Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tarinallistamisen hanke, jossa menimme metsään

Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa kerättiin pohjalaisiin metsäkohteisiin liittyviä tarinoita, joiden tarkoituksena on tulevaisuudessa ilahduttaa metsien kulkijoita ja tuoda luontokokemukseen uusia näkökulmia.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.10.2023

Metsiemme salaisuuksia on pian päättyvä hanke, jonka tavoitteena oli syventää luonto- ja paikallistuntemusta tarinankerronnan keinoin ja tuoda uusia näkökulmia ulkoilureiteille. Hanketta olivat toteuttamassa Ähtäri Resort, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hanketyöryhmä Jenni Brisk, Jukka Salmi, Tiina Tarkkonen ja Johanna Salla-Uitto. Kuva: Jenni Brisk.

Hankkeen metsäkohteiksi valittiin pohjalaiskunnat Soini, Alavus ja Ähtäri. Alueisiin tutustuttiin metsäretkillä metsäalan opettajan opastuksella. Avoimille retkille sai osallistua talkoohengessä kuka tahansa.

Oma roolini hankkeessa oli tarinallistamisen keinojen opetus ja ohjaus. Pohdimme metsäretkillä, millaisia tarinoita kätkeytyy alueen metsiin, ja miten niitä voisi kiinnostavasti tuoda esille.

Miksi tarinat?

Tarinoilla on tärkeä rooli elämässämme. Ymmärrämme asioita paremmin tarinoiden muodossa. Tarinallisin keinoin kerrottu tieto on myös helpompi muistaa kuin puhdas faktatieto. Tietoa onkin hyvä ripotella pitkin tarinaa.

Tarinoiden henkilöhahmot kiinnostavat ja jäävät mieleen. Tarinoiden avulla voidaan rakentaa vahvoja mielikuvia, kun aisteihin vetoava kuvailu vie lukijan mielessään paikan päälle.

Tarinankerronnassa kannattaa kiinnittää huomiota pääviestiin, eli siihen, mitä haluamme kuulijan tästä tarinasta ymmärtävän ja muistavan. Metsien tarinoissa oli paljon herkullisia yksityiskohtia, joten kertojien tuli pitää mielessä punainen lanka, jotta juttu ei rönsyilisi liikaa.

Tarinatyöpajoissa pohjalaiset pääsivät ääneen

Jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa kunnassa järjestettiin avoimia tarinatyöpajoja, joissa avasin talkooporukalle tarinallistamisen merkitystä ja menetelmiä. Paikallistuntemus ja luontosuhde olivat osallistujia yhdistäviä tekijöitä. Jokaisella talkoolaisella oli työpajoissa annettavaa, ja innostunut keskustelu pulppusi.

Huomasimme nopeasti, miten paljon erilaisia aiheita metsistä löytyykään. Alueella pitkään asuneilla oli arvokasta tietoa metsän vaiheista historian varrelta. Metsiin liittyy taruja, mytologiaa ja uskomuksia sekä perimätietoa, joka kulkee sukupolvelta toiselle. Osallistujien tarinoissa metsänkäyttö (esimerkiksi tervan valmistus) toi esiin metsien tärkeää roolia elinkeinona. Alueelle tyypilliset piirteet ja erilaisilla luontopoluilla huomionarvoiset asiat opettivat luonnon monimuotoisuudesta.

Paikallisten omakohtaiset kokemukset ja lämpimät muistot metsistä olivat kiinnostavaa kuultavaa. Myös ajankohtaiset teemat kuten hakkuut, ilmastonmuutos, luonnon terveysvaikutukset sekä metsien suojelu nousivat esille.

Millainen on hyvä tarina?

Hyödynsimme työpajoissa tarinakanvaasia, jonka avulla voi jäsentää tarinan erilaisia elementtejä, kuten esimerkiksi näkökulmaa, yleisöä, pääviestiä, äänensävyä ja juonen kulkua. Tarinoissa meihin vetoavat inhimillisyys ja aitous. Samastumme kertomuksissa henkilöhahmoihin. Hyvä tarina herättää ajatuksia ja tunteita. Yksinkertaistaminen ja esimerkit auttavat ymmärrystä, vastakkainasettelu ja jännitteen luominen taas pitävät lukijan mielenkiintoa yllä.

On hyvä miettiä, kenelle tarinaa kerrotaan. Kohderyhmiksi määritimme muun muassa metsäreittien käyttäjät ja muut luonnosta kiinnostuneet ulkoilijat, kotiseuturetkeilijät, koululaiset sekä matkailijat.

Tekstin äänensävyn valinta luo kerronnalle perustyylin ja rakentaa tietynlaista tunnelmaa. Metsätarinoissamme käytettiin selkeää tyyliä, jota maustettiin kuvailevilla ja rempseillä sanavalinnoilla. Ripaus paikallismurretta ja huumoria keventää sekä luo yhteyttä.

Paikkojen nimillä on usein mielenkiintoinen tarina, jonka metsässä kulkija haluaa tietää. Mistä varoittaa Varoituskuusikko? Kuka oli Hermanni, jonka mukaan on nimetty alueita Soinin luontopoluilla? Löysimme vastauksia näihin ja moniin muihin erikoisiin paikan nimiin opettavaisten metsäretkien aikana.

Metsiemme salaisuudet esiin

Reilun vuoden mittaisen hankematkan aikana saimme koottua runsaasti materiaalia, joista valittiin tarinoita viimeisteltäväksi Metsiemme Salaisuuksia -julkaisuun. Tarinakooste ja hankkeen taustatiedot löytyvät Kohti Metsämaailmaa –sivustolta.

Metsiemme Salaisuuksia -julkaisuun saatiin kerättyä runsaasti tietoa ja tarinoita pohjalaiskuntien metsistä. Julkaisun kansikuva: Jukka Salmi.

Tavoitteena on, että tarinat löytävät metsien kulkijat ja tuovat luontokokemukseen uusia näkökulmia sekä elämyksiä metsäreittien varrelle. Juttuja linkitetään erilaisille digitaalisille reittikartoille, kuten esimerkiksi Outdooractive-sovellukseen. Paikalliset matkailuyrittäjät voivat hyödyntää sisältöjä tukemaan ohjelmatarjontaansa, eräoppaat ja opettajat taas lisämausteena ohjaamillaan metsäretkillä. Lisäksi tarinoita tullaan hyödyntämään alueen brändäyksessä ja luontokohteiden markkinoinnissa.

Entä paljastimmeko hankkeen aikana metsien salaisuuksia? Itse opin hankkeen aikana valtavasti luonnosta sekä siitä, miten suomalaisten historia nivoutuu metsien kanssa yhteen. Mielestäni salaisuus onkin siinä, että metsä on aina ollut ja tulee olemaan suomalaisuuden ytimessä. Se vain täytyy meistä jokaisen omakohtaisesti kokea – ja sitä kautta oivaltaa.

Artikkelin kuva: Unsplash.