Siirry sisältöön
Työelämä
Korkeakoulutuksessakin pysyvää on vain muutos – ja se mikä pysyy

Työelämä ja siten myös korkeakoulutus on tällä hetkellä kovassa myllerryksessä. Epävarmuuteen ja sen esille nostamaan kysymysten tulvaan on helppo hukkua. Yksi keino pysyä pinnalla voi olla näkökulman vaihtaminen. Mitä jos muutoksen sijaan yrittäisimme tarkastella sitä, mikä ei muutu.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Teemu Ruohonen

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.12.2023

Korkeakouluna meidän tehtävämme on auttaa yksilöitä ja organisaatioita kehittämään osaamistaan. Kehitettävän osaamisen tulee olla ajantasaista, joten meidän jos jonkun tulee ymmärtää tulevaa ja ennakoida sitä. Meillä on vastuu käyttää veronmaksajilta tulevat miljoonat tarkoituksenmukaisesti tulevaisuuden työelämän edellytysten parantamiseen.

Jatkuvan uudistamisen sijaan voisimme kuitenkin kokeilla miettiä myös pysyvyyttä.

Kolme kiinnekohtaa tulevaisuuteen

Uskomme, että korkeakoulukentällä on ainakin kolme asiaa, jotka voimme löytää sieltä myös tulevaisuudessa.

Tarve osaamiselle ja sen arvioinnille

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat, mutta tarve asiantuntijuudelle säilyy. Osaamisen voi hankkia lähiopetuksessa korkeakoulussa, mutta aivan yhtä hyvin virtuaalikurssilla tai itsenäisesti internetin syövereistä kaivettuihin materiaaleihin perehtymällä ja alan työtehtäviä tekemällä.

Arvioinnin korkeakoulutasoisesta osaamisesta voi kuitenkin saada vain korkeakoulusta. Erilaisten oppimissisältöjen rinnalla tarvitaan siis osaamisen arviointia – sitä, että joku validoi osaamista työelämän tarpeisiin peilaten. Uskomme, että korkeakoulut ovat työelämän keskeinen kumppani jatkossakin tässä.

Teknologia ja digitalisoituminen

Teknologinen kehitys on yksi tämän hetken suurimmista muutosvoimista. Kaikki, mikä on digitalisoitavissa, digitalisoituu. Voimme ennakoida, että teknologian kehitys tulee jatkumaan hamaan tulevaisuuteen saakka integroituen elämäämme entistä tiiviimmin ja monipuolisemmin.

Tämä toteutuu myös opetuksessa ja oppimisessa. Todennäköisesti jossain kohtaa teknologia on niin elimellinen osa arkea, että sitä ei enää edes erikseen määritellä. Teknologialla ei kuitenkaan ole itseisarvoa. Tulevaisuudessakin laadukas oppiminen on laadukasta teknologian hyödyntämistä.

Ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus

Oppiminen on mitä suuremmissa määrin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi. Teknologia kehittyy keskustelukumppanina, mutta uskomme, että sen ohella tarvitaan ja kaivataan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja inhimillisiä kohtaamisia. Esimerkiksi oppijan ohjauksessa tekoäly auttaa löytämään itselle soveltuvia opintoja, mutta syvälliset pohdinnat ammatillisesta tulevaisuudesta käydään opinto-ohjaajan kanssa. Algoritmi voi arvioida tenttivastaukset ja antaa arvosanan, mutta teoriaosaamisen soveltaminen työelämässä arvioidaan opettajan tai työnantajan kanssa.

Globaalit verkostot ovat opiskelijalla muutaman klikkauksen päässä, mutta uudet ideat syntyvät yhteisen tekemisen myötä. Uskomme, että teknologian täyttämässä yhteiskunnassa jokainen ihmiskohtaaminen on entistä merkityksellisempi. Ehkä jopa merkityksellisempi kuin koskaan aiemmin.

Kaikki ei muutu, etenkään tärkein

Yllä siis ajatuksia pysyvästä, johon voi tarttua epävarmuuden keskellä. Samalla kun kaikki tuntuu olevan muutoksessa, on myös löydettävissä asioita, joiden näkökulmasta tulevaisuus ei juuri poikkea menneestä.

Muutostietoisuuden äärellä tämä voi kuulostaa suorastaan vaaralliselta. Keskittyminen ydintehtäviin ja niiden taustalla oleviin merkityksiin voi kuitenkin pelastaa meidät tulevaisuuden myllerryksissä. Samalla se auttaa varmistamaan, että mitä ikinä teemmekin, teemme oikeita ja arvokkaita asioita. Ja ne hyvin todennäköisesti ovat asioita, jotka mahdollistavat hyvän ja toivotun tulevaisuuden.

Lue kirjoittajien aikaisempi kirjoitus Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock