Siirry sisältöön
Työelämä
Tulevaisuuden työelämässä muutoskyky ja jatkuvan oppimisen taito ovat avainasemassa

Oletko koskaan miettinyt miltä tulevaisuuden työelämä näyttää esimerkiksi 20 vuoden kuluttua? Minkälaiseen osaamiseen tulevaisuutta varten kannattaa panostaa?

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.10.2022

Minulla oli mahdollisuus osallistua tänä vuonna järjestettävään Nordic Business Forum 2022 -tapahtumaan, jossa kävin kuuntelemassa historioitsija ja filosofi Yuval Noah Hararin puheenvuoron ”The Most Important Skills for the Future of Work”. Harari puhui siitä, miltä tulevaisuuden työelämä näyttää ja minkälaista osaamista se meiltä vaatii.

Olen itse aloittanut koulutieni 80-luvulla. Olen kirjoittanut ylioppilaaksi 90-luvun lopussa ja valmistunut ensimmäisestä tutkinnostani 2000-luvun alussa. Nyt vuonna 2022 olen ollut työelämässä jo yli 20 vuotta ja voin vain todeta, että työelämä ja ennen kaikkea siinä vaadittava osaaminen ovat muuttuneet merkittävästi tässä ajassa.

Muutos on ollut nopeaa ja näkyvää. Automaatio on tullut jäädäkseen, digitaalisuus on synnyttänyt täysin uusia ulottuvuuksia niin työtehtäviin kuin siinä vaadittavaan osaamiseenkin. Lisäksi viime vuosien pandemia-aalto on merkittävästi muuttanut tapaamme työskennellä.

Osasinko edes ajatella tällaista tulevaisuuden työelämää yli kaksikymmentä vuotta sitten – vastavalmistuneena, reppu täynnä ajantasaista tietoa ja taitoa?

Muutoskyvykkyys on tulevaisuuden työelämän ydintaitoja

Kuten myös Harari puheenvuorossaan totesi, kukaan ei tiedä, miltä työelämä näyttää seuraavan kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden päästä, mutta varmaa on, että se näyttää täysin erilaiselta kuin mihin olemme nyt tottuneet. Kysymys kuuluukin, miten voimmeko valmistautua siihen?

Hararin mukaan valmistautuminen työelämän tuomiin muutoksiin alkaa jo siitä, mitä kouluissa opetetaan ja opitaan. Omaksummeko esimerkiksi taitoja, joita on helppo tulevaisuudessa automatisoida vai keskitymmekö kehittämään osaamista, jota tietokoneiden on vaikeampi jäljitellä.

Entä huomioimmeko riittävästi muutoksen tuomat vaatimukset tekoälyn, digitalisaation tai inhimillisyyden näkökulmasta?

Yleisesti ottaen tekoälyn pelätään syrjäyttävän monia työtehtäviä tulevaisuudessa. Kysymys ei Hararin mukaan kuitenkaan ole siitä, että työ absoluuttisesti vähenisi, vaan kehittyvä teknologia tulee synnyttämään tilalle uusia tehtäviä, jotka vaativat uudenlaista osaamista.

Yhtenä tärkeimmistä taidoista tähän liittyen Harari nostaakin esiin muutoskyvykkyyden. Hänen mukaansa tulevaisuuden työelämä vaatii ennen kaikkea vahvaa sopeutumiskykyä ja jatkuvaa uuden oppimista sekä uusien taitojen omaksumista. Tärkeää tässä ei kuitenkaan ole vain uusien taitojen oppiminen, vaan on osattava oppia myös pois vanhoista taidoista. Uuden työtehtävän haltuunotto vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän valmiuksia jopa kokonaan uuden alan omaksumiseen.

Tämä puolestaan vaatii muutoskykyä myös omassa asenteessa. Tulevaisuuden työuria ei rakenneta lineaarisesti osaamistaso kerrallaan edeten, vaan myös askel taaksepäin ottaen ja alusta harjoitellen.

Harari puhui paljon tekoälystä ja sen mukanaan tuomista uhkakuvista työssä. Koska lähtökohtaisesti ihmiset kuitenkin määrittävät sen, mitä tietokoneet tekevät, on kysymys enemmänkin siitä, minkälaiseksi tekoälyn rooli missäkin tehtävässä mielletään.

Tässä Harari toi esiin tietoisuuden ja älykkyyden välisen eron. Riippuu siitä, mitä ihmiset suosivat. Älykkyyteen, joka helpommin liitetään tekoälyyn, liittyy vahvasti kyky ratkaista ongelmia, kun taas tietoisuus on vahvasti ihmislähtöistä sisältäen empatiakyvyn ja tunneälykkyyden. Tietokoneista voidaan rakentaa älykkäitä ongelmanratkaisijoita, mutta ihmisten välistä vuorovaikutusta, empatiakykyä tai ystävyyttä niillä ei korvata.

Opettaja, minkälaisin taidoin sinä varustaudut tulevaisuuden työelämään?

Lähde

Yuvai Noah Harari 2022. The Most important Skills for the Future of Work. Nordic Business Forum, 22.9.2022.