Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Immersiivinen pedagogiikka rikastuttaa ohjauksen

Immersiivisen pedagogiikan ja ohjauksen malli edellyttää vahvaa luottamusta ohjaajien ja opiskelijoiden välillä, kirjoittavat Jani Siirilä, Henna Heinilä ja Susanna Löf.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2020

Opiskelija laatii ammatillisen opettajan opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman. Vaikka kehittymissuunnitelma on henkilökohtainen, työskentely opettajaopinnoissa on kuitenkin aina yhteisöllistä. Osa opintojen sisällöistä toteutetaan vertaisryhmässä yhdessä sovitulla tavalla. Jokaiselle opettajaopiskelijalle ja vertaisryhmälle nimetään myös oma ohjaaja. Ohjaaja tukee opiskelijaa ja vertaisryhmiä merkityksellisen oppimisprosessin rakentamisessa, osaamisen kehittymisessä ja arvioinnissa.

Koko opiskeluprosessin aikana opiskelijan saaman ohjauksen painoarvo on merkittävä, ja nyt toista vuotta opettajankoulutuksen Turun alueryhmässä kokeilemamme immersiivinen pedagogiikka on lisännyt sitä entisestään.

Työ tekijäänsä opettaa

Immersiivisen pedagogiikan näkökulmasta kokeilua ohjaa yhteinen ymmärrys siitä, että mikäli opiskelija haluaa nähdä ja oppia opettajuuden, on hänen astuttava siihen sisään (Heinilä & Löf 2020). Uskomme opiskelijoiden matkan kohti opettajuutta kehittyvän parhaiten opettamalla, joten opettajankoulutuksen lähiopiskelupäivien opettajina eivät toimi opettajaopintojen ohjaajat, vaan itse opiskelijat.

Immersiivinen pedagogiikka tuo ohjaukseen uuden ulottuvuuden
Ohjaus rakentuu vahvasti vertaisryhmän vastuulla olevan lähipäivän suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheisiin. Välineenä käytetään vertaisryhmän laatimaa pedagogista käsikirjoitusta, jonka avulla käydään ohjauskeskusteluja lähipäivän oppimistavoitteista, sisällöistä, työskentelytavoista, menetelmistä ja arvioinnista. Omistajuus lähipäivän pedagogisiin ratkaisuihin, kuten päivän teemaan virittäytymiseen, osallistujien aktivoimiseen, yhteisöllisen työskentelyn menetelmiin, valittuihin verkko-opiskelualustoihin sekä asiantuntija-alustuksiin, on vertaisryhmällä. Samalla ohjaaja myös varmistaa, että lähipäivä sisältää kaikki oppimisen keskeiset elementit.

Toteuttamamme immersiivinen malli poikkeaa oleellisesti perinteisestä mallista, jossa kunkin lähipäivän teeman sisällöt nostetaan kehittymisohjelmasta ohjaajavetoisesti. Kun lähipäivien suunnittelu ja toteutusvastuu on vertaisryhmällä, on ohjaajan mahdollista tarkastella pedagogisia ilmiöitä enemmän myös lähipäivän teeman sisältöjen valossa. Juuri tämä uusi ohjauksellinen taso vahvistaa vertaisryhmän ja ohjaajan välistä sidettä täysin uudella tavalla.

Uusi malli perustaa luottamukselle

Immersiivisen pedagogiikan ja ohjauksen malli lähipäivien toteutuksessa edellyttää vahvaa luottamusta ohjaajien ja opiskelijoiden välillä. Juuri tämä haastaa meitä ohjaajia eniten. Me haluamme nähdä itsemme ennen kaikkea oppimisprosessin mahdollistavina ja opiskelijan pedagogista matkaa tukevina ohjaajina.

Oma kokemuksemme on vahvistanut kuluvan lukuvuoden aikana sitä, että valittu pedagoginen kokeilumme kannattelee ryhmäämme myös verkkoympäristössä toteutettuna. Uskallatko sinäkin heittäytyä immersiivisen pedagogiikan tilaan?

Lähteet: