Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Kiertotalouden lähituotannon kehittämistä Covid-19-pandemian aikana

Kirjoittajat suosittelevat jatkossa kiertotalouden kehittämistä yrityksille ja oppilaitoksille verkkotyökaluilla. Sen lisäksi että kehittäminen on helppoa, se on myös ilmastoystävällistä.

Kirjoittajat:

Eeva Aarnio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Satu Harkki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.02.2021

Tulevaisuuden ruokatalouden ja tuotannon keskeisiä kiertotalouden mahdollisuuksia ovat ravinteiden kierto ruokalautaselta takaisin pellolle, uusiutuvat ja päästöttömät energialähteet, ruokahävikin vähentäminen, biojätteiden kierrätys, pakkausten kierrätys ja pakkausmateriaalin vähentäminen sekä lähituotannon kehittäminen. Vastuullinen ruokatuotanto huomioi myös sen, että ihmisten ravitsemukseen liittyvät tarpeet tulevat tyydytettyä.

Haaga-Helia, Savonia ja Novia järjestivät keväällä 2020 englanninkielisen kurssin, joka oli osa Kiertotaloutta Ammattikorkeakouluihin -hanketta. Mukana oli myös kolme yritystä: Valmet Oy sekä Länsi-Uudellamaalla toimivat Pientuottajien tukku ja Sonjan Herkku, joka on pientuottajien putiikki Tammisaaressa ja joka myös toimittaa tuotteita Pientuottajien tukulle.

Haaga-Helian opiskelijat keskittyivät ratkaisemaan kiertotaloutta ruokatalouden näkökulmasta Pientuottajien tukulle ja Sonjan herkulle. Yritykset antoivat opiskelijoille haasteellisen tehtävän. Uuden ratkaisun tulisi edistää myyntiä ja logistiikan tehostamista sekä pakkausten kierrätystä. Pientuottajilla itse tuotanto vie valtaosan työajasta, jolloin markkinointiin ei jää aikaa. Savonian opiskelijat työskentelivät Valmet Oy:n kehityshaasteen parissa.

Apuna innovoinnissa käytettiin muun muassa Sitran megatrendit 2020 -aineistoa, minkä perusteella aloitettiin uudenlaisten tulevaisuuden systeemien ja verkostojen hahmottaminen ruokatuotannossa.

Opiskelijat kehittivät ratkaisuksi yhteisöllisen För Local -konseptin, joka toimii jakamistalouteen ja resurssitehokkuuteen perustuvalla liiketoimintamallilla. Kohdeasiakasryhmänä ovat pientuottajat Länsi-Uudenmaan alueella.

För Local -palvelun keskeinen sisältö pientuottajille on:

  • Sosiaalisen median ja markkinoinnin tuki
  • Koulutus – kiertotalous ja markkinointi
  • Logistiikka- yhteismarkkinakauppapaikka jakamisalusta ja varastointi
  • Muita palveluita: ruokahävikin minimointi, maatilamatkailut, toimijoiden verkostointi

Kummatkin toimeksiantajat olivat tyytyväisiä tuloksiin ja haluavat jatkaa opiskelijoiden liiketoimintaideoiden jatkojalostusta Haaga-Helian kanssa.

Covid-19-pandemia toi opintojakson aikana esille konkreettisesti lähituotannon ja ruuan riittävyyden kysymykset sekä toimitusketjut. Kansainväliset pitkät toimitusketjut ovat kriisitilanteessa haavoittuvia, ja siksi lähituotanto on varmasti jatkossa yksi keskeisempiä kehittämiskohteita.

Opiskelijoiden onnistunut ratkaisu syntyi monialaisista ja monikulttuurisista lähtökohdista. Opiskelijat olivat kansainvälisen liiketalouden, tietojenkäsittelyn, matkailun sekä ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmasta. Erilaiset koulutustaustat mahdollistavat uusien katsontakantojen syntymisen ja jokaisen vahvuuden voimistumisen.

Vaikka kurssi siirtyi luokkaopetuksesta virtuaalikanaviin, ryhmän työskentely ja kurssin lopputulos yllättivät positiivisesti. Ennakkokäsitykset verkon yli innovoimisesta murtuivat täysin. Jos motivaatio ja rohkeus ovat kohdallaan, työkalut ja ohjaus toimivat, niin innovointi ja kehittäminen onnistuvat jopa paremmin kuin kasvotusten. Tämän opintojakson opettajat suosittelevat jatkossa kiertotalouden kehittämistä yrityksille ja oppilaitoksille verkkotyökaluilla. Sen lisäksi että kehittäminen on helppoa, se on myös ilmastoystävällistä.