Siirry sisältöön
Pitkäaikaistyöttömille uusi alku työtä ja opintoja yhdistämällä

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.03.2019

Työn ja opintojen yhdistämisessä ei sinällään ole mitään kovin uutta – sitähän arki on suurelle osalle opiskelijoita varsinkin pääkaupunkiseudulla. Siitä syntyvät edut jäävät kuitenkin usein hyödyntämättä. Haaga-Helia on kehittänyt aktiivisesti tapoja, joilla opiskelijoiden työssä oppimat asiat saataisiin tunnistettua osaksi tutkinto-opintoja. Tämän kehitystyön tuloksena syntynyttä Work & Study -konseptia hyödynnettiin syksyllä 2018 toteutetussa Opi työssä -pilotissa.

Opi työssä -pilotti oli Haaga-Helian ja Espoon kaupungin yhteinen kokeilu, joka toteutettiin osana työn ja opintojen yhdistämistä edistävää Toteemi-hanketta. Pilotin tavoitteena oli helpottaa useamman vuoden työtä etsineet korkeakoulutetut työllistymään palkkatukityön ohessa suoritettujen opintojen avulla. Palkkatuki on yksi korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi kehitetyistä tukitoimista. Opiskelijat valikoituivat mukaan asiantuntijataustansa ja Espoon kaupungin eri toimialoilta saamansa palkkatuetun määräaikaisen työsuhteen perusteella.

Työpaikalla uutta kehittämässä

Opi työssä -pilotin opinnoissa keskityttiin innovointiosaamiseen, digitaaliseen liiketoimintaan sekä analysointiosaamiseen. Opintojen punaisena lankana kullakin opiskelijalla oli kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli kehittää työpaikalle uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Osaamista päivitettiin niin, että tietoperusta ja käytännön työ nivoutuivat luontevasti toisiinsa. Perinteisen lähiopetuksen sijaan opiskelu tapahtui sekä työpaikalla että virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Opintokokonaisuus oli varsin vaativa. Opiskelijoilta edellytettiin muun muassa tehokasta ajankäytön hallintaa, kykyä itsenäiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä tietotekniikan että kirjoittamisen taitoja.

Työpaikan näkökulmasta tällaisen opiskelun etuja ovat uusimman tiedon yhdistyminen käytännön tekemiseen sekä eri työmuotojen ja -prosessien kehittäminen. Esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittäminen on osa-alue, jossa yleensä löytyy kohennettavaa kaikissa organisaatioissa.

Työn ja opintojen yhdistäminen jatkuu

Palautteiden perusteella pilotti onnistui hyvin: opiskelijat kertoivat oppineensa ja saaneensa uuden ulottuvuuden työn aloittamiseen ohjatun kehittämisprojektin avulla. Uuden työn ja opiskelun aloittaminen miltei samaan aikaan on kuitenkin haastava yhdistelmä – erityisesti mahdollisen pidemmän työttömyysjakson jälkeen. Siksi tuen tarvekin saattaa olla tavanomaista suurempi, ennen kuin varmuus omaan tekemiseen vahvistuu.

Myös Espoon kaupunki ja siellä toimivat työnantajat olivat tyytyväisiä toteutukseen. Sen seurauksena Opi työssä -kokonaisuus toteutetaan uudestaan syksyllä 2019. Kokeilu vahvisti näkemystä, että tällaisille modulaarisille opintokokonaisuuksille on tarvetta ja niistä on konkreettista hyötyä. Seuraavassa toteutuksessa tavoitteena on kehittää moduulia entistä paremmaksi ja saada enemmän osallistujia mukaan. Pyrimme jatkossa toteuttamaan tällaisia kokonaisuuksia niin yritysten kuin julkisen sektorin toimijoidenkin kanssa.

Elina Iloranta, Sanna Kuusisto, Alisa Pettersson, Kati Selvenius

Work & Study on Haaga-Helian työn opinnollistamisen malli, jota on kehitetty aktiivisesti  viime vuosien aikana.

Toteemi-hanke on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Mikäli aiheeseen liittyen on kysyttävää tai olet kiinnostunut vastaavan kokonaisuuden toteuttamisesta jossain muualla, voit olla yhteydessä Elina Ilorantaan (040-4887022, elina.iloranta@haaga-helia.fi).