Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettaja, kysy rohkeasti ja tekoäly vastaa

Toivomme seuraavien vinkkien madaltavan kynnystä tekoälykokeiluihin erityisesti opettajille, jotka eivät vielä hyödynnä tekoälyä työssään.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.11.2023

Erilaisia tekoälysovelluksia on olemassa jo kosolti ja moni opettaja miettii miten voisi hyödyntää tekoälyä omassa opetustyössään. Suurinta huomiota ovat herättäneet tekstimuotoiset tekoälymallit kuten ChatGPT pitkälti sen takia, että ne ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Ne käsittelevät ja tuottavat ihmismäisiä tekstejä erilaisiin tarkoituksiin, kuten keskusteluun, tehtävien luomiseen, vastausten antamiseen kysymyksiin, tekstien kirjoittamiseen ja moniin muihin tehtäviin.

AI Driver -tekoälyhankkeemme on osoittanut, että edelleen on suuri määrä opettajia, jotka karttavat tai lykkäävät tekoälyn hyödyntämistä omassa työssään. Epätietoisuutta aiheuttanee se, että sovellusten kehittämisessä ei monesti huomioida pedagogista näkökulmaa, ja uusien työkalujen käyttö voi edellyttää aivan uudenlaista pedagogista lähestymistapaa.

Opettajan muistilista

Tekoäly tuottaa sitä mitä pyydämme sen tekemään. Tekoälyä ohjataan vastauksen tuottamisessa syöttämällä kehote. Kehote on tärkeä, koska sillä ohjataan tekoälyn vastausta. Se voi olla kysymys, tehtävä tai ohje. Mitä tarkempi kehote on, sen tarkempi vastaus. On syytä miettiä etukäteen avainsanat, kysymykset tai tehtävät, joita aikoo käyttää. Kehotetta voi myös täsmentää. Tekoäly muistaa mitä se on aiemmin vastannut. (Toivonen 2023.)

Urakkaa helpottaaksemme olemme koonneet opettajan muistilistaa siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun käytetään tekoälyä ja tarkastellaan sen tuottamaa hakutulosta.

Tekoäly ei korvaa opettajan asiantuntemusta

Tekoäly ei voi korvata opettajaa. Hän on aina asiantuntija ja osaa joustavasti ennakoida ja tulkita opetustilanteessa tavoitteet, opetettavan aiheen, sisällön, opiskelijoiden osaamisen, tuen tarpeet ja toiminnan. Tekoäly ei tiedä asioita ja tunne toimintaympäristöä samalla tavalla kuin ihminen. Se ei osaa soveltaa tietoa käytännön tilanteisiin, jossa tarvitaan ennakointia ja joustavaa toimintaa.

Ole kriittinen tekoälyn tuottaman sisällön osalta

Tarkista aina tekoälyn tuottama sisältö, varmista,että se on faktaa. Tekoäly voi tuottaa sisältöä, joka näyttää uskottavalta, mutta asiantuntija havaitsee siinä virheitä. Näin on esim. käsitteiden ja kuvien kanssa. Tekoäly ei tunnista aina toimintaympäristöjä tai niissä käytettäviä oikeita käsitteitä: esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa ja korkeakoulussa toimintaympäristöjen ja käytettävien käsitteiden eroja. Kuvissa saattaa esiintyä epäloogisuutta kuten lentokone, jolla on siipi kahdessa osassa.

Muista eettiset periaatteet

Kun tekoälyä käytetään, on käyttäjällä aina vastuu sisällöstä, jota hän hyödyntää sekä siitä miten tekoälyn tuottamaa sisältöä käyttää.

  • Kerro selvästi mikä on tekoälyn tuottamaa
  • Ei saa luoda, ladata tai jakaa sisältöä, joka aiheuttaa vahinkoa
  • Kuvien ja tekstien jakamisella on rajoitukset: mitään ei saa viedä luvatta vaan kuviin tarvitaan suostumus jne.

Tekoälyä voi opettaa

Opettajan on hyvä muistaa, että tekoäly on ohjelman tuottamaa hakutulosta. Se vastaa siis siihen, mitä olet kysynyt tai pyytänyt siltä tai keksii vastauksen, joka voi olla mitä vaan (Toivonen 2023).

Tekoälyä kannattaa hyödyntää opetuksen apuna. Parhaimmillaan se on opettajalle assistentti, joka nopeuttaa opetuksen valmistelua ja toteutusta sekä monipuolistaa sitä. Tekoäly muistaa henkilön kanssa käymät keskustelut, joten mitä enemmän sitä käyttää se personoituu koko ajan enemmän käyttäjänsä mukaan.

Tekoälyä voi opettaa, eli kertoa mitä mieltä itse on asioista, mitkä ovat masta mielestä faktoja, missä se onnistui ja mitä sen pitää oppia. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että tekoäly käyttää syötettyä tietoa, ja siitä tulee aineistoa, jota se hyödyntää. Tekoäly levittää tietoa, yhdistää sen aikaisempaan tietoon ja ottaa siitä omistajuuden, jos et sitä erikseen kiellä.

ChatGPT:hen perehtymiseen kannattaa varata aikaa, sitä kannattaa testailla useilla eri tavoilla, vaihtaa kokemuksia kollegojen kanssa ja sitten ryhtyä rohkeasti hyödyntämään sitä. Tekoälysovellukset kuten ChatGPT kehittyvät jatkuvasti ja niihin tulee uusia ominaisuuksia, joten ajan tasalla oleminen vaatii jatkuvaa perehtymistä uuteen.

Kirjoitus on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on syventää tietopohjaa eettisen ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen suunnittelusta ja omaksumisesta ammattilaisten koulutuksessa sekä vahvistaa palveluyritysten valmiuksia osallistua tekoälypohjaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittajien aikaisemmat aiheeseen liittyvät kirjoitukset
Tekoälyn avulla voidaan luoda parempia oppimistehtäviä
Tekoäly opettajan työvälineenä

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia