Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Opiskelijat innovoimassa etänä koettavia kulttuurielämyksiä

Opiskelijat tulevat yhä enemmän kohtaamaan hankemaailmaa myös tulevissa työpaikoissa, joten siihen totuttelu opintojen aikana antaa opiskelijoille monipuolisemman käsityksen työelämästä ja työskentelytavoista. Opettajan näkökulmasta opiskelijoiden intoa konkreettisen projektin parissa on aina yhtä mukavaa seurata.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.02.2022

Yksi Haaga-Helian strategisista tavoitteista on integroida tutkimus- ja kehittämistyötä entistä tiiviimmin mukaan tutkinto-opintoihin. Tästä yhtälöstä hyötyvät kaikki, kun hankkeet saavat ennakkoluulotonta ja tuoretta ajattelua opiskelijoilta ja opiskelijat puolestaan pääsevät jo opintojensa aikana kiinni oman alueensa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Konkreettisten toimeksiantojen työstäminen oikeille yrityksille nousee kerta toisensa jälkeen esiin positiivisena asiana opiskelijoiden palautteissa. Tässä artikkelissa kerromme, miten HomeOpera-hankkeen ideoinnissa on hyödynnetty kahta Haaga-Helian opiskelijaryhmää.

HomeOpera-hanke taklaa ikääntyvien yksinäisyyttä

Ikääntyessään monella aktiivisella kulttuurinharrastajalla ei ole mahdollista nauttia esittävän taiteen osalta kulttuurielämyksistä siinä määrin kuin aiemmin. Myös korona-aika on tuonut omat haasteensa kulttuurin kokemiselle, sillä kokonaisvaltaiseen elämykseen liittyy usein myös kohtaamiset toisten ihmisten kanssa. Mahdollinen yksin asuminen ikääntyessä yhdistettynä korona-aikaan on vääjäämättä vähentänyt sosiaalisia ja vuorovaikutteisia kohtaamisia.

Koronavuosi on ravistellut myös esittävän taiteen toimialaa, sillä katsojaluvut ovat romahtaneet lähes 70 % sitten vuoden 2019 jälkeen (Teatterin tiedotuskeskus TINFO, teatteritilastot). Vaikka Suomessa tuetaan taloudellisesti taidetta ja kulttuuria, on taiteentuottajien kehitettävä uusia tapoja tarjota kulttuurielämyksiä paikasta ja ajasta riippumatta. Korona-aika on nopeuttanut asiakaskäyttäytymisen muutosta ja lisännyt tarvetta uusille teknologiaa hyödyntäville palveluratkaisuille täyttämään asiakkaiden tarpeita.

HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hankkeessa innovoidaan uusia teknologisia ratkaisuja, joiden avulla kulttuurielämyksestä olisi mahdollista nauttia kotona tai muualla kulttuuritilojen ulkopuolella. Kevään 2022 sovelluskohde hankkeessa on Suomen Kansallisooppera ja baletti. Haaga-Helian opiskelijat ideoivat kahdella eri toteutuksella ratkaisuja, joiden avulla ikääntyville voisi tarjota kokonaisvaltaisia kulttuurielämyksiä oopperatalon ulkopuolella uusia teknologioita hyödyntäen.

Opiskelijatiimit mukana hanketyössä

Tradenomin perusopintoihin kuuluvalla Uuden kehittäjä –moduulin kurssilla opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida digitaalinen kulttuurielämyspalvelu ikääntyvälle väestölle. Live-tapahtumassa käynnin sosiaalisen merkityksen lisäksi ratkaisussa tuli huomioida, millainen teknologioiden ja päätelaitteiden yhdistelmä olisi soveltuva tähän tarkoitukseen.

Projektityön työpajoissa opiskelijat ideoivat valtavan määrän hyviä ratkaisuja hyödyntäen innovoinnin työkaluja ja menetelmiä. Ratkaisuissa digitaalisuus näkyi mm. VR-lasien, lisätyn todellisuuden ja 360-kameroiden hyödyntämisellä.

Sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumista oli mietitty erillisillä virtuaalikeskusteluhuoneilla, keskustelumahdollisuudella etäyhteyden avulla tai siten, että interaktiivisuus olisi mahdollista saavuttaa live-esityksissä olevien henkilöiden kanssa ”Telepresence”-robotin avulla.

Kulttuurielämys on kokonaisvaltaista ja siihen liittyy olennaisena osana myös makunautinnot. Opiskelijat olivat ottaneet tämänkin huomioon. Ostamalla digitaalisen taide-esityksen, voi samalla tilata tilaisuuteen sopivaa makunautintoa esimerkiksi pää- ja jälkiruuan sekä makunautintoa täydentävällä juomalla.

Myös markkinoinnin syventävällä Krea Digital –opintojaksolla yksi opiskelijatiimi osallistui hankkeen kehitystyöhön. Kurssin aiheena olivat hyötypelit ja pelillistäminen, joten opiskelijatiimi keskittyi erityisesti etänä koettavan kulttuurikokemuksen sosiaalisiin näkökulmiin ja pelillisiin elementteihin ikääntyneiden kohderyhmä huomioiden.

He ottivat tekniseksi alustakseen Arilynin kehittämän Virtual Art Gallery -palvelun, josta he jatkokehittivät Oopperan tarpeisiin Kotiooppera-nimisen digitaalisen palvelun. Selainpohjaisessa Kotioopperassa voidaan tutustua Oopperan ohjelmistoon, perehtyä teosten taustoihin, chattailla muiden kulttuurinystävien kanssa sekä vastata ooppera-aiheisiin tietovisoihin. Lue lisää projektista ja opiskelijoiden oppimispolusta Krean blogista.

Projektien integrointi opintojaksoille

Opettajan näkökulmasta katsottuna käytännön projektitoimeksiantojen hyödyntäminen opetuksessa on antoisaa ja mielekästä. Opiskelijoiden intoa konkreettisen projektin parissa on aina yhtä mukavaa seurata. Opiskelijat tottuvat myös kantamaan eri lailla vastuuta tekemisistään, kun se kohdistuu suoraan johonkin yritykseen tai muuhun hanketoimijaan. Yhä enemmän opiskelijat tulevat kohtaamaan hankemaailmaa myös tulevissa työpaikoissa, joten siihen totuttelu opintojen aikana antaa opiskelijoille monipuolisemman käsityksen työelämästä ja työskentelytavoista.

Toki toinen puoli kolikosta ovat toimeksiantojen sopimiseen ja muuhun toimeksiantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön menevä aika ja vaiva. Silloin kun sama opettaja toimii sekä hanketiimissä että opettajana, resurssit voidaan suunnitella joustavasti. Näin myös opettajalle syntyy mielekkäitä laajempia kokonaisuuksia, joissa hän pystyy käyttämään omaa ammattitaitoaan monipuolisesti. Myös opiskelijoille välittyy kuva opettajasta oman alueensa monipuolisena osaajana, kun opintojaksoilla syvennytään hankkeissa tehtävään kehitystyöhön.

Varsin paljon on kiinni opettajan omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Itse koemme, että käytännön projektityössä tarvittava valmentava ote sopii meille molemmille hyvin. Opiskelijat ovat projektissa päätoimijoina, ja me opettajat saamme sparrailla heitä oivallusten ja syvällisten oppimiskokemusten polulla. Siitä muodostuu tämän työn suola.

HomeOpera- Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hankkeen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.
Hanke toteutetaan välillä 09/2021-08/2023 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU).
Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8