Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Green Steps – vihreitä askeleita ja oppimista uusimaalaisissa yrityksissä

Green Steps -hanke on kouluttanut, valmentanut, tehnyt palvelumuotoilua ja järjestänyt vertaismentorointia sekä business coachingia uusimaalaisille mikro- ja pienyrityksille, jotta ne alkaisivat vihertää ja torjua ilmastonmuutoksia.

Kirjoittajat:

Reija Anckar

tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Laura Rinta-Jouppi

Laurea ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.06.2023

Maapallon ilmaston lämpötila nousee ja luonnon monimuotoisuus vähenee, jos ihmiskunta ei lähde mukaan vihreään siirtymään. Vihreä siirtymä torjuu ilmastonmuutosta ja luonnon pilaantumista. Euroopan unioni pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2050, ja siksi se rummuttaa ja rahoittaa vihreää siirtymää.

Koska yritysten toiminta vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoon, ei ole samantekevää, miten ne toimivat. Yritykset ovat kärsineet pandemiasta, ja siksi Euroopan unioni haluaakin tukea yrityksiä ja niiden merkittävää vihreää siirtymää 2020-luvulla, joka on ratkaiseva vuosikymmen. Tältä pohjalta myös Haaga-Helian ja Laurean ESR-hanke Green Steps syntyi.

Green Steps -hanke on kouluttanut, valmentanut, tehnyt palvelumuotoilua ja järjestänyt vertaismentorointia sekä business coachingia uusimaalaisille mikro- ja pienyrityksille, jotta ne alkaisivat vihertää ja torjua ilmastonmuutoksia. Hankkeen tavoitteena onkin ollut vähentää yritysten hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilikädenjälkeä eli ilmastohyötyä.

Vihreät askelmerkit

Hankkeen nimessäkin mainitaan Green Steps, eli vihreät askelmerkit. Selvittääksemme liiketoiminnan vihertämistä haastattelimme viittä kiertotalousyritystä, joiden yritystarinoiden pohjalta jäsensimme yritysten vihreää siirtymää.

Oli havaittavissa kaksi yrittäjätyyppiä: kaksi viidestä oli naisia ja heidän lähtökohtansa oli omakohtainen ilmastoahdistus ja maailman pelastaminen, jota työstettiin. Kolmessa yrityksessä oltiin huolissaan maailman tolasta ja tahtona oli hidastaa hiilijalanjälkeä. Niissä haluttiin lisätä hiilikädenjälkeä, joka muuttaa prosesseja vihreämmiksi edistäen luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä.

Haastattelujen perusteella muodostetut vihreät askelmerkit ovat projektimme lopputulema. (LIITE 1.)

  1. Tiedosta vihreän siirtymän tarve ja ala kulkea kohti unelmaasi
  2. Ideoi ja tartu tilaisuuteen
  3. Hanki tietoa, osaamista ja verkostoja
  4. Kysele mitä asiakkaat tarvitsevat
  5. Kehitä ideaa ja kokeile, ole rohkeasti erilainen ja oma itsesi
  6. Mahdollista muutos
  7. Kehitä liiketoimintaa jatkuvasti
  8. Tee tulokset näkyviksi, kerro

Green Steps -hanke vaikuttaa

Green Steps –hankkeella oli vaikuttavuutta toimintaympäristössään. Hankkeen kohderyhmä oli uusimaalaiset yrittäjät ja yritykset. He saivat toimintamme kautta ajattelemisen aihetta, inspiraatiota, tulevaisuudenuskoa ja uusia taitoja, tietoja, työkaluja ja askelmerkkejä entistä vihreämmän tulevaisuuden suunnitteluun.

Esimerkiksi palvelumuotoilu auttoi jo tunnistamaan sitä, mitä jo tehdään yrityksessä vihreästi ja mistä olisi hyvä viestiäkin, kun kerran toimitaan oikein. Osallistujien keskinäinen vuorovaikutus oli voimauttavaa. Koulutustilaisuuksissa sekä hankeasiantuntijat että vierasluennoitsijat pystyivät konsultoimaan yrityksiä, jotka usein jatkoivat hankkeen palveluiden piirissä pidempäänkin.

Hankkeen vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös sen toimijoiden kautta. Sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun että Laurea-ammattikorkeakoulun oma vihreä osaaminen karttui projektin aikana, kun piti selvittää ja määritellä käsitteet. Lisäksi hankkeesta viestimällä tavoitimme omien ammattikorkeakoulujen henkilöstöä, opiskelijoita sekä suurta yleisöä. Arvokasta antia oli myös uusimaalaisen yritysverkoston luominen, joka vei paljon aikaa ja vaivaa mutta on tallella seuraavia hankkeita ja toimintoja varten.

Oheinen liite tuo haastattelujen kautta yritysten ja yrittäjien ajatukset ja äänet kuuluviin. Havaittiin myös se, kuinka erilaisia polkuja pitkin voidaan kulkea kohti vihreää siirtymää. Huomattiin kuinka erilainen orientaatio ja työkalupakki erityyppisillä yrityksillä on kohti kiertotaloutta ja sen tarjoamia nykyisiä ja tulevia liiketoimintamahdollisuuksia.

LIITE 1. Green Steps vihreät askelmerkit ja yrittäjien kommentteja.

Hankkeessa julkaistua

Podcast PK-yritysten vihreä siirtymä. eSignals. Haaga-Helia.

Anckar, R. ja Rinta-Jouppi, L. 27.4.2023. Kohti vastuullisempaa liiketoimintaa vastuullisesti viestien. Paperi esitettiin 3UAS konferenssissa Tulevaisuudenkestävä bisnes – ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Julkaistaan syksyllä 2023.

Hankkeesta on tekeillä vertaisarvioitu artikkeli eSignals Researchin 3AMK ammattipedagogisen TKI-kampuksen erikoisnumeroon. Artikkelia varten on haastateltu viittä uusimaalaista kiertotalouden saralla kehittynyttä yritystä. Ne ovat Iotoi Oy, Lamor Corporation, Clewat Oy, Globe Hope Oy sekä Vaatelainaamo Vaatepuu Oy. Artikkelin nimi on Uusimaalaisten yrittäjien askeleet vihreään siirtymään – Työelämäinnovaatioita 3AMK Green Steps -hankkeessa.

Green Steps – innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen
Projektipäällikkö: Reija Anckar
Kesto: 1.2.2022 – 31.8.2023
Kumppanit: Haaga-Helia AMK ja Laurea AMK
Rahoitus: ESR (REACT EU), osana Euroopan unionin covid-19-pandemian takia toteuttamia toimia

Vaikuttavuusblogi