Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Osaamisen tunnistamisen malli yritysyhteistyöllä

Hoiva-alalla on kova pula osaavista työntekijöistä ja virtuaalitodellisuuden osaamisen tunnistamisen malli voi auttaa henkilökunnan rekrytoinnissa.

Kirjoittajat:

Merja Drake

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.12.2020

VR FastTrack projektin tavoitteena on kehittää VR-teknologiaan perustuva osaamisen tunnistamisen malli. Kohderyhmänä projektissamme ovat maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taidossa on jossain määrin puutteita. Mallia olemme rakentaneet yhteistyössä eri yritysten kanssa, hoivapuolella muun muassa Mehiläisen kanssa.

Teemme Mehiläinen Oy:n kanssa yhteistyötä osaamisen tunnistamisen mallin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hoiva-alalla on kova pula osaavista työntekijöistä ja virtuaalitodellisuuden osaamisen tunnistamisen malli voi auttaa henkilökunnan rekrytoinnissa. Virtuaalitodellisuudesta on hyötyä myös henkilökunnan perehdytyksessä ja koulutuksessa erityisesti laatuasioihin tutustuessa.

Osaamisen tunnistamisen kolmiportainen malli

Tunnistamisen ensimmäisellä portaalla tunnistamme osallistujan kykyä havaita toimintaympäristöään, kuten ikäihmisen hoivahuoneen vaaroja, mutta myös positiivisia asioita, kuten kirjoja, pelejä ja jumppatarvikkeita. Ravintolapuolella testaajan on tunnistettava esimerkiksi, jos kylmiössä säilytetään ruokatarvikkeita väärässä lämpötilassa tai keittiössä veitset ovat jääneet hedelmien kuorien sekaan. Tätä porrasta kutsumme nimellä Spot the Problem. Tämä taso kuvaa osallistujan tiedollista osaamista tietyllä toimialalla.

Osaamisen tunnistamisen toisella portaalla testaamme henkilön ymmärrystä toimialaan liittyvissä tiedollisissa asioissa. Tätä pilotoimme ravintolahenkilökunnan virtuaalilaseille laaditulla hygieniapassitestillä. Pilottitestin on tehnyt yli 50 maahanmuuttajaa, joista suurin osa mainitsi testin olevan helpompi käyttää kuin perinteisen tekstipohjaisen testin. Kuvat ja ääni sekä immersiivinen ympäristö auttavat paremmin testihenkilöitä keskittymään tehtävään.

Osaamisen tunnistamisen kolmannella portaalla testaamme henkilön kykyä soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä. Henkilö kohtaa virtuaalitodellisuudessa hoitajan ja potilaan ja arvioi heidän kohtaamisensa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen merkitystä potilashoidolle.

Virtuaaliset pilottisisällöt

Osaamisen tunnistamisen virtuaaliset pilottisisällöt on laadittu ravintola- ja hoiva-alalle, mutta itse malli on toimialariippumaton.

Katso videolta Merja Draken lyhyt esittely projektista sekä Mehiläisen edustajien resurssipäällikkö Teemu Purojärven ja henkilöstöasiantuntija Elina Pirisen näkemyksiä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä.

VR FastTrack on ESR-rahoitteinen projekti, jota Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi ja kumppanina on Turun ammattikorkeakoulu.