Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Projektin matkassa – vilkaisu TKI-asiantuntijan työhön 

Millaista työtä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) asiantuntija tekee tutkimusalueella? Kirjoituksessa kaksi Haaga-Helian TKI-asiantuntijaa kertovat omasta laaja-alaisesta ja muuntuvasta työroolistaan.

Kirjoittajat:

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.08.2022

Me toimimme Haaga-Heliassa vaikuttava ammatillinen pedagogiikka –tutkimusalueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) asiantuntijoina. Työssämme ennakoimme, valmistelemme, tuemme, sparraamme, keskustelemme, verkostoidumme ja selvitämme. Meillä on ilo olla hankkeissa mukana niiden koko elinkaaren ajan tukemassa opettajia ja tulevia projektipäälliköitä ja –toimijoita hankehauissa ja hankkeiden toteuttamisessa.  

Projektihallintaa ja yrittäjämäistä työskentelyä

Osaamisemme on projektijohtamisen ja -hallinnan asiantuntijuutta, joka on hankittu kouluttautumalla ja työtä tehdessä. Meillä on runsaasti hiljaista tietoa ja verkostoja, jotka ovat karttuneet hanketyötä tekemällä valtakunnallisesti. Meillä on myös oman osaamis- ja tutkimusalueen hyvä tuntemus ja osaamme pyytää oikeat asiantuntijat mukaan hankevalmisteluihin ja hankkeisiin.   

Työtapamme on yrittäjämäinen. Osallistumalla hankevalmisteluihin saamme Haaga-Helialle TKI-rahoitusta ja myös osaamisalueen toimijoille ja itsellemme mielenkiintoisia työtehtäviä. Teemme yhteistyötä muiden tutkimusalueiden toimijoiden kanssa. Näin pääsemme kurkkaamaan heidän tapaansa tehdä ja toimia ja voimme vertaisoppia toisiltamme niin sisältöjä kuin hyviä käytäntöjäkin yli yksikkörajojen. 

Roolissaan joustava kanssakulkija

Valmisteluvaiheessa olemme mukana alusta lähtien ja siinä yhteydessä TKI-asiantuntijan toimenkuva sovitaan jokaisen hankkeen tarpeen mukaisesti. Päämääränä on, ettei kukaan jää valmisteluvaiheessa yksin, ilman apuja. Kaikki muistettavat asiat sekä tehtävät on järkevää jakaa toimijoiden kesken, jotta kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea. Näin kuormaa voidaan jakaa osaamisen perusteella. 

Hankkeen aikana toimimme ennalta sovitun roolin mukaisesti. TKI-asiantuntija voi toimia hankkeessa aktiivisesti mukana sisällöntuottajana tai ainoastaan projektipäällikön tukena niissä kohdissa, jossa apua tarvitaan. On kuitenkin tärkeää, että roolit sovitaan heti hakuvaiheessa tai viimeistään hankkeen aloituskokouksessa. 

Kun hanke tulee päätökseensä, on paljon tehtävää ja muistettavaa niin sisällöllisesti kuin hallinnollisesti. Silloin tehtäviä voidaan taas jakaa projektipäällikön kanssa ja katsoa, millä tavoin saamme kaikki suoritettua laadukkaasti loppuun. 

Ulkoisen rahoituksen ohella laadun, vaikuttavuuden ja näkyvyyden edistäminen ovat tärkeimpiä TKI-asiantuntijan tehtävistä. Ei yksin riitä, että tärkeä ja vaikuttava hanke saadaan osaksi Haaga-Heliaa, vaan on yhtä tärkeää, että se kiinnittyy toimintaamme ja antaa avaimia myös tekijäjoukon ulkopuolelle.

Itse hanke on laadullisesti hoidettava hyvin, niin sisällön kuin hallinnon puolesta. Tämä takaa myös jatkuvuutta kehitystyössä ja tekee Haaga-Heliasta halutun yhteistyökumppanin.

TKI-asiantuntija tutkimusalueella on kanssakulkija, joka osallistuu sovitulla tavalla. Tuemme projektipäälliköitä toimimaan Haaga-Helian tutkimustoiminnan prosessien mukaisesti ja kuljemme rinnalla koko hankkeen ajan.  

Kuva: www.shutterstock.com