Siirry sisältöön
Suomalaista opiskelijaosaamista kansainvälisissä projekteissa

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana järjestettiin lukuisia ministeri- ja virkamiestason kokouksia, joiden järjestelyissä opiskelijamme olivat mukana.

Julkaistu : 24.03.2020

Kipinä omalle alalle syttyy positiivisista kokemuksista. Haaga-Heliassa opiskelijat pääsevät jo opintojensa alussa testaamaan taitojaan yritysten kanssa tehtävissä yhteistyöhankkeissa ja kansainvälisissä projekteissa. Välillä tämä saattaa johtaa yllättäviinkin tilanteisiin, mikä taas tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden ylittää itsensä.

Haaga-Helian Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma (nykyinen Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus) on vuosia tehnyt hedelmällistä yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa esimerkiksi koulutusohjelman opiskelijoille tarjottujen työharjoittelupaikkojen kautta.

Kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkoi heinäkuussa 2019, EU-puheenjohtajuussihteeristölle (EUP) oli selvää, että he tarvitsivat avustajia puheenjohtajuuskauden aikana järjestettävien ministeri- ja virkamiestason kokousten käytännön asioiden hoitamiseen. Avustajien rekrytoimiseksi EUP oli yhteydessä Haaga-Heliaan.

Haaga-Heliassa yhteistyö koettiin opiskelijoiden kannalta erittäin otolliseksi ja ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi saada arvokasta työkokemusta. Opiskelijat saivat tilaisuuden olla mukana korkean tason kansainvälisen kokouksen järjestelyissä samalla opintopisteitä kerryttäen.

Työkokemuksena kokousavustajan rooli oli varmasti monipuolinen. Ennen yhteistyön konkreettista alkamista, opiskelijoiden tuli muun muassa läpäistä EUP:n järjestämä turvaselvitys. Opiskelijat saivat myös koodatut kulkukortit, joilla pääsi kulkemaan kokousalueella vain määriteltyinä päivinä. Oman vivahteensa toi myös EUP:n järjestämä kaksipäiväinen perehdytys, jossa kokousavustajat koulutettiin EUP:n asiantuntijoiden johdolla. Koulutuksessa ja työpajassa käytiin läpi käytännön järjestelyiden aikatauluja, mutta myös protokolla-asioita, kuten miten avustajien tulee pukeutua.

Kaikki opiskelijat olivat erittäin päteviä tehtävissään. Jotkut osoittivat jopa erityistä aloitteellisuutta yllättävissäkin tilanteissa. Opintojakson lopuksi opiskelijat saivat työtodistuksen hyvin tehdystä työstä, josta on varmasti paljon hyötyä tulevaisuuden työnhaussa. Ja poikihan osallistuminen jo ainakin yhdelle opiskelijalle työpaikan ministeriössä!

Haaga-Helian opiskelijat taitureina tapahtumasta toiseen

Opiskelijoiden maine luotettavina ja sitoutuneina tekijöinä on kiirinyt maamme rajojen ulkopuolelle siinä määrin, että yhteydenottoja on tullut myös kansainvälisiltä toimijoilta. EUP:n yhteistyössä opiskelijoiden työpanos teki vaikutuksen esimerkiksi ulkomaiseen EU:n toimeksiannoissa työskentelevään tapahtumatuottajaan, joka otti yhteyttä tapahtuma-avustajien rekrytoimiseksi. Vastaavanlaisia yhteydenottoja on tullut tosin aiemminkin. Vuonna 2018 yhteistyötä tehtiin EU:n tapahtumatuotannosta vastaavan toimiston kanssa Helsingissä järjestettävän The European Society for Paediatric Urology konferenssin järjestämiseksi.

Yhteistyökuviot innostavat aina uusiin hankkeisiin. Joulukuussa 2019 eri koulutusohjelmien opiskelijat toimivat yhdessä luodakseen monikulttuurisen ja vaikuttavan Stronger Together Eastern Partnership -mediakonferenssin.

Opiskelijat pääsivät loistamaan eri rooleissa ja kokeilemaan siipiään tehtävissä, joihin voivat tulevaisuudessa työllistyä. Journalismin opiskelijat toteuttivat ohjelmaan videoita, Johdon assistenttityön ja kielten opiskelijat toimivat tapahtuma-avustajina kun taas Haagan keittiömestariopiskelijat vastasivat maukkaan ja kehuja saaneen lounaan suunnittelusta ja valmistuksesta.