Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö on opiskelijalle loistava mahdollisuus rakentaa osaamista

Yhteistyöprojekti tarjoaa mahdollisuuden aitoihin työelämäkontakteihin opintojen aikana.

Kirjoittajat:

Kaisa Tsupari

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2022

Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuus harjoitella projektityöskentelyä aidon asiakkaan kanssa. Ne valmentavat opiskelijaa työelämään monin eri tavoin.

Esimerkiksi tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijan asiakasviestinnän taidot vahvistuvat ja substanssitaidot harjaantuvat. Opiskelija vahvistaa aiempien opintojen aikana kertynyttä osaamista ja taitoja. Opiskelija voi myös kehittää esimerkiksi digitaalisia palveluita tai tuotteita yhteistyössä yrityksen kanssa.

Jokainen osapuoli hyötyy

Lehtori Kaisa Tsupari Haaga-Heliasta ja asiakkuusjohtaja Ritva Laine Perjantai Markkinointiviestintä Oy:n sovellusliiketoiminnasta kertaavat yhteisiä kokemuksiaan projektiopintojaksoilta. Ammattikorkeakouluopinnot, joissa mukana on yritys toimeksiantajana, tarjoavat mahdollisuuksia tuoreisiin näkökulmiin myös toimeksiantajalle.

– Toimeksiantajana arvostan opiskelijoiden eli tulevien asiantuntijoiden tuomaa uutta näkemystä aiheena olevassa projektissa, toteaa Laine.

Yhteistyöprojektit tarjoavat myös valmentavalle opettajalle hienon näköalapaikan opiskelijoiden rakentuvaan asiantuntijuuteen, sillä opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden osaaminen mahdollistaa itseohjautuvan oppimisen asiakasprojektin aikana.

Oppiminen yritysyhteistyöprojektissa on mielekästä, sillä valmentava opettaja on saatavilla tukemaan oppimista, vaikka asiantuntijaosaamista on mielekästä harjaannuttaa itsenäisestikin.

– On tärkeää, että valmentava opettaja on läsnä ja saatavilla, vaikka opiskelijalle voi antaa tilaa kasvulle ammattilaisuuteen aidossa vuorovaikutuksessa asiakasyrityksen eli toimeksiantajan kanssa, kertoo Tsupari.

Onnistuneen projektin varmistaa opiskelijoiden, toimeksiantajayrityksen ja opettajan yhteistyö. Opettaja ja toimeksiantaja asettavat tavoitteet, jotka palvelevat toimeksiantajaa, mutta toisaalta vastaavat opiskelijoiden opintojen aikana kertynyttä osaamista.

Haasteita sopivassa suhteessa

Sopivat haasteet mahdollistavat oppimisen. Projektin aikana vuorovaikutus ja viestintä toimeksiantajan ja opiskelijoiden välillä on tärkeää, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Toimeksiantajan näkökulmasta onnistunut projekti vie yrityksen kehitettävää palvelua, tuotetta tai innovaatiota eteenpäin.

– Näin kävi myös meillä. Olimme mukana kahdella lukukaudella. Ensimmäinen yhteistyöprojekti testasi uuden skaalautuvan vuosikellopalvelun MVP-versiota (MVP=Minimum Viable Product). Annoimme opiskelijoille tietoja asiakkaista, joita olimme tavanneet ja jotka olivat kiinnostuneita mahdollisesta uudesta sovellukesta. Opiskelijat toteuttivat testauksen, kertoo Laine.

Projektin yhteenvedon tulosten perusteella päätimme, että lähdemmekin kehittämään uutta sovellusta toisella tavalla kuin miten MVP oli tehty.

– Toinen yhteistyöprojekti toteutti myyntisivuston prototyypin testauksen sekä hintaherkkyystutkimuksen potentiaalisilla asiakkaillamme, joiden yhteystiedot niin ikään annoimme opiskelijoille käyttöön. Projektin yhteenvedon pohjalta pääsimme avaamaan viime vuoden lopussa uuden vuosikellosovelluksen beta-verson myyntisivuston ja sovelluksen hinnoittelussa hyödynsimme suoraan kyselyn tuloksia, toteaa Laine.

Yhteistyöprojektit kannattavat

Oleellista yhteistyöprojekteissa on se, että toimeksiantajalla on selkeä tavoite, mikä projektissa halutaan saavuttaa ja valmius antaa aikaansa ja näkemyksiään opiskelijoiden avuksi.

On hyvä muistaa, että projektin aikana joudutaan tekemään toisinaan kompromisseja ja kaikkia tavoitteita ei välttämättä saavuteta. Kuitenkin aktiivisella yhteistyöllä ja ohjausryhmäosallistumisilla pystytään vaikuttamaan projektin kulkuun ja näin mahdollistamaan tavoitteiden toteutumisen mahdollisimman hyvin.

Opiskelijoiden, yrityksen ja opettajan välinen yhteistyö mahdollistaa tiedon ja osaamisen lisääntymisen jokaisen osallistujan näkökulmasta. Parhaimmillaan yhteistyö vahvistaa ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta, yrityksen liiketoimintaa ja ennen kaikkea opiskelijoiden osaamista.