Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Tapa, tuhoa ja kasva uudelleen

Kasvavan yrityksen on tärkeä jatkuvasti kyseenalaistaa omaa toimintaansa. Startup-piireissä puhutaan ”break your business” -mentaliteetista. Pieni tokaisu sisältää paljon merkityksellistä pohdittavaa ja kasvun siemenen monelle yritykselle.

Kirjoittajat:

Petri Kähärä

projektiasiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Antti Leppilampi

projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.11.2022

”Break your business” eli oman yrityksen rikkominen tarkoittaa jatkuvaa oman toiminnan kyseenalaistamista, haastamista, testaamista ‒ ja lopulta kehittymistä. Haastamisen ei tule loppua hyvän tulovirran löytyessä, sillä aina on mahdollisuus, että hyväksi toimiva ei ole vielä paras mahdollinen. Ja jos se ei ole paras, menetetään euroja.

Koska kasvuyrityksellä on vain kaksi kohtaloa ‒ joko kasvaa tai kuolla ‒ on erityisen tärkeää kasvattaa yritykseen sisään jatkuvasti itseään tarkasteleva ilmapiiri. Yrittämällä tappaa oman tuotteen tai palvelun yritys löytää siitä heikkouksia, jotka tekevät siitä paremman. Parhaassa tapauksessa löytyy uusia tapoja tehdä asioita sekä mahdollisuuksia uudenlaisille tuotteille ja palveluille.

Kehitys lähtee ristiriidasta

On helppoa olla kyseenalaistamatta asioita, kun ne ovat vakiintuneet kulttuuriin. Mitä isompi organisaatio on kyseessä, sitä todennäköisemmin kulttuurilla on pitkät juuret ja muutosten tekeminen on haastavaa.
Kun uusi asiantuntija liittyy mukaan joukkoon, hänellä voi olla mittaamattoman arvokasta tietoa, jota organisaatio voisi hyödyntää. Kaikki eivät kuitenkaan ota uusia ajatuksia välttämättä vastaan, sillä on luonnollista, että ihmiset ovat tottuneet organisaation tapoihin.

Toisaalta kehityksen este saattaa piillä myös uudessa asiantuntijassa: hän voi katsoa asioita kapeasti. Asiantuntija tuntee vain oman alansa, ja hänet on usein koulutettu ajattelemaan tietyllä alaansa liittyvällä tavalla. Lisäksi hän saattaa hukata tavan nähdä asioita luovasti.

Kehitys lähtee liikkeelle vasta, kun jokin aikaisemmin opittu olettamus rikotaan ja ajatteluun syntyy ristiriita.

Haasta yritystäsi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vetämässä Kinesis-hankkeessa kehitetään yritysten innovaatiokulttuuria. On mahtava huomata, kuinka erilainen kehittämisen kulttuuri eri yrityksissä on ja millaiset lähtökohdat innovaatioiden syntymiselle ovat.

Kun yritys ei pelkää kohdata omia ongelmiaan, ollaan kasvupolun alussa.

Hyvänä esimerkkinä kehittämisen mentaliteetin omaksuneista yrityksistä käy eräs perheyritys. Selvitimme heidän lähtötilannettaan ja kysyimme, millaisia ovat heidän sen hetkiset kehitysideansa ja -tavoitteensa. Tapaamiseen osallistunut yritysjohto innostui silmin nähden tästä pohdinnasta.

Huomattavaa oli, että he uskalsivat kyseenalaistaa omat tuotteensa, vaikka ne turvaavat yrityksen liiketoiminnan. Samoin saivat kyytiä prosessit sekä liian pienet tavoitteet.

Harjoittele kyseenalaistamista

Yrittäjän kannattaa ajatella kuin tieteentekijä. Kun alkaa muodostaa mielipidettä, on syytä välttää saarnaamista ja puhumista liikaa itselleen. Sen sijaan kannattaa kohdella mielipidettä hypoteesina, jota pitää testata ja verrata olemassa olevaan dataan.

Paras neuvomme: seuraa maailmaa uteliaasti, pyri oppimaan jatkuvasti ja harjoittele olemaan mentaalisesti joustava kaiken tiedon keskellä.

Kinesis-hankkeen päämääränä on parantaa yritysjohtajien ja henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja sopeutumiskykyä pk-yrityksissä ja sitä kautta vastata koronavirusepidemian aiheuttamiin työllisyyshaasteisiin Uudenmaan alueella.

Hanke on ESR-rahoitettu ja se kestää 1.4.2021‒30.6.2023.