Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistyötä

TKI-vaikuttavuuden teemavuosi ei ole ollut sana vain juhlapuheissa vaan se on näkynyt kovana työnä TKI-vaikuttavuuden tunnistamisen ja lisäämisen edistämiseksi, kirjoittaa Satu Koivisto.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2020

Vuosi 2020 on ollut Haaga-Heliassa TKI-vaikuttavuuden teemavuosi. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että tänä vuonna olemme kiinnittäneet aiempaakin enemmän huomiota siihen, miten voimme TKI- eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeillamme luoda kestävää vaikuttavuutta. Olemme myös kehittäneet keinoja sille, miten voimme tunnistaa, lisätä ja mahdollisesti jopa mitata TKI- vaikuttavuutta.

TKI-vaikuttavuus on osa laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Vuosina 2018-2019 työstimme yhteistyössä PriceWaterhouseCoopersin kanssa Haaga-Helian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin ja määrittelimme mittarit, joilla vaikuttavuutta seuraamme. Käytännössä malli esittää prosessin, jonka seurauksena vaikuttavuus syntyy: meillä on tiettyjä panoksia ja lisäksi meillä on oma tapamme toimia. Näiden seurauksena syntyy tuotoksia, jotka sitten tuottavat laajempaa vaikuttavuutta.

Tässä on tärkeä huomata vaikutusten ja vaikuttavuuden ero: Kun puhumme esimerkiksi hankkeidemme tuotoksista, on kyse lyhyen aikavälin vaikutuksista, jotka eivät yksin takaa pidemmällä aikavälillä esiin tulevaa vaikuttavuutta. Silti ilman näitä vaikutuksia vaikuttavuutta ei synny: lyhyen aikavälin vaikutukset ovat välttämätön edellytys vaikuttavuudelle. Vaikutusten tunnistaminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa kuin vaikuttavuuden huomaaminen.

Mitä on TKI-vaikuttavuus Haaga-Heliassa?

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallissamme TKI-toiminnan osalta tuotoksia olivat muun muassa ulkoisesti rahoitetut TKI-hankkeet, joita toteutamme sekä julkaisut, joita hankkeiden yhteydessä syntyy.

Laajemmaksi TKI-vaikuttavuudeksi tunnistimme toiminnan tuloksena syntyneen asiantuntijuuden, yhteistyökumppaneidemme osaamisen vahvistumisen, työelämässä olevien opiskelijoiden osaamisen välittömän hyödyntämisen ja sen vaikutukset yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan, ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittymisen, uuden liiketoiminnan ja yritystoiminnan syntymisen, toiminnan tuotoksena syntyneet palvelut ja tuotteet ja niiden vaikutukset, opinnäytetöiden vaikutukset, ja yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden parantuneen kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen.

Nämä tunnistamamme vaikuttavuutta kuvaavat asiat luovat edelleen laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta: esimerkiksi osaamisen kehittyminen luo mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja kilpailukykyyn, jotka puolestaan sitten ruokkivat myönteisiä kehitysaskeleita. Vaikuttavuuden kehä jatkuu ja siihen yhtyy muitakin yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä.

Teemme työtä edistääksemme vaikuttavuutta

TKI-vaikuttavuuden teemavuosi on edistänyt käsitystämme hankkeidemme vaikuttavuudesta. Se on myös auttanut meitä löytämään uusia tapoja lisätä vaikuttavuutta. Vuosi on ollut hyvin työteliäs: teemavuosi ei ole ollut sana vain juhlapuheissa vaan se on näkynyt kovana työnä TKI-vaikuttavuuden tunnistamisen ja lisäämisen edistämiseksi.

Haaga-Heliassa toteutetaan kymmeniä uraauurtavia ja uutta tietoa tuottavia tutkimus- ja kehittämishankkeita vuosittain. Näissä hankkeissa vaikutuksia ja vaikuttavuutta seurataan myös hankkeiden rahoittajien toimesta. Aiemmin meillä organisaationa oli tieto yksittäisten hankkeiden tunnistetusta vaikuttavuudesta, mutta tätä tietoa ei koottu yhteen. Teemavuonna kehitimme toimintatavan, jonka avulla pystymme kokoamaan organisaationa kaikkia hankkeitamme koskevan vaikuttavuustiedon ja tätä kautta voimme tunnistaa TKI-toimintamme kokonaisvaikutuksia: esimerkiksi hankkeissa tehdyt innovaatiot, uudenlaiset palvelut, konseptit, liiketoimintamallit, digitaaliset ja pedagogiset ratkaisut ovat asioita, joita seuraamme ja jotka voivat kehittyessään tuottaa laajaakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisäksi olemme luoneet uuden blogisarjan, joka tuo esille hankkeissamme tuotettua vaikuttavuutta. Blogisarja avaa hankkeidemme tulokset laajasti yhteiskunnalle ja samalla mahdollistaa uuden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen myös lukijakunnassa. Blogit sinänsä kertovat hankkeiden vaikuttavuudesta mutta jo itsessään ne ovat moottori vaikuttavuudelle: vaikuttavuutta kun ruokkii avoimuus ja yhdessä tekeminen.

Työ vaikuttavuuden kehittämiseksi ei lopu teemavuoteen. Meille Haaga-Heliassa on tärkeää edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeidemme vaikuttavuutta yhä edelleen.

Lähteitä ja lisälukemistoa

Kirjoittaja toimii Haaga-Heliassa TKI-johtajana.