Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
KESTO-verkosto syntyi edistämään eettistä kestävyysosaamista

KESTO-verkosto tutki ja kehitti eettistä kestävyysosaamista korkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyönä. Tuloksena syntyi moniammatillinen ja -tieteinen tutkimusverkosto, joka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkosto jatkaa kehittymistään.

Kirjoittajat:

Crister Nyberg

yliopettaja
Principal Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva-Kaisa Haavisto

TKI-koordinaattori, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
RDI coordinator, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Julkaistu : 08.11.2023

Kestävän kehityksen edistäminen on laajasti esillä eri yhteiskunnan alueilla. KESTO-verkosto lähti tutkimaan ja kehittämään asiaa uuden käsitteen – eettisen kestävyysosaamisen – avulla. Eettisyyden korostaminen kestävyyskysymyksissä tarkoittaa sitä, että tiedostetaan ratkaisuihin vaikuttavat ristiriitaiset intressit.

Kestävyyskysymysten yhteydessä on otettava huomioon erilaisia viheliäisiä ongelmia. Tällaisiin ongelmiin liittyy kilpailevia arvoja ja näkökulmia. Silti ratkaisuja täytyy tehdä niissäkin tilanteissa, joissa hyvät vaihtoehdot näyttävät puuttuvan. Usein toimenpiteillä on väistämättä joillekin osallisille epäedullisia, arvaamattomia ja arvojen vastaisia seurauksia. Tämän ikävän ristiriidan kanssa on opittava elämään. Samalla tämän tiedostaminen antaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää toimintatapoja, joiden puitteissa eettinen ulottuvuus voidaan ottaa vakavasti.

KESTO-verkosto ryhtyi tähän tehtävään tuomalla eri alojen osaajia yhteen niin tutkimuksellisissa osuuksissa kuin myös edistämällä ja luomalla foorumeita yhteiskunnallisia keskusteluja varten. Verkostossa korostuikin korkeakoulujen, työelämän ja opiskelijoiden yhteistyö ja -kehittäminen.

Yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimuksen vuoropuhelu tuotti hyviä tuloksia

Monipuolisen yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimuksen sekä kehittämisen vuoropuhelu lisää avoimuutta ja osallisuutta tuottaessaan monipuolisesti uusia näkökulmia. Verkoston tulokset on saatu näkyviin tällaisen vaikuttavan vuoropuhelun edistämisellä. Samanaikaisesti on syntynyt myös uusia kiinnostavia avauksia, tutkimushankkeita ja jatkuvasti laajeneva verkosto, josta löytyy erilaisia yhteistyökumppaneita viheliäisten ongelmien tutkimiseen.

Näkyvin esimerkki hankkeen puitteissa käydystä vuoropuhelusta on Kertomuksia kestävästä elämästä -kirja. Kirjassa nivotaan yhteen tutkimustietoa ja esimerkkitarinoita siitä, mikä saa ihmiset, yhteisöt ja yritykset tavoittelemaan kestävämpää elämää ja sitoutumaan vastuullisiin valintoihin. Ääneen kirjan keskusteluissa pääsevät yritysten, kansalaisyhteiskunnan, tieteen ja taiteen tunnetut edustajat.

Erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja vaikuttajia osallistui myös KESTO Round Table -keskusteluihin sekä lukuisiin kestävyyteen liittyviin seminaareihin ja webinaareihin. Tutkimustuloksiin voi syventyä verkoston tuottamissa lukuisissa artikkeleissa ja blogeissa sekä verkoston toimittamissa Ammattikasvatuksen aikakauskirjan (AKAKK 4/2022) ”Eettinen kestävyysosaaminen ammattikasvatuksessa”– ja UAS Journalin 3/22 ”Eettinen kestävyysosaaminen” -teemanumeroissa. Korkeakouluopiskelijoille verkostossa kehitettiin SUSTIS-peli.

KESTO-verkosto jatkaa toimintaansa asiantuntijaverkostona sekä yhteisten jatkohankkeiden parissa. Olethan yhteydessä, mikäli tahdot mukaan!

KESTO-verkoston hankkeen muodostivat Haaga-Helian ja Arcadan ammattikorkeakoulujen, sekä Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen kestävyysteemoihin laajasti perehtyneet tutkijat ja opettajat. Rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. KESTO-verkosto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä laajan ja vaikuttavan toiminnan mahdollistamisesta.

Linkit KESTO-verkoston tuottamiin materiaaleihin, kuten kirjaan ja katsottaviin Round Table -keskusteluihin, löydät oheisesta julkaisuluettelosta sekä hankkeen verkkosivuilta.