Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 26.11.2018

Asiantuntijaa vedetään somessa moneen suuntaan. Häneltä odotetaan osaamisensa jakamista, keskustelua, kantaaottavuutta, tarinoita ja omakohtaisia kokemuksia. Joissain tapauksissa työnantaja saattaa vielä toivoa oman organisaation viestien jakamista. Näitä kaikkia toiveita ja tarpeita täyttäessään asiantuntijan tulisi myös olla mahdollisimman eheä ja aito ja hänen reaalipersoonansa ei saisi liikaa poiketa somepersoonasta.

”Lintu vai kala” ei siis ole asiantuntijallekaan välttämättä helppo kysymys. Miten työntekijä siis luo itselleen eheän ja kiinnostavan somepersoonan tai -brändin?

Mistä eheä ja aito henkilöbrändi rakentuu?

 

Asiantuntijalle, joka yrittää pitää kaikki pallot samaan aikaan ilmassa, somesta voi muodostua tarpeeton kuorma ja asiantuntijan profiili muodostua sumeaksi. Somen vaatiman yhdistelmäroolin luominen saattaa olla kokeneellekin asiantuntijalle kuitenkin haaste. On tärkeä ymmärtää, että asiantuntijalla voi olla monta eri roolia somessa. Työminää, asiantuntijaminää tai arkiminää ei tarvitse ajatella erillisinä, vaan päällekkäisinä.

Eheän ja aidon brändin rakennuspalikat:

  • Itsetuntemus: mistä olet kiinnostunut, millainen olet, mitä edustat, mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi, mitä sinä haluat?
  • Tavoitteet: haluatko esim. kasvattaa verkostojasi, vahvistaa profiilisia ajatusjohtajana, auttaa verkostojasi tai oppia uuttaa alaltasi?
  • Sisällöt: haluatko jakaa asioita omasta elämästäsi vai ainoastaan esimerkiksi työstäsi tai alastasi? Pohdi kytkeytyykö henkilöbrändisi nykyisen päivätyösi tai alasi ympärille vai haluatko tuoda siihen vilahduksia omasta arjestasi.
  • Selkeät kohderyhmät: mieti, missä haluat olla ja missä potentiaalinen yleisösi on. Kenen huomion haluat kiinnittää? Asiantuntijankaan yleisö ei ole enää pelkästään muut asiantuntijat vaan laajemmat yleisöt. Norsuunluutorniin ei kannata enää käpertyä.
  • Aitous: eheä asiantuntijabrändi rakentuu ensisijaisesti siitä, että asiantuntija on oma itsensä ja luottaa omaan osaamiseensa. Tarinat ja pilkahdukset omista kiinnostuksen kohteista helpottavat asiantuntijaan samaistumista ja rikkovat jäätä asiantuntijan sekä suuren yleisön välillä. Millainen tarina vahvistaa sinun luottamusta itseesi?

Oma tapa viestiä on paras tapa viestiä

 

Kaikilla asiantuntijoilla on tarinoita ja kokemuksia, joita muut haluavat kuulla ja joista halutaan oppia. Monille näiden tarinoiden kertomiseen tuntuu kuitenkin olevan korkea kynnys. Omien asiantuntijakanavien ja profiilin laajentaminen saattaa kuitenkin parhaimmillaan auttaa asiantuntijaa tavoittamaan laajempia yleisöjä. Somessa asiantuntijalla on mahdollisuus myös harjoitella itsensä johtamista,  ja some avaa mahdollisuuden näyttää yleisölle oma persoona.

Asiantuntijana ei tarvitse toimia organisaation äänitorvena, jos ei se tunnu luontevalta. Jos aihe liittyy työhön, se on helpompi liittää omaan asiantuntijuuteen. Tällöin myös omana itsenä esiintyminen on luontevaa. Loppujen lopuksi sosiaalisessa mediassa henkilö on kiinnostavampi kuin organisaatio. Näin ollen myös organisaatio hyötyy siitä, että asiantuntija tuo osaamistaan ja persoonaansa esille, vaikka se ei olisikaan organisaation sisältöjen kautta.

Aito henkilöbrändi muodostuu kiinnostavista tyypeistä, jotka viestivät tekemisistään vetoavasti. Tämä antaa myös yleisölle syyn seurata asiantuntijaa.

 


Nina Finell, viestinnän asiantuntija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Suvi Starck, TKI-koulutusasiantuntija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu