Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Asiantuntijablogi sanoittaa asiantuntijatiedon maallikoille

Nyt on suuri tilaus sellaisille henkilöille, jotka tuntevat oman alansa läpikotaisin, joilla on kyky kirkastaa tietonsa tehokkaiksi teksteiksi ja rohkeutta tehdä tulkintoja tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella.

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2020

Asiantuntijatiedon arvo ja tarve ovat näkyneet tänä koronakeväänä erityisen kirkkaasti. Tarvitsemme luotettavaa tietoa toisaalta, jotta koemme ymmärtävämme, mitä tapahtuu ja toisaalta jotta tiedämme, miten meidän tulee toimia. Tiedon lisäksi tarvitsemme luotettavia, taitavia oman alansa asiantuntijoita, jotka tulkitsevat tätä tietoa meille.

Nyt on suuri tilaus sellaisille henkilöille, jotka tuntevat oman alansa läpikotaisin, joilla on kyky kirkastaa tietonsa tehokkaiksi teksteiksi ja rohkeutta tehdä tulkintoja tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella. Nämä kuulostavat yksinkertaisilta asioilta, mutta se, että tuntee alansa hyvin ei välttämättä riitä, jos omaa asiantuntemusta ei osaa sanoittaa yleisön ymmärtämällä tavalla. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että vastaanottajat saavat kiinni siitä, mitä asiantuntija tarkoittaa. Etenkin näin poikkeusaikana on entistä tärkeämpää pyrkiä välttämään monitulkintaisia viestejä, jotka entisestään hämmentävät ja turhauttavat viestin vastaanottajia.

Asiantuntijoiden ei kuitenkaan tarvitse olla yksin näiden asioiden kanssa, vaan heidän tulee tarvittaessa saada tukea viestinnän ammattilaisilta. Lisäksi heillä on oltava sopiva kanava, jonka kautta heillä on mahdollisuus tuoda ajatuksiaan julki. Vielä parempi on, jos nämä kaksi asiaa yhdistyvät, ja me uskomme, että asiantuntijablogi tarjoaa tällaiselle viestinnälle oivat puitteet.

Meillä Haaga-Heliassa tätä tehtävää toimittaa verkkolehti eSignals, johon ammattikorkeakoulumme asiantuntijat kirjoittavat muun muassa blogitekstejä. Kevään aikana moni asiantuntija onkin ottanut paikkansa tämän hämmentävän ja jopa pelottavan tilanteen sanoittajana. Kevään aikana lehdessämme on pohdittu muun muassa matkailua, etätyötä ja yrittäjyyttä koronakriisin kontekstissa.

Blogiteksti on herkkupala tekstien joukossa, koska siinä asiantuntija saa ottaa erilaisen otteen kirjoittamiseen kuin esimerkiksi tutkimusartikkelissa, katsauksessa tai hankehakemuksessa. Teksti saa olla suhteellisen lyhyt, lähteet voi jättää pois ja kieli saa olla vivahteikkaampaa kuin monessa muussa yhteydessä. Samalla se on tekstilajina yleiskielinen, mikä tekee siitä helpommin ymmärrettävän; juuri sitä, mitä monet vastaanottajat nyt kaipaavat.

Kriisi, oli se sitten mikä tahansa, on usein vaikea aihe, ja monilta tutkimustietoon pohjautuvilta asiantuntijateksteiltä odotetaan hyvin virallista ja jopa persoonatonta otetta. Blogitekstissä asiantuntija saa kuitenkin pohdiskella, epäillä, kyseenalaistaa, leikitellä ajatuksilla, kärjistää ja tuoda omaa persoonaansa tekstiin. Hän saa puhutella erilaisia yleisöjä, myös sellaisia, joita hän ei muilla tekstilajeilla todennäköisesti tavoittaisi lainkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei blogiteksti olisi vakavasti otettava. Se on yhtä lailla asiantuntijateksti kuin muutkin. Blogitekstissä kuitenkin vaikea ja monimutkainen aihe on jo pureskeltu valmiiksi lukijalle ja siihen on parhaimmillaan tuotu hieman uudenlaista näkökulmaa. Tämä onkin juuri blogitekstien rikkaus ja anti tänä koronakriisin aikana.