Siirry sisältöön
Työelämä
Testaa, onko sinulla hyödyllistä vai haitallista sisua

Testaa minkälaista sisua sinulla on. Saat myös vastauksiisi perustuvan palautteen.

Kirjoittajat:

Johanna Vuori

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.09.2023

Meillä kaikilla suomalaisilla on oma käsityksemme siitä, mitä sisu on. Voiko sisu olla myös käsite, joka auttaa tutkimusperustaisteisesti ymmärtämään, miksi toiset jaksavat puurtaa tilanteessa, jossa toiset keskeyttävät?

Yksilölliset sisuprofiilit

Suomalaiset tutkijat ovat kymmenen vuoden ajan tehneet uraauurtavaa tutkimusta sisu-käsitteen parissa jakaen sisun hyödylliseen ja haitalliseen sisuun (Henttonen ym. 2022; Lahti 2019). Tutkijoiden mukaan ihmisillä on erilaisia sisuprofiileja. Toisilla on sekä hyödyllistä että haitallista sisua muita enemmän, toisilla taas hyödyllisen ja haitallisen sisun määrä voi erota suurestikin.

Hyödyllinen sisu voi selittää, miksi henkilö noudattaa lääkärin ohjeita, vaikka se onkin hankalaa. Hyödyllinen sisu voi auttaa ymmärtämään, miksi jotkut opiskelijat keskeyttävät opintonsa vaikeuksia kohdatessaan, kun taas toiset pystyvät selättämään vaikeudet ja jatkamaan opintojaan. Hyödyllinen sisu voi ilmetä piilevänä energiana vastoinkäymisissä, omien fyysisten ja psyykkisten voimien ylittävänä peräänantamattomuutena tai voimana jatkaa määrätietoisesti toivottomassa tilanteessa (Lahti 2019).

Haitallinen sisu taas vääristää ajattelua tai aiheuttaa vahinkoa henkilölle itselleen tai muille. Se saa ihmisen ottamaan liian suuria haasteita, ponnistelemaan hampaat irvessä puurtaen ja uppiniskaisesti. (Henttonen ym. 2022; Lahti 2019.)

Ihmisen yksilöllinen sisuprofiili selittää myös henkilön terveyttä ja työssä jaksamista. Tutkimuksissa on havaittu yhteys haitallisen sisun ja henkilön kokeman stressin ja masennusoireilun välillä, kun taas hyödyllinen sisu on yhteydessä parempaan työhyvinvointiin (Henttonen ym. 2022).

Sisu itsensä johtamisen välineeksi

COVID-19-pandemia loi ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä tutkimusaineistoa sisusta työelämässä. Pandemia oli kuin suuri sisulaboratorio, jossa jokainen työntekijä ja esihenkilö joutui vastoinkäymisten eteen.

Hankkeen aikana keräsimme n. 2000 uutta vastausta sisukyselyyn. Samalla kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan eri versioita siitä, minkälainen palaute omasta sisuprofiilista olisi hyödyllinen ja auttaisi ymmärtämään omaa hyödyllistä ja haitallista sisua ja sen yhteyttä työhyvinvointiin.

Nyt työ on valmis. Testaa minkälaista sisua sinulla on. Saat myös vastauksiisi perustuvan palautteen.

Yksilöllinen sisu- ja hyvinvointipalaute

Vastauksesi jälkeen saamasi yksilöllinen palaute kertoo, miten sisupistemääräsi sijoittuu verrattuna aiemmin kerättyyn sisuaineistoon. Saat myös ohjeita siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota oman työhyvinvointisi edistämiseksi.

Esimerkiksi jos sinulla on paljon haitallista sisua, kannattaa opetella armollisuutta itseä kohtaan ja pohtia sitä, ovatko kaikki päämäärät tavoittelemisen arvoisia. Haitallinen sisu voi johtaa myös armottomuuteen muita kohtaan, joka puolestaan voi johtaa konflikteihin esimerkiksi työkavereiden kanssa. Kyselyn palaute antaa myös tietoa kyselyyn antamiesi vastausten perusteella havaitusta ja ennustetusta työhyvinvoinnistasi, työsi sisällöstä ja työpaikkasi oikeudenmukaisuudesta.

Hankkeen loppuvaiheessa kerättyjen arvioiden mukaan 2/3 vastaajista uskoi sisu- ja hyvinvointipalautteen madaltavan kynnystä hakea tarvittaessa ammattiapua. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti saamaansa yksilöllistä palautetta hyödyllisenä ja yhdeksän kymmenestä opettavaisena. Toivottavasti sinäkin!

Hankken nimi: Sisu työelämässä
Kesto: 1.4.2021 – 31.8.2023
Rahoitus: Europan sosiaalirahasto
Kumppanit: Helsingin yliopisto (koordinaattori) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lähteet

Henttonen, P., Määttänen, I., Makkonen, E., Honka, A., Seppälä, V., Närväinen, J., … & Lahti, E. E. 2022. A measure for assessment of beneficial and harmful fortitude: development and initial validation of the Sisu Scale. Heliyon, 8(11).

Lahti, E. 2019. Embodied fortitude: An introduction to the Finnish construct of sisu. International Journal of Wellbeing, 9(1), 61–82.

Hankkeessa julkaistua

Henttonen, P., Määttänen, I., Makkonen, E., Honka, A., Seppälä, V., Närväinen, J., … & Lahti, E. E. 2022. A measure for assessment of beneficial and harmful fortitude: development and initial validation of the Sisu Scale. Heliyon, 8(11).

Kauttonen, J., Khan, U.A., Määttänen, I., Henttonen, P. 2023. Koneoppimisella tietoa sisusta: hyödyllinen sisu ennakoi hyvinvointia ja työssä onnistumista. eSignals Pro. Haaga-Helia.

Määttänen, I. (toim.) 2023. Sisu ja hyvinvointi – näkökulmia työssä jaksamiseen. Haaga-Helia julkaisut.

Kuva: Shutterstock