Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Hyvinvointi ja aivotyön sujuvuus paranee pienin keinoin

Aivan kuin tavoitteellisesti urheilua harrastava keho, kaipaavat aivotkin kovan työn rinnalle lepoa ja huoltamista toimiakseen tehokkaasti. Pienillä toimenpiteillä aivotyötä tekevä voi lisätä hyvinvointiaan. Ota tästä vinkit talteen.

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.05.2021

Aivan kuin tavoitteellisesti urheilua harrastava keho, kaipaavat aivotkin kovan työn rinnalle lepoa ja huoltamista toimiakseen tehokkaasti.

Vaikka työ on muuttunut, aivot eivät ole historian aikana kehittyneet samaa tahtia kuin työ. Aivoille tietotyön kuormittavuus, tiedon suuri määrä, useat keskeytykset ja häiriöt sekä haastavat ja samanaikaiset tehtävät tuovat rasitusta päivän aikana. (Huotilainen ym 2018)

Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa toteutimme asiantuntijaorganisaatiolle kolmen webinaarin avulla ohjausta, tietoa ja käytännön harjoituksia. Webinaarien teemoja olivat itsensäjohtaminen, aivojen hyvinvointi sekä palautuminen.

Aivotyön haasteisiin etsimme yhdessä konkreettisia keinoja ja työkaluja, joita osallistujat lähtivät omassa työssään kokeilemaan. Osallistujat jakoivat myös hyväksi koettuja toimintatapoja toisilleen.

Organisaatiossa teimme myös käytännön intervention asiantuntijatyön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Sen tavoitteena oli asiantuntijatyön ongelmakohtien, kiireen tunnun ja työkuorman hallinnan kehittäminen ja parantaminen. (Tarvainen 2021)

Yhtenä intervention työkaluna toimi tietotyötä tekevälle suunnattu Vinkit työn suunnitteluun -huoneentaulu (Tarvainen 2021). Seuraavasta voit itsellesi poimia muutaman hyvän vinkin:

  • Töiden rytmittäminen Pomodoro-tekniikalla : 25 minuuttia työaikaa ja 5 minuuttia taukoa, 2-4 pyrähdystä ja sen jälkeen pidempi tauko. Muista laittaa kello soimaan tauon merkiksi.
  • Töiden suunnittelua joka päivä ensimmäiseksi 5 min.
  • Työviikon suunnittelu kerran viikossa esim. perjantai-iltapäivisin. Tarkista miltä seuraava viikko näyttää, hahmottele tehtävälista valmiiksi ja katso vaatiiko seuraava työviikko valmistautumista. Listaa tärkeimmät työtehtävät. Varaa niille työstöaikaa kalenterista ja tee niille oma kalenterimerkintä.
  • Tee tehtävälista päivän tehtävistä (huom! realistisuus). Listaa kaikki tehtävät yhteen paikkaan. Voit kokeilla sähköistä tehtävälistaa (To Do tai Planner). Jos lista on pitkä, priorisoi ja tunnista tärkeimmät ja kiireisimmät. Pohdi samalla voitko karsia tai siirtää toiselle päivälle jotain.
  • Töiden suunnittelu Kanban -tekniikalla. Listaa kaikki tehtävät ja siirrä niitä sitä mukaa ”työn alla” ja ”valmis” -lokeroon, töiden edistyessä.

Kahden kuukauden aikana työntekijät kokeilivat vinkkejä työn suunnitteluun ja tauottamiseen. Tuona aikana työpäivän aikainen koettu pirteys lisääntyi huomattavasti. Työntekijät myös suunnittelivat työtään useammin ja multitaskasivat vähemmän. Toimenpiteet olivat moni varsin pieniä ja vaativat aikaa työpäivästä parhaimmillaan ainoastaan muutaman minuutin.

Oman hyvinvoinnin edistäminen on loppupeleissä pieniä juttuja säännöllisesti toteutettuna.

Huotilan ym. (2018) mukaan työpäivän aikaisten toimien lisäksi on muistettava, että hyvä aivokunto nojautuu perusasioihin: hyvään nukkumiseen, liikkumiseen ja syömiseen.

Lab ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian ja Suomen Urheiluopiston yhteisessä Asiantuntijatyön työhyvinvointi ja tuottavuus -hankeessa olemme kehittäneet kymmenen eri asiantuntijaorganisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta vuosien 2020 ja 2021 aikana. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeen esittelyvideolta.

Lähteet: