Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tekoälyn avulla voidaan luoda parempia oppimistehtäviä

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.11.2023

Yhä useampi opiskelija tarvitsee erityistä tukea. Syitä tähän on monia: oppimisvaikeuksia tunnistetaan entistä paremmin ja tukea tarjotaan sekä otetaan vastaan aiempaa helpommin. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen on tuonut uusia opiskelijoita tuen piiriin, kun kaikilla on mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Myös korkeakouluissa on tunnistettu erityisen tuen tarpeita.

Olemme tutkineet, miten tekoäly voisi hyödyttää erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja heidän oppimistaan. Taustalla on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun AI Driver -hanke, jossa tutkitaan tekoälyn roolia oppimisessa ja opetuksessa.

Avainasemassa oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä on yksilöllisten ja soveltuvien oppimismenetelmien käyttäminen. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset oppimistehtävät. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimiseen käytetyt menetelmät helpottavat usein kaikkien oppimista, joten on perusteltua panostaa niiden kehittämiseen ja käyttöön.

Ymmärrettävämpää ja yksilöllisempää

Testaamme AI Driver -hankkeessa erilaisia oppimateriaaleja selvittääksemme, millaiset oppimateriaalit tukevat oppimista parhaiten. Vertailussa tutkimme, miten toteutustavat vaikuttavat oppijoiden tunnereaktioihin ja oppimiskokemuksiin.

Hyödynnämme kokeilussa katseenseurantaa ja tunnetekoälyä, joka tunnistaa opiskelijoiden tunnereaktioita kasvojen ilmeistä. Näin pääsemme tarkastelemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa oppimistehtäviä ja niihin liittyviä oppimiskokemuksia. Tuloksena syntyy opiskelijoille selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä tehtäväksiantoja.

Lisäksi kokeilemme, miten tekoälyä voidaan hyödyntää oppimistehtävien yksilöllistämisessä. Erityisopettajaopiskelijat kokeilevat tekoälyn avulla eri tavoin toteutettavia ja eritasoisia oppimistehtäviä opiskelijoiden kanssa. Niiden avulla tavoitellaan yhä yksilöllisempää oppimista ja oppimistehtäviä.

Erityisen tuen tarpeet vaihtelevat, ja joskus erityinen tuki opiskelijalle on tarpeen hitaamman oppimisen vuoksi. Myös tällöin tekoälyä voi hyödyntää, sillä se on väsymätön kumppani kertaamaan ja toistamaan opittavia sisältöjä opiskelijan kanssa.

Blogi on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on syventää tietopohjaa eettisen ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen suunnittelusta ja omaksumisesta ammattilaisten koulutuksessa sekä vahvistaa pienten ja keskisuurten palveluyritysten valmiuksia osallistua tekoälypohjaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Editointi: Anna Hermiö
Kuva: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu