Siirry sisältöön
Työelämä
Arvostetaanko työtäsi?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 14.02.2019

Useimmat meistä haluaisivat, että meillä olisi merkittävä rooli työyhteisömme toimijana ja organisaatiomme menestyksessä. Usein kuitenkin koemme, ettei meitä kuunnella niin paljon kuin toivoisimme tai ehdotuksiamme oteta tosissaan. Pahimmassa tapauksessa mieltä kalvaa huoli työn säilymisestä, erityisesti kun joka puolella puhutaan työn muutoksesta.

Varsinkin asiantuntijat tukitoiminnoissa voivat kokea, että heidän työtään ei arvosteta tai heidän osaamistaan hyödynnetä täysmääräisesti. Tukitoiminnot organisaatioissa ovat esimerkiksi viestintää, hr-tehtäviä, koordinointia, assistenttityötä. Nämä tehtävät eivät tuo euroja yrityksen kassaan tai liity suoraan organisaation ydintoimintaan, joten ne saatetaan mieltää turhaksi hallinnoksi ja säästökohteiksi.

Tukitoiminnot ovat kuitenkin juuri sitä ”tietotyötä”, jota nopeasti kehittyvässä liiketoiminnassa tarvitaan entistä enemmän. Yritykset ja organisaatiot tekevät enenevässä määrin yhteistyötä monimuotoisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä globaalilla tasolla. Näissä verkostoissa yhteinen ymmärrys tavoitteista ja strategioista on oleellinen. Yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi tarvitaan paljon vuorovaikutteista viestintää, tietotyötä ja yhteistyön fasilitointia, kuten projektien ja prosessien hallintaa.

Piilevä potentiaali esiin

Tukitoiminnoissa työskentelee usein osaavia henkilöitä, jotka työskentelevät johtajia pienemmällä palkalla organisaation onnistumisen mahdollistamiseksi, usein itse tiedostamatta työnsä strategista merkitystä. Näillä asiantuntijoilla on viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ymmärrystä sekä organisaation kokonaisuudesta että sen ihmisistä. Johtajat eivät tutkitusti usein tiedä alaistensa osaamisia puhumattakaan heidän potentiaalistaan. Johtajilla ei aina myöskään ole kovin selkeää kuvaa alaisten kaikista työtehtävistä ja siitä, miten organisaation strategiaa toteutetaan käytännön tasolla.

Tietotyötä, tukitoimintoja ja tukitehtävissä toimivien asiantuntijoiden osaamista ja potentiaalia pitäisikin tarkastella kokonaisuutena, jolla on strategista merkitystä organisaatioiden menestyksessä muuttuvassa maailmassa. Tukitoimintojen strategisen roolin tiedostaminen ja kehittäminen voi olla vastaus organisaation menestykseen työn muutoksessa.

Tukitoimintojen asiantuntijoiden kannattaakin yhdistää voimansa ja tarkastella yhdessä, kuinka työtehtäviä voisi priorisoida ja ”tuunata” uusiksi niin, että strategisesti merkittäville tehtäville jää aikaa. Oman työn kehittäminen organisaation strategian mukaisesti lisää sekä työn tehokkuutta että työn mielekkyyden kokemusta. Työn tuunaamiseen on hyvä ottaa esimies mukaan ja nostaa koko tukitoimintojen rooli keskusteluun ylimmän johdon kanssa.