaa oppimisen tukea ja ohjausta ja kymmenen prosenttia vieläpä erityistä tukea. Tukea tarvitaan sekä oppilaitosopetuksessa että työelämäoppimisessa. Myös kielitietoisuuteen on panostettava. Korona viimeistään teki selväksi, että nuoret arvostavat lähiopetusta ja haluavat kokea kuuluvansa yhteisöön, ja siinä opettajat ja oppilaitoksen toimintakulttuuri ovat avainasemassa.

Mikä muu ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on tärkeää?

– Ammatillisen koulutuksen jatko-opintokelpoisuus, sillä liian harva opiskelija näkee sen reittinä korkeakouluun. Kun väki Suomessa vähenee, meillä on tekemistä, että saamme oikeanlaisia osaajia eri tehtäviin. Tarvitaan esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia suorittaa ammatillisia- ja lukio-opintoja rinnakkain ja ennen kaikkea ammatillisen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja työelämän edustajien tiiviimpää paikallista yhteistyötä.


Mikä on ammatillisen opettajankoulutuksen rooli koulutuksessa tulevien vuosien aikana?

– Tämän hetken sisällölliset haasteet ammatillisille opettajille ovat digitalisaatio, kansainvälinen toimijuus sekä vihreään siirtymään liittyvä tulevaisuuden osaaminen ja töiden muutos. Itse opettajien viesti on, että he haluavat kehittää omaa työtään, mutta sille ei tahdo jäädä riittävästi aikaa. Koulutuksen järjestäjien tavoitteena pitäisi olla, että kaikki opettajat pystyvät ja jaksavat osallistua täydennyskoulutukseen.

Minna Kelhän haastattelu on julkaistu Pedagogissa 1/2021. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.

Minna Kelhän kuva: Vilja Harala